Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Itsensä johtaminen

Itseohjautuvuus

Itsensä johtaminen

Uudenlainen yrityskulttuuri on lisännyt jokaisen työntekijän omaa vastuuta itsensä ja työnsä johtamisesta. Kun on tarve tehdä tuottavammin, tehokkaammin ja silti nauttia tekemisestään, ovat itsensä johtamisen taidot työn toteutuksen kannalta ensisijaisen tärkeitä. Itsensä johtamisen kehitysohjelma vahvistaa yksilön omistautumista, vastuuntuntoa sekä omien vahvuuksien hyödyntämistä. Organisaatiossa vahva itsensä johtajuus näkyy parempana vastuunottona yhteisistä tavoitteista ja positiivisena tekemisen meininkinä.

Elämme tällä hetkellä suuren murroksen aikaa organisaatioissa. Kun johtajuus muuttuu kohti valmentavaa johtamistapaa, on jokaisen yksilön samalla lisättävä omaa vastuunottoaan työnsä tuloksellisuudesta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Jotta tähän muutokseen sopeutuu ja onnistuu samalla työskentelemään hyvällä motivaatiolla ja innostuneella otteella, on itsensä johtamisen taitoja kehitettävä. Näin itsensä johtamisen taidot muodostuvat osaksi yrityksen arvomaailmaa ja parempi oman roolin ymmärtäminen yhteisessä tavoitteessa auttaa omistautumaan yrityksen tavoitteisiin. Samalla työn merkityksellisyys yksilön näkökulmasta kasvaa.

Itsensä johtamisella kohti yhteisiä tavoitteita

Kehittämällä itsensä johtamista organisaatio saa paremmin aikaansa priorisoivia, oman roolinsa ymmärtäviä ja tavoitteellista työskentelytapaa toteuttavia työntekijöitä. Samalla innovatiivisuus ja kyky ratkaista ongelmia kasvaa koko organisaatiossa. Vahvasti itseään johtava organisaatio on ketterä ja kehittyy jatkuvasti, kun vastuu kehittämisestä, palautteen keräämisestä ja toiminnan reflektoinnista on jaettu laajemmalle rintamalle.

Yksilöt oppivat paremmin arvioimaan omaa suoritustaan ja kehittämään sitä, tuomaan omat vahvuutensa osaksi työskentelyään sekä priorisoimaan aikaansa paremmin. Oman työn lisääntynyt organisointikyky lisää valmennettavien varmuutta haastavista tilanteista suoriutumisessa ja luo parempaa työhyvinvointia. Lisääntynyt vastuunotto omasta työstä keventää myös riippuvuutta esimiehestä ja esimiehelle jää enemmän aikaa alaistensa tukemiselle ja mahdollistajan roolille.

Itsensä johtamisen taidot ovat hyödyllisiä sekä esimiehille että työntekijöille

Itsensä johtamisen taitojen kehittämisestä hyötyvät kaikki organisaatiot, jotka haluavat kasvattaa työntekijöidensä vastuunottoa omasta työstään ja yhteisistä tavoitteista, sekä parempaa suorituksen johtamista kaikilla organisaation tasoilla. Hyvistä itsensä johtamisen taidoista hyötyvät niin esimiehet kuin alaisetkin. Paremmat itsensä johtamisen rutiinit auttavat myös työn ulkopuolisen elämän organisointitaitoja ja oman elämän johtamista.

Meillä Balentorilla on pitkäaikaista kokemusta itsensä johtamisen kehittämisestä eri organisaatiotasoilla. Käytössämme ovat loistavat tutkimustyökalut sekä johtajien että työntekijöiden lähtötilan arviointiin. Nämä tutkimustyökalut auttavat ymmärtämään ja tunnistamaan paremmin omia vahvuuksia sekä kapeikkoja ja niitä voidaan käyttää apuna myös tulevaisuuden kehityspolkujen rakennuksessa. Katso lisää esimerkiksi IBM Smarter Workforce johtamisarvioinneista.

Yhteyshenkilöt

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Tiina Luoto-Mäenpää
Yritysvalmentaja
050 546 7575
tiina.luoto-maenpaa
@balentor.fi

Itseohjautuvuuteen kytkettävät kokonaisuudet

Organisaatio

Tiimi

Yksilö

Itseohjautuvuuden johtaminen

Kehitystarve selvillä, mutta kumppani puuttuu?

Itseohjautuvuuden referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.