Uudistumiskyky yrityksen tulevaisuuden varmistajana Myyntivalmennus vs. myyntikoulutus

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Vaikuttavuutta kehittämiseen!

Modernin työyhteisön kehittämisen merkitystä ja tarvetta harva kiistää. Alan ammattilaiset kuitenkin tietävät, että aina tulokset eivät vastaa suoraan panostuksia. Joskus harkitsematon tekeminen voi jopa viedä väärään suuntaan. Ratkaisevaa onkin varmistaa kehittämisen vaikuttavuus suhteessa tavoitteisiin.

Vaikuttavuutta parannetaan parhaiten panostamalla kehitystyön johtajuuteen. Ydinkysymyksiä silloin ovat: Missä olemme nyt ja miksi muutosta tarvitaan? Minne haluamme päästä ja millä keinoilla mittaamme kehitystä varmistaen etenemisen vaikeinakin hetkinä? Pitkä kokemuksemme vaativista muutoshankkeista osoittaa, että muutoksen johtamisen kriittisin onnistumistekijä on ihmisten aito sitoutuminen tavoitteisiin ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen. Mikäli tarvittavaa motivaatiota ei synny, on kehittäminen yhtä tehokasta kuin narulla työntäminen.

Kehittämisen vaikuttavuus paranee merkittävästi, kun kaikki tahot uskaltavat rohkeasti heittäytyä ilmiön ytimeen. Se tarkoittaa kykyä irtautua henkilökohtaiselta mukavuusalueelta ja näkemystä tuottaa parempia ratkaisumalleja. Huipputuloksia syntyy, kun arjen tekemisen taso kytkeytyy saumattomasti organisaation kokonaisstrategiaan. Käytännössä tämä edellyttää kehittämisen projektointia kokonaisvaltaiseksi ohjelmaksi, jota johdetaan ja ohjataan sitkeästi kohti maalia.

Lopuksi haluaisin antaa sinulle muutaman ajatuksen pohdittavaksi.

 • Kuinka hyvin johdatte kehitystänne?
 • Miten seuraatte sen vaikuttavuutta?
 • Tukeeko kulttuurinne aidosti strategiaa?

toimitusjohtaja Pekka T. Järvinen

Aiheesta voit lukea lisää vuoden 2011 sidosryhmälehdestämme.

  Pekka T. Järvinen
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian