Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Posts By : Teemu Kaakinen

Ratkaisumyynti – välillä se on vaikeaa

Organisaatioiden kilpailutilanne on tänä päivänä äärimmäisen kova; tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta riippumatta lähes aina on olemassa myös toinen yritys, joka tarjoaa samoja tai melkein vastaavia tuotteita tai palveluita. Kilpailussa erottumisen keinoina toimivat ennen kaikkea asiakastarpeiden syvempi ymmärtäminen ja kyky ratkaista ne. Ratkaisumyynnistä on puhuttu jo pitkään. Siinä korostuu myyjän kyky ymmärtää kunkin asiakkaan tilannetta, tarvetta…

lue lisää
Läpi lasikatosta – uudistutko myyjänä?

Sanotaan, että muutos on yhtä helppoa kuin oma muutos. Isolle osalle ihmisiä oma muutos vaatii aktiivista tiedostamista ja paljon työtä. Vanhassa pitäytyminen olisi niin paljon helpompaa. Myös myyjät kohtaavat tämän saman haasteen. Tyypillisesti myyjänä kehittymisen lasikatto tulee vastaan, kun omat myynnin tulokset ja rutiinit on saatu vakiinnutettua. Oma myynnin vakiolentokorkeus on löytynyt. Siitä harvoin tulee…

lue lisää
Myynnin prosessien kehittäminen. Miten se tehdään?

Lataa whitepaper Myynnin prosessien kehittäminen. Miten se tehdään? Eikö myyntiluvut hetkauta, vaikka prosessit näyttäisi olevan kunnossa? Monesti näin on ja syytä seurauksien takana ei tiedetä. Autoimme erästä asiakastamme kartoittamaan heidän myyntiprosessinsa tilanteen. Onnistuimme yhdessä kehittämään myyjien tuloksellisuutta huomioimalla tarvittavat näkökulmat. Tulokset puhuivat puolestaan. Lue projektista tarkemmin ja ota ideoita talteen:Lataa whitepaper täyttämällä lomake! Lataa whitepaper…

lue lisää
Myyntikulttuurin kehityksen portaat

Asiakkaan silmin eri yritysten toiminta vaihtelee rajusti. Joissain yrityksissä ei viitsitä edes vastata asiakkaalle tai soittaa hänelle takaisin. Toisissa yrityksissä myyjä taas yrittää väkisin tyrkyttää tuotetta tai palvelua, jota asiakas ei tarvitse tai halua. Joissakin yrityksissä asiakas saa kuitenkin hyvää palvelua. Myyjä on kiinnostunut asiakkaasta aidosti ja osaa kysyä olennaiset kysymykset. Lisäksi hän tuottaa asiakkaalle…

lue lisää
Asiakaspalvelun menestystekijät

Kuinka menestyä asiakaspalvelussa? Asiakaspalvelu. Se yksi merkittävimmistä asiakkaan palvelukokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Kilpailun lisääntyessä asiakkailla on mahdollisuus kilpailuttaa haluamansa palvelut. Tällöin asiakaspalvelun kehittämisen laiminlyönti on varma keino tippua kilpailijoiden kelkasta. Asiakaspalvelun kehittäminen luo konkreettista etua asiakkaalle ja hyvin toimivat asiakaspalvelutilanteet ovat syy sitoutua yrityksen pitkäaikaiseksi asiakkaaksi. Asiakaspalvelu – kilpailuetu vai kompastuskivi? Asiakaspalvelun menestystekijöistä puhuttaessa, aito asiakasymmärrys…

lue lisää
Asiakkuuksien hoitoa perävalotakuulla

Asiakas on yrityksen tärkein voimavara. Tätä mantraa moni meistä on hokenut tai varmasti lauseen ainakin kuullut. Valitettavan harvoin tämä kuitenkaan näkyy käytännössä. Viime vuosina minulle on tullut kuva, että monen suomalaisen yrityksen asiakkuudenhoitostrategia perustuu aggressiiviseen odottamiseen: odotetaan asiakkaan tarjouspyyntöä tai yhteydenottoa, jonka jälkeen aletaan toimeen – jos silloinkaan. Uusien asiakkaiden suhteen ollaan aktiivisia, mutta ensimmäinen…

lue lisää
Asiakaspalvelun johtaminen – kilpailuetua toimintaympäristön uusissa haasteissa

Asiakaspalvelun johtamisen tarkoituksena on kehittää organisaation asiakaspalveluhenkilöstön kykyä lisätä ja vahvistaa hyviä asiakkuuksia. Asiakaspalvelun johtamisessa asiakas asetetaan toiminnan keskipisteeksi ja kohteeksi, johon tarkastelun huomio ensisijaisesti kiinnitetään. Nykypäivänä organisaatioiden on yhä vaikeampaa ennakoida toimintaympäristönsä tulevia muutoksia ja haasteita sekä varmistaa jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä oman toimintansa tuloksekas jatkuminen. Ratkaisuna toimintaympäristön tuomiin haasteisiin, organisaatio voi kiinnittää huomionsa asiakaspalvelun…

lue lisää
Ratkaisumyynti – Asiakkaan tarpeiden huomioiminen tuloksekkaan myynnin perustana

Organisaatioiden kilpailutilanne on tänä päivänä kova; tarjottavasta tuotteesta tai palvelusta riippumatta lähes aina on olemassa myös toinen yritys joka tarjoaa samoja tai täysin vastaavia tuotteita tai palveluita. Yritysten välillä markkinoilla erottumisen keinoina toimivat ennen kaikkea asiakastarpeiden ymmärtäminen ja ratkaisujen tarjoaminen asiakkaalle. Tuotelähtöisessä myynnissä asiakkaan tarpeiden sijaan myyntineuvottelua saattaa virheellisesti ohjata myyjän tai yrityksen tarve myydä…

lue lisää
Onnistunut projekti

Projektien yleisyyden vuoksi nyky-yhteiskuntaa on kutsuttu usein projektiyhteiskunnaksi. Yhä useammissa organisaatioissa toteutetaan projekteja joko asiakkaille toteutettavina toimitusprojekteina tai sisäisinä kehitysprojekteina. Oikeaoppisesti toteutettuna projekti onkin parhaimmillaan oiva työkalu, jonka avulla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Pahimmillaan projektit voivat kuitenkin muuttua itse tarkoitukseksi, jolloin varsinainen asia saattaa unohtua. Mikä sitten on resepti onnistuneeseen projektiin? Onnistunut projekti pohjautuu perusteelliseen…

lue lisää
Myyntivalmennus vs. myyntikoulutus

Myyntityössä menestyäkseen olennaista on myyjän henkilökohtainen kehittyminen; oman toiminnan arviointi ja kyky jatkuvaan parantamiseen. Tämä ilmiö ei tapahdu luokkahuoneessa kalvoja katsomalla tai asiantuntijoita kuuntelemalla. Perinteinen myyntikoulutus on pohjautunut ajatukseen, että ammattilainen kertoo kuulijoille kuinka myynti onnistuneesti tehdään. Toinen vaihtoehto on ollut yhdessä luokkahuoneessa näytellä kuviteltuja palvelutilanteita. Tämä ei enää riitä. Myyntivalmennuksen kautta tuetaan kutakin valmennettavaa…

lue lisää
Kehitysprojektit – Kokonaishallinta hukassa

Organisaatiossa käynnistetään miltei päivittäin uusia kehitysprojekteja, joiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ympäristön muutoksista johtuen joudutaan jatkuvasti reagoimaan mm. asiakkaiden vaatimuksiin, kilpailijoiden kehitykseen tai lainsäädännön muutoksiin. Jatkuvasta reagoinnista johtuen kehitystoiminta tuntuu kiireelliseltä ja sekavalta. Usein organisaation eri osat reagoivat itsenäisesti muutoksiin miettimättä miten kehitystoimet mahdollisesti vaikuttavat muuhun organisaatioon ja sen…

lue lisää
Myynnin johtaminen – onnistuneella kokonaisuuden hallinnalla tuloksiin

Yrityksen tuloksekkaan myynnin saavuttamiseksi on tärkeää oppia ymmärtämään myynnin johtamisen kokonaisuus sekä sen sisältämien tehtävien ja työkalujen oikea kohdentaminen ja käyttö. Myynnin johtamisen tulisi tukea koko organisaation johtamisjärjestelmän toteuttamista ja kehittämistä sekä luoda pohjaa onnistuneelle myyntitapahtumalle. Myynnin johtamisen olennainen osa on markkinoiden analysointi. Jatkuvasti muuttuvat markkinat ja toimintatilanteet tuovat omat haasteensa myynnin kehittämiselle ja suunnittelulle.…

lue lisää
Palaverikäytäntöjen ryhdistämisellä ja palaverisääntöjen luomisella tehokkuutta johtamisjärjestelmään

Tehottomat ja epäselvät palaverikäytännöt ovat useiden organisaatioiden ongelma. Organisaatiossa pidettäviin palavereihin ei valmistauduta kunnolla, keskustelu harhautuu aiheesta tai osallistujat eivät ole selvillä palaverin tarkoituksista ja tavoitteista. Ajan kuluessa kustakin palaverista saattaa organisaatiossa muodostua tilaisuus, jossa käsitellään vain kulloinkin ajankohtaisia asioita. Tämä aiheuttaa helposti operatiivisen ja strategisen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin keskustelun sekoittumisen. Toimiva ratkaisu…

lue lisää