Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Strateginen johtaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Strategia ja liiketoiminta  »  Strateginen johtaminen

Strategia ja liiketoiminta

Strateginen johtaminen

Huippusuorituskykyisen organisaation toiminnassa yrityksen tavoitetilan tulee näkyä jokapäiväisessä työssä, yrityksen jokaisella tasolla. Tehokas strateginen johtaminen saa ihmiset sitoutumaan yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja täten mahdollistaa organisaation kehittymisen todistettavasti uudelle tasolle.

Strategia eletään todeksi jokapäiväisessä työssä

Strateginen johtaminen kertoo mikä on yrityksen tavoitetila (visio), miten siihen päästään (strategia) – ja ennen kaikkea miten tavoitetila näkyy jokapäiväisessä työssä kaikilla organisaatiotasoilla ja millaista sisäistä ja ulkoista tekemistä se vaatii. Vaikeinta visio- ja strategiaprosesseissa ei ole näiden dokumenttien tuottaminen vaan niiden todeksi eläminen jokaisen työntekijän jokapäiväisessä työssä.

Huippusuorituskykyisten organisaatioiden tavoitetila on sisäistetty jokaisella organisaation tasolla. Sparraamme asiakkaamme luomaan tavoitetilan ja strategian, tuomaan ne yrityksen toiminnan arkeen sekä rakentamaan arjessa toimivan suorituksen johtamisen mallin.

Strateginen johtaminen kohti tavoitteita koskettaa jokaista organisaation esimiestä. Ylin johto usein viimeistelee tavoitetilan, mutta sen todeksi eläminen on kaikkien organisaatiotasojen tehtävä. Autamme asiakkaitamme löytämään toiminnan fokuksen, kirkastamaan tavoitetilan konkreettiseksi tekemiseksi ja johtamaan suorituskykyä ja omistautumista kohti yrityksen tavoitteita.

Balentorin tapa luoda strategiaa

Asiakkaidemme palautteiden mukaan saamme strategisen johtamisen malleillamme aikaan selkeyttä, ymmärrystä, innostusta ja uudelle tasolle noussutta suorituskykyä läpi organisaation. Otteemme toteutuksessa on voimakkaasti siinä miksi ja miten tavoitetila eletään todeksi jokapäiväisessä työssä. Me saamme yhdessä asiakkaidemme kanssa kasvatettua organisaation toimintatavat ja tuloksen halutulle tasolle.

Painotamme toteutuksissamme vahvasti muutamaa asiaa, jotka ovat oman kokemuksemme perusteella ratkaisevia onnistumisen ja vaikuttavuuden kannalta.

Osallistumisen ja osallisuuden tunne. Kun ihmiset saavat olla tavalla tai toisella mukana suunnittelemassa tulevaisuutta ja saavat antaa panoksensa strategiatyöhön, heidän kiinnostuksensa asioihin kasvaa. Parhaissa strategiaprosesseissa on onnistuneesti löydetty henkilöstön tarkoituksenmukaiset osallistumis– ja vaikutuspisteet, joissa ihmiset pääsevät pohtimaan tulevaisuuden kannalta tärkeitä asioita jo etukäteen. Tällöin asiat ovat strategian toimeenpanovaiheessa jo tuttuja ja merkityksellisimmät asiat osataan hahmottaa alusta alkaen.

Konkretia. Strategiatyön perussyntejä on jääminen kiinni liian abstraktiin kieleen ja liian isoihin kokonaisuuksiin. Vasta, kun strategia puhuttelee ja haastaa arjen tekemistä ja johtaa konkreettiseen kehittämiseen, asioilla on mahdollista alkaa toteutua. Strategian vieminen arjen tekemiseen vaatii keskusteluja, työtä ja strategiakielen muuttamista arjen kieleksi ja konkreettisiksi toimenpiteiksi. Sitä me olemme tottuneet asiakkaidemme kanssa tekemään.

Toimenpiteet ja niiden seuranta. Hyväkään strategia ei muutu todeksi, jos ei pidetä huolta sovittujen asioiden toiminnallistamisesta ja käytäntöön viemisestä. Kun konkreettiset toimenpiteet on hahmotettu ja tärkeimmät kehittämiskohteet muutettu kehittämisprojekteiksi, organisaatiolla on mahdollisuus alkaa johtaa uudenlaista tekemistä.

Kokonaiskuva. Strategian täytyy johtaa tekemiseen ja konkreettisiin toimenpiteisiin. Samanaikaisesti on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että ylläpidetään mahdollisimman selkeää strategian kokonaiskuvaa ja -tavoitetta. Selkeän kokonaiskuvan myötä ihmiset hahmottavat, mitä strategialla tavoitellaan, millaista sisäistä ja ulkoista muutosta strategia vaatii ja miten oma tekeminen ja kehittäminen liittyvät organisaation isompaan kehittymiseen.

Olemme saaneet paljon hyvää palautetta asiakkailtamme kyvystämme hahmottaa nämä tärkeät asiat ja kehittämisohjelmistamme, joissa nämä asiat otetaan huomioon ja ihmisten arjen agendalle. Uskomme, että paras strategia syntyy yhteistyössä osallistamalla asiakkaita ja eri organisaation osia prosessiin, sillä nykyään kilpailukykyistä strategiaa on vaikea luoda vain muutaman hengen johtoryhmätyönä.

Ota yhteyttä

Ossi Vanhamäki
Yritysvalmentaja
041 466 6046
ossi.vanhamaki@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Strategian ja liiketoiminnan referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.