Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Esihenkilöviestintä ja vuorovaikutustaidot

  Johtaminen ja esihenkilö

  Esihenkilöviestintä ja vuorovaikutustaidot

  Esihenkilöviestintä ja vuorovaikutustaidot ovat johtajan tärkeimpiä taitoja. Niitä tarvitaan aina, kun esihenkilö kohtaa työntekijän, kollegan, asiakkaan tai myös oman esihenkilönsä. Ilman hyviä vuorovaikutustaitoja on mahdotonta johtaa tuloksellisesti. Esihenkilöviestintä- ja vuorovaikutustaitojen merkitys johtamistilanteiden onnistumiselle on kiistaton.

  Onko teidän viestintänne tavoitteellista ja suunnitelmallista, niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin? Annatteko palautetta vain, kun asiat eivät suju, niin kuin pitäisi?

  Strategian viestiminen ymmärrettävästi, tavoitteiden ja odotusten viestiminen motivoivasti, muutoksen perusteiden kirkastaminen tai rakentava palautteen antaminen. Siinä onnistuneen viestinnän avaintekijät lähes jokaisessa arjen johtamistilanteessa. Esihenkilöuran alkuvaiheessa korostuvat päivittäisten viestintätilanteiden sujuva hoitaminen, kuten palautteen antaminen tai haastavien esihenkilötilanteiden rakentava ja oikeudenmukainen ratkaiseminen. Korkeammalle johtamistasolle siirryttäessä tarvitaan myös taitoa arkipäiväistää strategiaa, kykyä vahvistaa ihmisten omistautumista tai viestiä haastavista muutostilanteista.

  Esihenkilöviestinnän tavoitteena on vaikuttaa

  On sanottu, että viestintä epäonnistuu aina. Onnistuminen esihenkilötyöhön liittyvissä viestintätilanteissa ei missään tapauksessa olekaan yksinkertainen asia. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Esihenkilösviestintä synnyttää onnistuessaan halutun vaikutuksen. Ihmiset alkavat toimia työssään vaikkapa strategiaa vahvistavasti, ymmärtävät paremmin oman työnsä tavoitteet ja odotukset tai hyväksyvät perusteet organisaatiomuutoksen toteuttamiselle. Ei siis riitä, että viestintä on selkeää ja ymmärrettävää, sen täytyy myös johtaa haluttuun toimintaan.

  Viestinnän ei tarvitse olla kompastuskivi

  Viestintä, tiedonkulku ja palautteen antaminen toistuvat uudelleen ja uudelleen niin henkilöstökyselyissä kuin johtamisarvioinneissakin, heikoimpien tulosten yhteenvedoissa. Vuorovaikutustaitoja voi kuitenkin merkittävästi kehittää, jolloin myös johtamisen kokonaistuloksellisuus paranee. Toimintamme ytimenä on vaikuttavuuden kehittäminen. Siihen sisältyy erilaisten vaikuttavuuden elementtien parempi ymmärtäminen sekä konkreettiset työkalut ja harjoitukset. Asiakkailta saadun palautteen perusteella valmennuksen kautta saatu varmuus on näkynyt välittömästi parantuneina tuloksina erilaisten arjen viestintätilanteiden toteutuksessa.

  Ota yhteyttä, niin nostetaan organisaationne esihenkilöviestinnän vaikuttavuus uudelle tasolle!

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Johtamisen ja esihenkilötyön referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.