Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Itsensä johtaminen

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Itsensä johtamisen kehittäminen

  Lähes jokainen yksilö kokee toisinaan riittämättömyyden tunnetta tai toivoisi voivansa hallita paremmin työaikaansa ja saavuttavansa työssään parempia tuloksia. Tämä on erityisen tärkeää etätyöskentelyssä, jossa työ- ja vapaa-ajan rajat voivat hämärtyä, jolloin itsensä johtamisen taidot korostuvat entisestään. Työpäivän venyttäminen tai työmäärän jatkuva lisääminen eivät ole oikeita ratkaisuja tuloksellisuuden nostamiselle. Kehittämällä itsensä johtamisen taitoja yksilölle voidaan tarjota paremmat edellytykset onnistua työssään. Esihenkilön sijaan työn tuloksellisuudesta ja aikaansaavuudesta vastaa yksilö itse. Kehitetään yhdessä teidänkin organisaation henkilöstön itsensä johtaminen halutulle tasolle.

  Itsensä johtamisen taidot

  1. Omaan työhön liittyvien tavoitteiden saavuttaminen
  2. Aikaansaavuus ja fokus
  3. Hallinnan tunne omasta työstä

  Näistä elementeistä syntyvät itsensä johtamisen taidot. Jokainen yksilö tarvitsee niitä työssään voidakseen saavuttaa työlleen asetetut tavoitteet ja saavuttaakseen hallinnan tunteen silloinkin, kun työmäärä on suuri.  Itsensä johtaminen on taito, jossa jokainen voi kehittyä ja hyödyt kehittymisestä ovat kiistattomat. Hyvä itsensä johtaja on oman työnsä herra, joka saa sovitut asiat tehtyä ja nauttii täysipainoisesta vapaa-ajasta.

  Mitä itsensä johtamisen kehittäminen tuo organisaatiolle?

  • Parantaa motivaatiota ja tehokkuutta.
  • Lisää ymmärrystä toimenpiteiden ja tavoitteiden linkityksestä liiketoiminnan tavoitteisiin.
  • Vähentää stressiä ja parantaa työhyvinvointia.
  • Lisätä työssä viihtymistä.
  • Luo itsensä kehittämistä ja kasvattaa työssä tarvittavia taitoja.

  Millainen on hyvä itsensä johtaja?

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kykenee jatkuvasti hyödyntämään niitä työssään.
  • Tunnistaa työn tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta tärkeimmät tehtävät ja priorisoi niiden edistymistä.
  • Rakentaa itselleen systemaattisen tavan tehdä työtä, joka mahdollistaa asioiden aikaansaavuuden tavoiteaikataulussa.
  • Kykenee erottamaan toisistaan työn ja vapaa-ajan ja palautumaan työstään.
  • Haluaa jatkuvasti kehittää oman työn kannalta tärkeimpiä osaamisalueita.

  Miten itsensä johtamisen taitoja voi kehittää?

  Kukaan ei ole seppä syntyessään. Itsensä johtaminen on taito, joka vaatii yksilöltä kykyä arvioida omaa toimintaansa ja halua muuttaa tietoisesti totuttuja työskentelytapoja. Itsensä johtamisen valmennuksissa osallistuja saa helposti arkeen sovellettavia työkaluja, joiden avulla oma työ muuttuu paremmin hallittavaksi kokonaisuudeksi ja tuloksellisuus paranee. Itsensä johtamisen kehittämisessä voidaan painottaa esimerkiksi ajankäytön hallinnan ja aikaansaavuuden taitoja, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen teemoja tai tavoittellisuuden ja kokonaiskehittymisen näkökulmia.

  Jutellaanko lisää, kuinka juuri teidän henkilöstönne johtamistaitoja voitaisiin kehittää?

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Tiina Luoto-Mäenpää
  Yritysvalmentaja
  050 546 7575
  tiina.luoto-maenpaa
  @balentor.fi