Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Vastuullisuusstrategia

  Vastuullisuusstrategian muotoilu

  Vastuullisuus on osa koko liiketoimintaa, ei vain yksi liiketoiminnan osa

  Yritysten vastuullisuustoimet ovat tällä hetkellä pinnalla oleva aihe, eikä se ole vain hetken buumi. Yrityksiltä odotetaan eri sidosryhmien toimesta yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Myös EU:n yritysten kestävän kehityksen raportointidirektiivi (CSRD) vaatii yhä enemmissä määrin yrityksiä raportoimaan vastuullisuustoimistaan.

  Mistä organisaationne vastuullisuus koostuu?

  Ympäristövastuu

  Ekologisen kestävyyden ja vastuun ydinalue on luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien turvaaminen. Yritystoiminnassa tämä tarkoittaa liiketoiminnan koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, jotka voidaan selvittää hiilijalan ja -kädenjäljen avulla. Myös kiertotalouden liiketoimintamallit, ja EU-taksonomiakelpoisuuden selvittäminen sekä raportointi kuuluvat ympäristövastuun piiriin.

  Sosiaalinen vastuu

  Sosiaalinen vastuullisuus on yrityksen sosiaalisen vaikutuksen huomiointia, ihmisoikeuksien takaamista sekä yhdenvertaisuuden kehittämistä. Tämä näkyy esimerkiksi johtamismallissa, esihenkilötyössä sekä työhyvinvoinnin kehittämisessä.

  Hyvä hallintotapa

  Hyvän hallintotavan kehittäminen on osa kaikkia liiketoiminnan osa-alueita ja se varmistaa yrityksen Due Diligence-valmiuden. Whistleblowin on puolestaan EU ohjattu ilmoituskanava väärinkäytöksille, joka on pakollinen kaikille yli 250 työntekijää työllistäville yrityksille. Myös eettiset toimintaperiaatteet ovat tärkeä osa hyvää hallintotapaa.

  Miltä yhteinen vastuullisuusstrategian ja vastuullisuusraportin työstö näyttää?

  Me toimimme kokeneena vastuullisuustyön strategisena kumppanina ja autamme kehitysaskeleiden muodostamisessa. Lisäksi varmistamme, että oikeat asiat raportoidaan tärkeimpien sidosryhmien vaatimalla tavalla. Autamme vastuullisuusraportin kokoamistyössä sekä tulevaisuuden kilpailutekijöiden hahmottamisessa.

  Vastuullisuusraportointi erottamaton osa strategiaa - Mitä hyötyä vastuullisuusraportoinnista on?

  Vastuullisuusraportointi tarjoaa mahdollisuuden tarkastella yrityksesi vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia sekä nykyistä strategiaa. Kun käytät luonnonvaroja vastuullisemmin, minimoit ympäristövaikutukset ja tehostat toimintaasi. Näin myös vähennät kuluja jatkossa. Vastuullisuustyön käynnistämiseen ennakoivasti sisältyy myös merkittävä arvonluonnin mahdollisuus. Asiakkaat, henkilöstö, yhteistyökumppanit sekä rahoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota toiminnan läpinäkyvyyteen, vastuullisuuden tasoon ja toimenpiteisiin.

  Millaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia vastuullisuus tuo?

  PAREMPI TUOTEKEHITYS

  • Uudet tuotteet, palvelut ja ratkaisut mahdollisimman vähäpäästöisiä.
  • Tuotteen tai palvelun hiilijalanjalanjäljet antavat sinulle tiedot, joita tarvitset jatkuvaan parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen.
  • Ekosuunnittelun käyttöönotto tuotteissasi ja palveluissasi mahdollistaa korkean energiatehokkuuden ja pienet ympäristövaikutukset.

  LUO YHTEISTÄ ARVOA JA LIIKETOIMINTAYHTEISTYÖTÄ TOIMINTAKETJUISSA

  • Toimitusketjun osuus on usein yli 80 % tuotteen ympäristöjalanjäljestä. Hiilijalanjälkitiedot mahdollistavat erittäin arvokkaan yhteistyön toimittajien kanssa, mikä johtaa parempiin tuotteisiin ja palveluihin sekä ympäristövaikutusten minimoimiseen koko toimitusketjussa.

  AUTTAA STRATEGISTA JOHTAMISTA

  • Yrityksesi tulevaisuuden turvaaminen edellyttää strategisia päätöksiä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
  • Kestävä kehitys on nyt välttämätön osa lyhyen ja pitkän aikavälin liiketoimintaa, niin sijoittajien, asiakkaiden kuin työntekijöiden näkökulmasta.

  Vastuullisuus osaksi yrityksen arkea

  Yrityksen vastuullisuustoimien muotoilusta ja raportoinnin luomisesta ei ole itsessään hyötyä, jos vastuullisuusstrategia ei toteudu yrityksen toiminnassa. Strategiatyön jälkeen tuleekin vastuullisuustavoitteet kytkeä toiminnaksi osaksi yrityksen arkea. Miten tässä onnistutaan?

  Miten teidän organisaationne voi muodostaa liiketoimintaa tukevan vastuullisuusstrategian?

  Harri Turunen
  Liikkeenjohdon konsultti
  harri.turunen@balentor.fi
  040 141 2342

  Petri Jaatinen
  Yritysvalmentaja
  petri.jaatinen@balentor.fi
  040 082 1673