Vaikuttavuutta kehittämiseen! Strateginen kyvykkyys – mistä se on tehty?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Myyntivalmennus vs. myyntikoulutus

Myyntityössä menestyäkseen olennaista on myyjän henkilökohtainen kehittyminen; oman toiminnan arviointi ja kyky jatkuvaan parantamiseen. Tämä ilmiö ei tapahdu luokkahuoneessa kalvoja katsomalla tai asiantuntijoita kuuntelemalla.

Perinteinen myyntikoulutus on pohjautunut ajatukseen, että ammattilainen kertoo kuulijoille kuinka myynti onnistuneesti tehdään. Toinen vaihtoehto on ollut yhdessä luokkahuoneessa näytellä kuviteltuja palvelutilanteita. Tämä ei enää riitä.

Myyntivalmennuksen kautta tuetaan kutakin valmennettavaa oppimaan omasta toiminnastaan ja kehittymään edelleen myynnin ammattilaisena. Olennaisessa roolissa valmennuksessa on aktivoida ihmisten kehittymisen halu arjen osaamistarpeiden kehittämiseen ja käytännön myyntitilanteissa onnistumiseen.

Vaikuttavat myyntivalmennukset ovat kehitysprosesseja, joissa vastataan suoraan arjen myynnin haasteisiin ja tuodaan käytäntöön siirtyvää osaamista ja kehityskykyä, jolla yritykset voivat menestyä jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa.

Vaikka entistä useammalla toimialalla asiakkaita ohjataan itsepalveluun ja myyntiä automatisoidaan, niin vähintään yhtä monella toimialalla haasteet myös myyjiä kohtaan ovat kasvaneet. Heidän tulee olla asiakkaansa liiketoiminnan ja tarpeiden syvimpiä tulkkeja, jotka pystyvät tuottamaan näkemyksiä ja ratkaisuja, joita asiakas ei itse ollut edes tullut ajatelleeksi. Heillä tulee olla herkkyyttä, ihmistuntemusta sekä kykyä vaikuttavaan viestintään.

Tällainen kehitys ei perinteisellä myyntikoulutuksella tapahdu, vaan haasteisiin vastaamiseen tarvitaan täysin uusia tapoja kehittää myyjiä ja myynnin toteutustapoja.

Älä tyydy perinteiseen myyntikoulutukseen tai hengen nostatukseen vaan haasta meidät kehittämään yrityksenne myyntiä mitattavasti. Katso Myynnin ja asiakkuuksien maailmasta uudet myynnin kehittämisen mahdollisuudet!

Teemu Kaakinen
Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian