Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Suorituksen johtaminen

Etusivu  »  Palvelumme  »  Johtaminen ja esimiestyö  »  Suorituksen johtaminen

Johtaminen ja esimiestyö

Suorituksen johtaminen

Strategia on laadittu, kehittämisprojektit tunnistettu ja tavoitteet määritetty. Sitten vaan odotellaan, että asiat alkavat itsestään lähteä oikeaan suuntaan. Noinkohan? Erinomaisten tulosten ja saavutusten takaa löytyy erinomainen suorituskyky ja erinomainen, oikean suuntainen tekeminen. Suorituksen johtamisen kehittäminen auttaa sinua johtamaan panostuksia, ei tuijottamaan tuloksia.

On valitettavan yleistä, että organisaatioissa johdetaan asioita lopputulosten kautta. ”Älä selitä, hoida homma kuntoon” on usein kuultu esimiehen kommentti johtoryhmissä, kuukausipalavereissa ja myyntipäivillä, kun tulokset eivät ole toivottuja. Sen sijaan, että yritettäisiin johtaa asioita, jotka ovat jo tapahtuneet, huomio pitäisi kohdistaa siihen, mitkä asiat johtavat erinomaiseen tai keskinkertaiseen lopputulokseen.

Selkeät tavoitteet ja odotukset, jatkuva asioiden seuranta, keskusteleva ja sparraava palaute sekä kyky ohjata tekemistä ja panostuksia ovat keskeisiä asioita, kun katsotaan eroja hyvien ja erinomaisten organisaatioiden välillä. Laajemmin on kysymys suorituskyvyn parantamisesta. Organisaatio, jossa pidetään huolta ihmisten omistautumisesta ja osaamisen kasvattamisesta sekä jatkuvasti kehitetään tekemistä ja prosesseja todennäköisesti pärjää pitkällä aikavälillä paremmin kuin se, joka vain ärhentelee, kun tulokset eivät ole toivotunlaisia.

Suorituksen johtamisen keinot eroavat organisaation eri tasoilla

Erinomaiset suoritukset ja niiden johtaminen on oleellista organisaation kaikilla tasoilla. Esimiehelle ja johtajalle on tärkeää tietää, että selkeät odotukset, jatkuva palaute ja ihmisten osaamisen kehittäminen tuovat pitkällä aikavälillä erinomaisia tuloksia. Johdolle on myös tärkeää ymmärtää tekijät ja analytiikka suorituskyvyn kehittämisen takana, sekä ymmärrys siitä, mihin vaikuttamalla parhaiten vaikutamme suorituskyvyn paranemiseen. Tiimien kanssa päästään usein suoraan kehittämään tekemistä ja toimintatapoja.

Koska suorituksen johtamisen keinot eroavat organisaation eri tasoilla, on asioiden käsittely erilaista riippuen siitä, kenen kanssa keskustellaan. Kukaan ei voi kuitenkaan sanoa, etteikö tekemisen johtaminen ja suuntaaminen tai suorituskyvyn parantaminen olisi oleellista.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että suorituksen johtamisen ja huippusuorituskyvyn välillä on vahva yhteys. Tulokset eivät tule sattumalta ja jälkikäteen todeten. Jotta suoritusta voidaan johtaa, pitää ymmärtää millainen on hyvä suoritus, joka johtaa haluttuun, organisaation tavoitteiden mukaiseen lopputulokseen. Tuloksia saadaan suuntaamalla ja seuraamalla panostuksia sekä johtamalla ihmisten tekemistä ja ammattilaisena kehittymistä. Vaadi – välitä – kehitä on erinomainen johtamisohje esimiehille.

Tukea suorituksen johtamisen prosessin kaikissa vaiheissa

”Kun menen maanantaina töihin, alkaa minun esimiestyössäni uusi aika” (Suomalaisen pörssiyhtiön kokenut esimies, 3.12.2015). Esimiesten oivallukset valmennusten ja kehittämistyöpajojen jälkeen ovat innostavia, joidenkin kohdalla käänteentekeviä. Me voimme tukea organisaatiota tuloksekkaan ja strategian mukaisen tekemisen mallin määrittelyssä – satojen kehitysprojektien myötä tiedämme, mitkä asiat ovat tärkeitä suorituksen johtamisessa ja suorituskyvyn kehittämisessä.

Kokemuksemme mukaan mallien luominen ja tavoitteiden asettaminen on kuitenkin vasta suorituksen johtamisen prosessin ensimmäinen vaihe. Varsinainen työ alkaa, kun varmistetaan, että tekeminen kohdistuu oikeisiin asioihin, suorituksen johtamisen käytänteet saadaan osaksi organisaation päivittäistä tekemistä ja seurannan työkaluja hyödynnetään tehokkaasti tekemisen suuntaamiseen.

Jos olet kiinnostunut oman organisaatiosi suorituskyvystä ja sen kehittämisestä, autamme mielellämme.

Ota yhteyttä

Ossi Vanhamäki
Yritysvalmentaja
041 466 6046
ossi.vanhamaki@balentor.fi

Johtamisen ja esimiestyön referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.