Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Muutosviestintä

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Muutosviestintä

Johtaminen ja esimiestyö

Muutosviestintä

Viestintä muutostilanteessa vaatii johdolta ja esimiehiltä erityisiä viestinnän taitoja kuten ennakointia, suunnitelmallisuutta sekä kykyä aitoon keskusteluun. Muutosviestintä vaatii suunnittelua niin sisällön, ajankohdan kuin kokonaisvuorovaikutuksenkin näkökulmasta. Johdon ja esimiesten tulee kyetä perustelemaan henkilöstölle muutoksen välttämättömyys ja hyödyt sekä käsittelemään muutoksen herättämiä tunteita ja epävarmuutta rakentavasti. Muutosviestintä on sekä koko organisaatiolle suunnatun tiedottamisen johtamista, mutta myös henkilökohtaista vuorovaikutusta henkilöstön kanssa muutoksen eri vaiheissa.

Muutosviestintä on avain onnistuneeseen muutokseen

Muutosviestintä on merkittävä osa muutoksen johtamista. Ilman onnistunutta viestintää tuntuu muutoksen johtaminen usein kivireen vetämiseltä, tai muutos ei onnistu ollenkaan. Muutos on henkilöstölle aina koettelemus, mutta heikolla viestinnällä varmistetaan, että koko organisaatio saadaan täysin sekaisin. Pahimmassa tilanteessa johto ja esimiehet kertovat muutoksesta erilaisia tarinoita ja asioista tiedotetaan vastuualueille eri aikaan ja hieman eri tavalla. Tarinat muutoksesta ja sen perusteista leviävät hallitsemattomasti henkilöstön keskuudessa ja usein osa yrityksen tärkeistä avainhenkilöistä menetetään kilpailijalle väärien tietojen johdosta. Mahdollisuus muutoksen onnistuneeseen toteuttamiseen on menetetty henkilöstön vastustaessa kaikkea muutokseen liittyvää ja normaalin arjen pyörittäminen vaatii poikkeuksellista ponnistelua niin johdolta kuin esimiehiltäkin.

Muutosviestinnän valmennus kohdennetaan aina organisaation nykytilaan ja tuleviin muutoksiin. Toisena lähestymistapana voi olla vuorovaikutusosaamisen kehittäminen tulevia muutostilanteita varten.

Muutosviestintä vaatii oikea-aikaisuutta ja aitoa dialogia

Muutosviestinnän valmennus voidaan kohdentaa esimerkiksi johtoryhmälle ja muutosviestinnästä vastaavalle tiimille. Tällöin valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea muutoksen läpivientiä hyvin suunnitellulla ja yhdenmukaisella viestinnällä. Valmennuksessa laaditaan aikataulutettu muutosviestinnän suunnitelma, jossa viestinnän tavoitteet, vastuut ja roolit sekä yhteisesti sovitut viestinnän tavat määritellään selkeästi. Johdon jäsenten viestintä on muutostilanteessa erityisen huomion kohteena ja vääriä tulkintoja tehdään poikkeuksellisen helposti. Muutosviestinnän valmennus varmistaa, että kaikki muutoksen avainhenkilöt puhuvat muutoksesta samalla tavalla ja asioista tiedotetaan yhdessä sovitussa rytmissä. Muutosviestinnän onnistumisesta kertoo myös henkilöstön muutoshalukkuus.

Esimiehille suunnattu muutosviestinnän valmennus keskittyy henkilökohtaisten muutoskeskusteluiden käymiseen oman henkilöstön kanssa. Valmennuksen jälkeen esimiehet kykenevät perustelemaan henkilöstölleen muutoksen välttämättömyyden, vastaamaan työntekijöiden kysymyksiin ja huoliin muutokseen liittyen sekä tukemaan aidosti henkilöstöään muutoksen läpiviennissä. Sparraavat keskustelut, kuuntelemisen taito ja aito dialogi ovat valmennuksen keskiössä ja esimiehet saavat konkreettisia työkaluja muutoskeskusteluiden käymiseen ja ovat rohkeampia heittäytymään keskusteluun henkilöstön kanssa.

Valmennuksen tulokset näkyvät niin henkilöstön jaksamisessa kuin myös muutoksen läpiviennin sujuvuudessa – kaikki tietävät miksi organisaation tulee muuttua ja ovat valmiita ponnistelemaan muutoksen toteutumiseksi.

Varmista muutosjohtamisen onnistuminen tavoitteellisella muutosviestinnällä, me autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.