Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Suorituksen johtaminen

Johtaminen ja esimiestyö

Suorituksen johtaminen

Suorituksen johtaminen saattaa käsitteenä tuntua hieman kovalta ja raskaalta. Käsitteeseen saattaa liittyä ajatuksia valvonnasta, seurannasta ja hanakasta puuttumisesta. Nämä eivät varmasti ole poissuljettuja keinoja johtaa suoritusta, mutta moderni suorituksen johtaminen on kovin paljon muutakin. Moderni suorituksen johtaminen kytkeytyy systemaattiseksi osaksi kaikkea johtamista ja on näin ollen kehitettävissä ja harjaannutettavissa vahvaksi taidoksi ja tekemiseksi.

Oleelliset mittarit ja muut seurannan apuvälineet kytketään myös osaksi johtamisen kokonaisuutta aidon kiinnostuksen ja palautteellisuuden avulla. Faktojen kautta tapahtuva havainnointi yhdistettynä oivalluttavaan vuoropuheluun, saa aikaan pysyviä muutoksia ihmisten toiminnassa. Ulkopuolinen kumppani on usein tarpeen mallin luomisessa sekä suorituksen johtamisen laadukkaassa juurruttamisessa esimiehille.

Olemme teihin mielellämme yhteydessä ja juttelemme aiheesta lisää.

Jukka Rantala
Yritysvalmentaja
050 599 0086
jukka.rantala
@balentor.fi

Suvi Tuominiemi
Yritysvalmentaja
050 361 6016
suvi.tuominiemi
@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.