Haetko tarpeeksi palautetta? Vaikuttavuutta kehittämiseen!

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Uudistumiskyky yrityksen tulevaisuuden varmistajana

Menestyvät yritykset uudistuvat jatkuvasti. Uudistuminen ylläpitää niiden kilpailukykyä tuottamalla yritykselle kilpailijoita menestyksekkäämmän ja ajantasaisemman toimintamallin.

Yrityksiä vaanii kuitenkin jatkuvasti niiden aiempi onnistuminen, joka tuottaa pyrkimystä säilyttää vanhoja rakenteita ja toimintamalleja sumentaen näkökenttää estämällä näkemästä uudistumistarvetta. Uudistumisen taustalla ovat uudistumiskyky ja innovatiivisuus.

Mistä uudistumiskyky ja innovatiivisuus kumpuavat?

Uudistumiskyvyn taustalla on joukko ominaisuuksia, joiden avulla organisaatio kykenee luovasti ja tehokkaasti kehittämään, muuttamaan, muokkaamaan ja uudelleen järjestämään niin resurssejaan kuin rutiinejaankin. Toiminnan tuloksena yritys tuottaa jatkuvasti uusia oppimis- ja innovoimistuloksia (tuotteita, palveluja, prosesseja, oivalluksia). Näiden tuotosten avulla se kykenee hyödyntämään toimintaympäristössä syntyviä uusia mahdollisuuksia, sopeutumaan ulkoa tuleviin muutoksiin sekä uudistumaan sisäisesti. Tämä edesauttaa yritystä menestymään kilpailijoitansa paremmin tänään ja tulevaisuudessa.

Miten uudistumiskykyä kehitetään?

Jotta uudistumiskykyä voidaan kehittää, sen osatekijöiden nykytila ja merkitys yrityksessä täytyy ensin tunnistaa. Arvioimalla yrityksen uudistumiskyvyn nykytilaa päästään kiinni olennaisten asioiden kehittämiseen.

Koska uudistumiskyky ja innovatiivisuus koostuvat useista eri elementeistä, on sen kehittäminen aina kokonaisvaltainen prosessi. Yksittäisten osatekijöiden (esim. vuorovaikutus tai johtajuus) kehittäminen erillisinä toimina ei kehitä yrityksen uudistumiskykyä. Sen sijaan yksittäiset kehitystoimet vain lisäävät hämmennystä yrityksessä, uuden osaamisen tai toimintatavan ollessa sopimaton organisaation kulttuuriin, rutiineihin tai strategiaan. Kehitykseen suunnatut resurssit valuvat tältä osin hukkaan ja aiheuttavat sekä turhautumista että lisäkitkaa yrityksen toiminnassa.

Uudistumiskyvyn kehittäminen edellyttää koordinoitua toimintaa, jolla varmistetaan sen eri osatekijöiden kehittämisen linjassa keskenään. Rationaalisten tavoitteiden lisäksi kehittämisessä on huomioitava myös emotionaaliset tavoitteet, jotta voidaan varmistaa organisaation jäsenten oivallus ja ajattelutavan muutos.

Kiinnostaako sinua tietää, kuinka uudistumiskykyinen oma organisaatiosi on ja mihin tekijöihin pitää nyt panostaa? Ota yhteyttä!

  Balentor
  Balentor
  Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian