image Myyntiorganisaatio
Myynnin rakenteiden kehittäminen
image Mainostalo Teippari
Johtajuuden matkaeväät

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Pk-yritys - Liiketoiminnan suunnittelua ja strategian laadintaa

  Fokusta yrityksen painopisteisiin ja tulevaisuuden suuntaan

  Pitkään kotimaan markkinoilla toimineen pk-yrityksen liiketoiminta ja asiakassuhteet olivat hyvin vakiintuneita. Liiketoiminta oli kannattavuudeltaan tyydyttävällä tasolla eikä liikevaihdossa tapahtunut suuria vuosittaisia vaihteluja. Joillekin tällainen tilanne riittää, mutta kyseisessä yrityksessä yrityksen omistaja, toimitusjohtaja ja avainhenkilöt kaipasivat level uppia. Tässä kohtaa Balentor hyppäsi kuvioihin mukaan avustamaan yritystä saavuttamaan toiminnassaan kaivatun seuraavan tason.

  Erityisesti tässä muutosprosessissa tavoitteena oli yrityksen tulevaisuuden suunnan ja painopisteiden selkeyttäminen. Selkeyttä lähdettiin hakemaan kirjallisen liiketoimintasuunnitelman ja strategian laadinnalla. Pk-yrityksessä näitä ei ollut aiemmin kirjattu ollenkaan ylös siinä uskossa, ettei niille ole tarvetta. Tämä ajatus kuitenkin päätyi Balentorin toimesta romukoppaan ja yrityksen avainhenkilöt vakuutettiin siitä, kuinka tärkeää suunnitelmien ja tulevaisuuden tavoitteiden selkeyttäminen onkaan liiketoiminnan kehittämisessä.

  Kuinka muutosta sitten käytännössä lähdettiin viemään eteenpäin? Kyseisen asiakasyrityksen kohdalla päädyttiin etenemään seuraavien steppien kautta:

  1. Omistajien tahtotila ja tavoitteet.

  Mitä omistajat haluavat yritykseltään tulevaisuudessa? Haetaanko kannattavuutta ja/vai kasvua? Millaisia panostuksia ja investointeja ollaan valmiita tekemään? Millaisia riskejä ollaan valmiita ottamaan? Mikä on yrityksen arvopohja ja toimintaa ohjaavat periaatteet?

  Tärkeitä kysymyksiä, joiden pohjalta omistajien tahtotila määritettiin. Tästä vielä edelleen konkretisoitiin liiketoiminnalliset tavoitteet ja mittarit muun muassa liikevaihdon vuosittaisen kehityksen suhteen.

  2. Yrityksen nykytilan ja toimintaympäristön analyysi.

  Yrityksen nykytilan analyysi sisälsi muun muassa taloustietojen analysointia, jotta pystyttiin arvioimaan yrityksen kannattavuutta sekä pääomaa ja työntuottavuutta. Toimintaympäristöön liittyen analysoitiin mahdollisia uhkia ja mahdollisuuksia. Näiden lisäksi toteutettiin kilpailija-analyysi ja asiakasanalyysi.

  Paljon analyysejä ja minkä tähden? Kaikkien näiden tehtyjen analyysien yhteenvetona selkeni jotain hyvin tärkeää: yrityksen kilpailukyky ja kilpailuetu eri asiakasryhmissä. Lisäksi analyyseihin pohjautuen laadittiin SWOT strategian laadinnan tueksi.

  3. Strategiset valinnat.

  Kolmannella stepillä kohti maalia selkeytettiin yrityksen markkina-alueet ja asiakasryhmät sekä niiden tarpeita vastaavat tuotteet ja palvelut. Samassa syssyssä luovuttiin vanhoista tuotteista ja asiakassuhteista, jotka eivät olleet enää kannattavia, kasvupotentiaalisia tai työllistivät liikaa.

  Tulevaisuutta varten määriteltiin selkeät markkinaraot, joiden kautta yritys voi saavuttaa kannattavaa kasvua. Lisäksi määriteltiin tavoitemielikuva ja tarvittavat toimenpiteet tämän onnistuneeseen viestintään.

  4. Strategian toimeenpanosuunnitelma.

  Viimeisenä selkeytettiin yrityksen must win battlet eli tärkeät asiat, joissa yrityksen tulee onnistua, jotta strategia toteutuu. Esimerkiksi uusasiakashankinnan onnistuminen oli yksi näistä voitettavista otteluista. Jokaiselle must win battlelle määriteltiin lisäksi mitattavat tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, aikataulu, resurssit sekä seuranta.

  Viimeinen avain kamppailun voittoon oli yrityksen avainhenkilöiden ja hallituksen roolien ja toimintamallien selkeyttäminen ja kehittäminen yrityksen strategian toimeenpanon johtamisessa ja seurannassa.

  Näin pk-yrityksen tavoitteet saavutettiin yksinkertaisesti, mutta toimivasti. Onkin hyvä tiedostaa, että useinkaan muutosprosessin ei tarvitse olla sen monimutkaisempi. Tärkeintä on keskittyä olennaiseen, ja nimenomaan tässä me Balentorilla autamme.

  Onko teidän yrityksenne tulevaisuuden kuva jo selkeä? Vai voisiko se kenties kaivata vielä kirkastamista?

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöimme teille sopivan tarjouksen.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi