Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Muutosviestintä

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Muutosviestintä

  Viestintä muutostilanteessa vaatii johdolta ja esihenkilöiltä erityisiä viestinnän taitoja, kuten ennakointia, suunnitelmallisuutta sekä kykyä aitoon keskusteluun. Muutosviestintä vaatii suunnittelua niin sisällön, ajankohdan kuin kokonaisvuorovaikutuksenkin näkökulmasta. Johdon ja esihenkilöiden tulee kyetä perustelemaan henkilöstölle muutoksen välttämättömyys ja hyödyt sekä käsittelemään muutoksen herättämiä tunteita ja epävarmuutta rakentavasti. Muutosviestintä on sekä koko organisaatiolle suunnatun tiedottamisen johtamista että henkilökohtaista vuorovaikutusta henkilöstön kanssa muutoksen eri vaiheissa.

  Muutosviestintä on avain onnistuneeseen muutokseen

  Muutosviestintä on merkittävä osa muutoksen johtamista. Ilman onnistunutta viestintää tuntuu muutoksen johtaminen usein kivireen vetämiseltä, tai muutos ei onnistu ollenkaan. Muutos on henkilöstölle aina koettelemus, mutta heikolla viestinnällä varmistetaan, että koko organisaatio saadaan täysin sekaisin. Pahimmassa tilanteessa johto ja esihenkilöt kertovat muutoksesta erilaisia tarinoita ja asioista tiedotetaan vastuualueille eri aikaan ja erilaisia asioita painottaen, jolloin tarinat muutoksesta ja sen perusteista leviävät hallitsemattomasti henkilöstön keskuudessa. Mahdollisuus muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen on menetetty henkilöstön vastustaessa kaikkea muutokseen liittyvää ja normaalin arjen pyörittäminen vaatii poikkeuksellista ponnistelua niin johdolta kuin esihenkilöiltäkin.

  Muutosviestintä vaatii oikea-aikaisuutta ja aitoa dialogia

  Johtoryhmälle ja muutosviestinnästä vastaavalle tiimille kohdennetun muutosviestinnän kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on tukea muutoksen läpivientiä hyvin suunnitellulla ja yhdenmukaisella viestinnällä. Tarkoituksena on laatia aikataulutettu muutosviestinnän suunnitelma, jossa viestinnän tavoitteet, vastuut ja roolit sekä yhteisesti sovitut viestinnän tavat määritellään selkeästi. Johdon jäsenten viestintä on muutostilanteessa erityisen huomion kohteena ja vääriä tulkintoja tehdään poikkeuksellisen helposti. Muutosviestinnän kehittämisellä varmistetaan, että kaikki muutoksen avainhenkilöt puhuvat muutoksesta samalla tavalla ja asioista tiedotetaan yhdessä sovitussa rytmissä. Muutosviestinnän onnistumisesta kertoo myös henkilöstön muutoshalukkuus.

  Esihenkilöille suunnattu muutosviestinnän kehittämisessä keskitytään henkilökohtaisten muutoskeskusteluiden käymiseen oman henkilöstön kanssa, jonka jälkeen esihenkilöt kykenevät perustelemaan henkilöstölleen muutoksen välttämättömyyden, vastaamaan työntekijöiden kysymyksiin ja huoliin muutokseen liittyen sekä tukemaan aidosti henkilöstöään muutoksen läpiviennissä. Sparraavat keskustelut, kuuntelemisen taito ja aito dialogi ovat yhteistyömme keskiössä ja esihenkilöt saavat konkreettisia työkaluja muutoskeskusteluiden käymiseen ja ovat rohkeampia heittäytymään keskusteluun henkilöstön kanssa.

  Tulokset näkyvät niin henkilöstön jaksamisessa kuin myös muutoksen läpiviennin sujuvuudessa – kaikki tietävät miksi organisaation tulee muuttua ja ovat valmiita ponnistelemaan muutoksen toteutumiseksi.

  Varmista muutosjohtamisen onnistuminen tavoitteellisella muutosviestinnällä. Me autamme mielellämme.

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Johtamisen ja esihenkilötyön referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.