image Granlund
Strategiatyöhön kirkkautta ja selkeät kasvu-urat
image SoVet
Asiakkaiden äänen kautta kehityssuunta selkeäksi

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Ropo Capital - Esihenkilö- ja johtamisvalmennusta

  Esihenkilöille tukea muutosten onnistumiseksi

  Ropo Capital tarjoaa asiakkailleen koko laskun elinkaaren kattavan kokonaispalvelun laskujen välityksestä reskontraan ja saatavien hallintaan. Yhtiö kilpailee Pohjoismaiden markkinoilla yhden palveluntarjoajan mallilla, joka pohjautuu omaan teknologiaan, automaatioon ja reaaliaikaiseen raportointiin. Kaikki laskuihin liittyvät palvelut saa siis yhdeltä luukulta. Koronan lisäämä etätyö ja sen tuomat tulevaisuuden tarpeet kuitenkin puhututtivat myös Ropo Capitalilla. Esihenkilöille haluttiin mahdollistaa hyvät työkalut ja tarjota tukea, jotta johtaminen ja jatkossa tapahtuva lähi-, etä- ja hybridityömalliin siirtyminen onnistuvat sujuvasti. HR-päällikkö Jenna Kokkonen avasi tyytyväisenä yhteistyömme vaiheita.

  Mistä lähdettiin liikkeelle?

  – Kävimme läpi tarpeitamme Suvi Tuominiemen kanssa, jotta löysimme olennaisimmat kehityskohteet juuri tässä tilanteessa. Keskusteluun nousivat etätyöaika, etäjohtaminen ja uudenlainen arki. Kartoitimme henkilöstön kokemuksia etätyön tekemisestä ja heidän tulevaisuuden tarpeistaan etenkin silloin, jos koronan jälkeen palataan toimistolle. Moni on kokenut, että etätyö on hyvä asia ja helpottaa arkea eli sitä voisi jatkossakin hyödyntää osittain tai kokonaan. Halusimme myös tarjota esihenkilöille tukea ja työkaluja johtamiseen, kun tiimi voi olla muuallakin kuin toimistolla, eikä ilmeistä ja eleistä voi välttämättä enää päätellä niin paljon. Eli miten huomioimme ja ylläpidämme ihmisten hyvinvointia ja tuloksen teon meininkiä – etenkin niiden, jotka ovat virtuaalisten kanavien päässä?

  Suosittelen kaikille, sillä tämä ei ollut luennointia, vaan pienryhmätyöskentelyä, välitehtäviä, konkreettisia työkaluja ja tietotaidon jakamista.

  Mitä olemme yhdessä kehittäneet ja mitä on tavoiteltu?

  Yhteistyö sisälsi tällä erää seuraavat asiat:

  1. Ennakkokartoitus esihenkilöille työn haasteista ja tarpeista
  2. Kaksi yhteistä valmennusta
   1. Hyvä johtaminen Ropo Capitalilla
   2. Konkreettisen johtamisjärjestelmän ja systematiikan luominen jokaiselle
  3. Valinnaiset valmennussisällöt
   1. Alisuoriutumiseen puuttuminen
   2. Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen

  Kokonaisuus rakennettiin niin, että Ropo Capitalilla oli selkeä vaikutusrooli osana valmennuspäiviä ja asioita edistettiin yhdessä.

  – Ytimenä tekemisessä oli uudenlaisessa arjessa johtaminen, siihen tarvittavat työkalut sekä esihenkilöiden tukeminen. Suunnittelimme ja tapasimme monta kertaa yhdessä miettien sisältöä ja tarpeita. Tosiaan ensin tehtiin alkukartoitus esihenkilöille heidän tarpeistaan ja toiveistaan, joiden pohjalta valmennuksien sisältö ja aikataulutus saatiin kirkkaaksi. Osa toteutuksista oli etänä ja osa pienemmissä ryhmissä. Ryhmien kokoamisessa myös huomioitiin tarpeet: missä kannattaa olla oman tiimin kanssa ja missä sekoittaa porukkaa. Teamsin välityksellä pienryhmätyöskentely oli todella helppoa ja se toimi Suvin vetämänä hyvin.

  Hyvä johtaminen vaikuttaa ihmisten hyvinvoinnin lisäksi suoraan tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

  Suurinta antia tällaisissa toteutuksissa on valmentajan tietotaito ja kyky tuoda sitä valmennettaville. Suvin persoona ja ehdotus iski meihin. Hänen ajattelutapansa johtamiseen liittyen sopi hyvin porukkaamme, joka osaa olla aika vaativakin aika-ajoin. Tarvitsimme vetäjää, joka ei pienistä hätkähdä ja osaa haastaa meitä pohtimaan ja prosessoimaan tietoa eri tavalla. Hän myös osasi jakaa omia kokemuksiaan, kertoi kantapään kautta opittuja asioita sekä uskalsi pistää itsensä likoon. On myös tärkeää, että valmentaja kykenee tarjoamaan konkreettisia tehtäviä ja työkaluja, jotka jäävät elämään aidosti arkeen ja niitä voi pohtia valmennuksen jälkeenkin. Loimme esim. jokaiselle esihenkilölle johtamisjärjestelmän ja ”lukujärjestykset” eli kalenteroimme olennaisimpia tehtäviä ja elementtejä ihan viikkotasolle asti. Se oli omaa työtä selkeyttävä työkalu monelle.

  – Lisäksi oli mahtavaa, että voitiin keskustella aidosti ja jakaa parhaita käytäntöjä muiden esihenkilöiden kanssa. Pohdittiin, minkälaisia asioita tulee ottaa huomioon eri tilanteissa, miten ratkoa ristiriitatilanteita ja kuinka paljon tulee raivata aikaa esihenkilötyölle. Kävimme läpi omien ajatuksien jakamisen sekä toisten sparraamisen taitoja. Vaikka osa asioista ei ollut täysin uusia, nekin olivat hyviä muistutuksia varsinkin poikkeuksellisena aikana.

  Ihmisten kehittäminen on aina arvokasta ja investointi tulevaisuuteen. Uskon, että esihenkilömme ovat taas tämän jälkeen hiukan valmiimpia ja itsevarmempia johtamistyössä sekä tiiminsä vetämisessä. Sekä uudet että kokeneemmat henkilöt hyötyivät tästä varmasti.

  Miten tästä eteenpäin?

  – Yksi hyvän esihenkilön mittareista on se, miten hänen tiiminsä suoriutuu suhteessa tavoitteisiin tai miltä kehityskäyrä näyttää. Vaikka kaikki olisivat tyytyväisiä, mutta tulokset puhuvat toista kieltä, ei olla täysin tiiminä ja esihenkilönä onnistuttu. Nämä siis mm. kertovat siitä, milloin valmennus on onnistunut. Olemme jo puhuneet jatkosta ja teemme mielellämme yhteistyötä tulevaisuudessakin, kun tarpeita huomataan.

  – Lähdimme myös muuttamaan toimitilojemme suunnittelua niin, että ne palvelisivat paremmin uudenlaista arkea. Tämä uudenlainen arki vaikuttaa myös suoraan yhteisiin pelisääntöihin, jonka myötä viilasimme pelikirjojamme niin, että ne palvelevat kaikkia riippumatta siitä, teetkö töitä etänä, hybridinä vai toimistolla. Näitä pelikirjoja jatkojalostettiin myös osana valmennusta. Etätyösuosituksesta luopuminen ja uusien työskentelymallien käyttöönotto näyttävät, kuinka hyvin esihenkilöt suoriutuvat arjessa.

  Balentor auttaa johtamisen ja esihenkilötyön kehittämisen lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. strategian ja liiketoiminnan, itseohjautuvuuden, myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimuspalveluiden parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta!


  ”Ropolaisuus on rohkeutta, jatkuvaa uuden oppimista ja aitoa innostusta. Ropon kehitystä eivät ohjaa tottumukset tai normit – haastamme laskutusmarkkinaa uusilla toimintamalleilla, ja ravistelemme rohkeasti totuttuja käytäntöjä. Kyseenalaistamme tottumukset ja autamme asiakastamme uudistumaan. Ohjaamme  taloushallinnon ja laskutuksen menneen raportoinnista datan avulla ennakointiin.

  Olemme strateginen kumppani, jonka kanssa yhteistyötä rakennetaan pitkäjänteisesti. Kilpailemme teknologialla, käyttökokemuksella ja parhaalla asiantuntemuksella.”

  Lähde: www.ropocapital.fi/fi/tietoa-meista/arvot-ja-liiketoiminta

  Ole yhteydessä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi