Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Muutosjohtaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Muutosjohtaminen

Johtaminen ja esimiestyö

Muutosjohtaminen

Muutosjohtaminen on sekä arjen muutosten johdettua toteuttamista, mutta myös isompien muutoshankkeiden hallittua ja tavoitteellista läpivientiä. Moderni johtaja tarvitsee muutosjohtamisen taitoja joka päivä, vaikka mitään akuuttia muutosta ei olisikaan näköpiirissä. Uudistuminen on jokaisen organisaation sekä johtotyössä toimivan henkilön eloonjäämisen ehto. Onnistunut muutoksen johtaminen on yhdistelmä suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, hallittua toimeenpanoa ja tulosten seurantaa.

Miksi muutosjohtamisen valmennusta?

Hallitsematon muutoksen johtaminen sekoittaa organisaation toimintaa ja muutoksen toteuttamiseen tuhlaantuu aikaa sekä resursseja. Tuloksellisella muutosjohtamisella varmistetaan henkilöstön jaksaminen muutoksessa sekä muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Onnistunut muutoksen johtaminen parantaa työyhteisön muutoskyvykkyyttä myös tulevissa muutostilanteissa.

Autamme organisaatiota sekä pienten ja isojen muutosten johtamisessa. Muutosjohtamisen valmennus kohdentuu ensisijaisesti johtoon ja esimiehiin, jotka ovat vastuussa muutoksen tuloksellisesta läpiviennistä. Tämän lisäksi myös työyhteisöä täytyy valmentaa muutoskyvykkyyden parantumiseksi. On tärkeää, että muutos ymmärretään sekä ilmiönä että ihmisten toiminnan näkökulmasta. Tällöin vaikutetaan ihmisten ymmärrykseen siitä, miksi muutos tehdään ja muutetaan arjen toimintaa konkreettisilla toimenpiteillä. Muutoksen läpiviejän roolissa olevaa johtajaa tuetaan muutoksen läpiviennissä tunnistamalla sekä muutosta haittaavat että edesauttavat henkilöt ja toimintatavat.

Näin toteutamme muutosvalmennuksen

Kukin muutosjohtamisen valmennus räätälöidään organisaation tilanteen mukaan; haastattelemalla työyhteisön jäseniä, määrittelemällä muutostarve sekä asettamalla muutokselle mitattavat tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Tärkeää on myös selvittää työyhteisön asenne ja suhtautuminen muutokseen sekä muutosjohtajien kyvykkyys johtaa muutosta. Samalla kartoitetaan olemassa olevat rakenteet, prosessit ja työkalut sekä niiden mahdolliset positiiviset tai hidastavat vaikutukset muutoksen etenemiseen.

Balentorilla on vuosien kokemus haastavien muutoshankkeiden tuloksellisesta toteuttamisesta. Tämän ansiosta tiedämme, millaista johtamista onnistunut muutos vaatii. Balentorin resepti muutosjohtamiseen on yhdistelmä kovaa ja pehmeää; varmistamme muutoksen toimeenpanon käytännön tekemisellä arjessa, samalla tuemme ja sparraamme ihmisiä muutoksen todeksi elämisessä.

Ota yhteyttä, niin selvitetään, miten voimme olla avuksi teidän organisaationne muutostilanteessa.

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.