Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Muutosjohtaminen

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Muutosjohtaminen

  Muutosjohtaminen on sekä arjen muutosten johdettua toteuttamista, mutta myös isompien muutoshankkeiden hallittua ja tavoitteellista läpivientiä. Moderni johtaja tarvitsee muutosjohtamisen taitoja joka päivä, vaikka mitään akuuttia muutosta ei olisikaan näköpiirissä. Uudistuminen on jokaisen organisaation sekä johtotyössä toimivan henkilön eloonjäämisen ehto. Onnistunut muutoksen johtaminen on yhdistelmä suunnitelmallisuutta, johdonmukaisuutta, hallittua toimeenpanoa ja tulosten seurantaa.

  Miksi muutosjohtamisen kehittämistä?

  Hallitsematon muutoksen johtaminen sekoittaa organisaation toimintaa ja muutoksen toteuttamiseen tuhlaantuu aikaa sekä resursseja. Tuloksellisella muutosjohtamisella varmistetaan henkilöstön jaksaminen muutoksessa sekä muutokselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Onnistunut muutoksen johtaminen parantaa työyhteisön muutoskyvykkyyttä myös tulevissa muutostilanteissa.

  Autamme organisaatiota sekä pienten ja isojen muutosten johtamisessa. Muutosjohtamisen kehittäminen kohdentuu ensisijaisesti johtoon ja esihenkilöihin, jotka ovat vastuussa muutoksen tuloksellisesta läpiviennistä. Tämän lisäksi myös työyhteisöä sparrataan muutoskyvykkyyden parantumiseksi. On tärkeää, että muutos ymmärretään sekä ilmiönä että ihmisten toiminnan näkökulmasta. Tällöin vaikutetaan ihmisten ymmärrykseen siitä, miksi muutos tehdään ja muutetaan arjen toimintaa konkreettisilla toimenpiteillä. Muutoksen läpiviejän roolissa olevaa johtajaa tuetaan tunnistamalla sekä muutosta haittaavat että edesauttavat henkilöt ja toimintatavat.

  Näin uudistamme muutosjohtamista

  Jokainen muutos on erilainen, näin ollen myös muutosjohtamisen yhteistyöt räätälöidään organisaation tilanteen mukaan; olennaista on asettaa muutokselle mitattavat tavoitteet, ja seurata niitä säännöllisesti. Muutoksen onnistumiseen vaikuttaa myös työyhteisön asenne ja suhtautuminen muutokseen sekä muutosjohtajien kyvykkyys johtaa muutosta. Näiden selvittäminen onnistuu Balentorin tutkimustyökaluilla. Samalla kartoitetaan olemassa olevat rakenteet, prosessit ja työkalut sekä niiden mahdolliset positiiviset tai hidastavat vaikutukset muutoksen etenemiselle.

  Balentorilla on vuosien kokemus haastavien muutoshankkeiden tuloksellisesta toteuttamisesta. Tämän ansiosta tiedämme, millaista johtamista onnistunut muutos vaatii. Balentorin resepti muutosjohtamiseen on yhdistelmä kovaa ja pehmeää; varmistamme muutoksen toimeenpanon käytännön tekemisellä arjessa, samalla tukien ja sparraten ihmisiä muutoksen todeksi elämisessä.

  Ota yhteyttä, niin selvitetään, miten voimme olla avuksi teidän organisaationne muutostilanteessa!

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Johtamisen ja esihenkilötyön referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.