Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Posts By : Teemu Kaakinen

  Ratkaisumyynti – välillä se on vaikeaa

  Organisaatioiden kilpailutilanne on tänä päivänä äärimmäisen kova; tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta riippumatta lähes aina on olemassa myös toinen yritys, joka tarjoaa samoja tai melkein vastaavia tuotteita tai palveluita. Kilpailussa erottumisen keinoina toimivat ennen kaikkea asiakastarpeiden syvempi ymmärtäminen ja kyky ratkaista ne. Ratkaisumyynnistä on puhuttu jo…

  lue lisää
  Onnistunut projekti

  Projektien yleisyyden vuoksi nyky-yhteiskuntaa on kutsuttu usein projektiyhteiskunnaksi. Yhä useammissa organisaatioissa toteutetaan projekteja joko asiakkaille toteutettavina toimitusprojekteina tai sisäisinä kehitysprojekteina. Oikeaoppisesti toteutettuna projekti onkin parhaimmillaan oiva työkalu, jonka avulla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Pahimmillaan projektit voivat kuitenkin muuttua itse tarkoitukseksi, jolloin varsinainen asia saattaa unohtua.…

  lue lisää
  Oman myyntityön vaikuttavuuden parantaminen: Keskiössä asiakkaan mielessä toimiminen

  Menestyksekäs myyntityö edellyttää aitoa keskittymistä asiakkaaseen ja ymmärrystä, mitä hänen mielessään liikkuu. Tärkeää on siis ymmärtää, mitä asiakas toivoo, tarvitsee, odottaa, ymmärtää tai epäilee. ”Myyjän tärkein työpaikka on asiakkaan mielessä”, on hyvä kiteytys siitä, missä myyjän myyntityön vaikuttavuus tapahtuu. Tehokas tapa parantaa myyntityön vaikuttavuutta on…

  lue lisää
  Ratkaisumyynti – Asiakkaan tarpeiden huomioiminen tuloksekkaan myynnin perustana

  Organisaatioiden kilpailutilanne on tänä päivänä kova; tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta riippumatta lähes aina on olemassa myös toinen yritys joka tarjoaa samoja tai täysin vastaavia tuotteita tai palveluita. Yritysten välillä markkinoilla erottumisen keinoina toimivat ennen kaikkea asiakastarpeiden ymmärtäminen ja ratkaisujen tarjoaminen asiakkaalle. Tuotelähtöisessä myynnissä asiakkaan tarpeiden…

  lue lisää
  OPAS
  Pk-yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja strategian laadinta – casekuvaus

  Lataa casekuvaus Pk-yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja strategian laadinta – casekuvaus Case-yritys on pääasiassa kotimarkkinoilla pitkään toiminut yritys, jonka liiketoiminta ja asiakassuhteet olivat hyvin vakiintuneita. Liiketoiminnan kannattavuuden kasvuun kaivattiin vauhtia ja yrityksellä ei ollut kirjattua liiketoimintasuunnitelmaa tai strategiaa. Miten yrityksen tulevaisuuden suuntaa ja painopisteitä selkeytettiin? Toiminnassa…

  lue lisää
  Asiantuntijapalveluiden etämyynti – 5 vaihetta voittoon!

  Maailman mullistuessa etätyöskentelystä tuli lähes pakko. Sen myötä myös myyjien täytyi sopeutua uuteen normaaliin. Kuinka suunnitella ja toteuttaa onnistunut etämyyntiprosessi? Mitä tulee huomioida etämyyntitapaamisten järjestämisessä, oli kyseessä sitten Teams-, Google hangouts- tai puhelinpalaveri? Miten toteuttaa etämyyntitapaaminen onnistuneesti? Nämä ovat kysymyksiä, jotka vaativat myyjiltä uusien toimintatapojen…

  lue lisää
  Whitepaper
  Asiantuntijapalveluiden etämyynti

  Lataa whitepaper Asiantuntijapalveluiden etämyynti Etämyynnissä tarvittavien kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen voivat tuottaa haasteita yrityksille ja asiantuntijoille. Usein avuksi tarvitaan ulkopuolinen, joka voi huomata asioita, joihin ei itse kiinnitä huomiota. Tämän case-esimerkin tapauksessa luotiin uudet etämyynnin toimintatavat, jonka seurauksena sovittiin useita neuvotteluja ja myynti kasvoi. Miten…

  lue lisää
  Whitepaper
  Myynnin prosessien kehittäminen – casekuvaus

  Lataa casekuvaus Myynnin prosessien kehittäminen – casekuvaus Myynnin prosesseja kehittämällä parannusta suorituskykyyn Asiakasyrityksemme oli suurten haasteiden edessä tuotteiden markkinakysynnän ollessa laskussa. Organisaation myyjille oli asetettu henkilökohtaiset myyntitavoitteet ja vastuualueet, mutta valtaosa myyjistä ei yltänyt asetettuihin tavoitteisiin. Balentorin toteuttaman kehitysohjelman avulla pyrittiin luomaan myynnin ja myynninjohtamisen…

  lue lisää
  Läpi lasikatosta – uudistutko myyjänä?

  Sanotaan, että muutos on yhtä helppoa kuin oma muutos. Isolle osalle ihmisiä oma muutos vaatii aktiivista tiedostamista ja paljon työtä. Vanhassa pitäytyminen olisi niin paljon helpompaa. Myös myyjät kohtaavat tämän saman haasteen. Tyypillisesti myyjänä kehittymisen lasikatto tulee vastaan, kun omat myynnin tulokset ja rutiinit on…

  lue lisää
  Myyntikulttuurin kehityksen portaat

  Asiakkaan silmin eri yritysten toiminta vaihtelee rajusti. Joissain yrityksissä ei viitsitä edes vastata asiakkaalle tai soittaa hänelle takaisin. Toisissa yrityksissä myyjä taas yrittää väkisin tyrkyttää tuotetta tai palvelua, jota asiakas ei tarvitse tai halua. Joissakin yrityksissä asiakas saa kuitenkin hyvää palvelua. Myyjä on kiinnostunut asiakkaasta…

  lue lisää
  Asiakaspalvelun menestystekijät

  Kuinka menestyä asiakaspalvelussa? Asiakaspalvelu. Se yksi merkittävimmistä asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Kilpailun lisääntyessä asiakkailla on mahdollisuus kilpailuttaa haluamansa palvelut. Tällöin asiakaspalvelun kehittämisen laiminlyönti on varma keino tippua kilpailijoiden kelkasta. Asiakaspalvelun kehittäminen luo konkreettista etua asiakkaalle ja hyvin toimivat asiakaspalvelutilanteet ovat syy sitoutua yrityksen pitkäaikaiseksi asiakkaaksi.…

  lue lisää
  Asiakkuuksien hoitoa perävalotakuulla

  Asiakas on yrityksen tärkein voimavara. Tätä mantraa moni meistä on hokenut tai varmasti lauseen ainakin kuullut. Valitettavan harvoin tämä kuitenkaan näkyy käytännössä. Viime vuosina minulle on tullut kuva, että monen suomalaisen yrityksen asiakkuudenhoitostrategia perustuu aggressiiviseen odottamiseen: odotetaan asiakkaan tarjouspyyntöä tai yhteydenottoa, jonka jälkeen aletaan toimeen…

  lue lisää
  Asiakaspalvelun johtaminen – kilpailuetua toimintaympäristön uusissa haasteissa

  Asiakaspalvelun johtamisen tarkoituksena on kehittää organisaation asiakaspalveluhenkilöstön kykyä lisätä ja vahvistaa hyviä asiakkuuksia. Asiakaspalvelun johtamisessa asiakas asetetaan toiminnan keskipisteeksi ja kohteeksi, johon tarkastelun huomio ensisijaisesti kiinnitetään. Nykypäivänä organisaatioiden on yhä vaikeampaa ennakoida toimintaympäristönsä tulevia muutoksia ja haasteita sekä varmistaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä oman toimintansa tuloksekas…

  lue lisää
  Myyntivalmennus vs. myyntikoulutus

  Myyntityössä menestyäkseen olennaista on myyjän henkilökohtainen kehittyminen; oman toiminnan arviointi ja kyky jatkuvaan parantamiseen. Tämä ilmiö ei tapahdu luokkahuoneessa kalvoja katsomalla tai asiantuntijoita kuuntelemalla. Perinteinen myyntikoulutus on pohjautunut ajatukseen, että ammattilainen kertoo kuulijoille kuinka myynti onnistuneesti tehdään. Toinen vaihtoehto on ollut yhdessä luokkahuoneessa näytellä kuviteltuja…

  lue lisää
  Kehitysprojektit – Kokonaishallinta hukassa

  Organisaatiossa käynnistetään miltei päivittäin uusia kehitysprojekteja, joiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ympäristön muutoksista johtuen joudutaan jatkuvasti reagoimaan mm. asiakkaiden vaatimuksiin, kilpailijoiden kehitykseen tai lainsäädännön muutoksiin. Jatkuvasta reagoinnista johtuen kehitystoiminta tuntuu kiireelliseltä ja sekavalta. Usein organisaation eri osat reagoivat itsenäisesti…

  lue lisää
  Myynnin johtaminen – onnistuneella kokonaisuuden hallinnalla tuloksiin

  Yrityksen tuloksekkaan myynnin saavuttamiseksi on tärkeää oppia ymmärtämään myynnin johtamisen kokonaisuus sekä sen sisältämien tehtävien ja työkalujen oikea kohdentaminen ja käyttö. Myynnin johtamisen tulisi tukea koko organisaation johtamisjärjestelmän toteuttamista ja kehittämistä sekä luoda pohjaa onnistuneelle myyntitapahtumalle. Myynnin johtamisen olennainen osa on markkinoiden analysointi. Jatkuvasti muuttuvat…

  lue lisää
  Palaverikäytäntöjen ryhdistämisellä ja palaverisääntöjen luomisella tehokkuutta johtamisjärjestelmään

  Tehottomat ja epäselvät palaverikäytännöt ovat useiden organisaatioiden ongelma. Organisaatiossa pidettäviin palavereihin ei valmistauduta kunnolla, keskustelu harhautuu aiheesta tai osallistujat eivät ole selvillä palaverin tarkoituksista ja tavoitteista. Ajan kuluessa kustakin palaverista saattaa organisaatiossa muodostua tilaisuus, jossa käsitellään vain kulloinkin ajankohtaisia asioita. Tämä aiheuttaa helposti operatiivisen ja…

  lue lisää