Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Suorituksen johtaminen

  Johtaminen ja esihenkilötyö

  Suorituksen johtaminen

  Suorituksen johtaminen saattaa käsitteenä tuntua hieman kovalta ja raskaalta. Suorituksen johtamiseen saattaa liittyä ajatuksia valvonnasta, seurannasta ja hanakasta puuttumisesta. Nämä eivät varmasti ole poissuljettuja keinoja johtaa suoritusta, mutta moderni suorituksen johtaminen on kovin paljon muutakin. Moderni suorituksen johtaminen kytkeytyy systemaattiseksi osaksi kaikkea johtamista ja on näin ollen kehitettävissä ja harjaannutettavissa vahvaksi taidoksi ja tekemiseksi.

  Oleelliset mittarit ja muut seurannan apuvälineet kytketään myös osaksi suorituksen johtamisen kokonaisuutta aidon kiinnostuksen ja palautteellisuuden avulla. Faktojen kautta tapahtuva havainnointi yhdistettynä oivalluttavaan vuoropuheluun, saa aikaan pysyviä muutoksia ihmisten toiminnassa. Ulkopuolinen kumppani on usein tarpeen mallin luomisessa sekä suorituksen johtamisen laadukkaassa juurruttamisessa esihenkilöille.

  Osaamisen johtaminen

  Suorituksen johtamisessa tärkeää roolia näyttelee osaaminen ja sen johtaminen. Osaaminen on abstrakti käsite, jonka hankkiminen, ylläpitäminen ja varsinkin kehittäminen voi olla haastavaa. Tunnistatteko te osaamisen, joka on jo vanhenemaan päin? Uskallatteko luopua siitä ajoissa ja ottaa tilalle jotain aivan uutta? Onko liiketoiminnalla ja ihmisillä strategisen osaamisen kehittämisen suunnitelmat? Mietitäänkö ihmisten urapolkuja? Jos ihmiset eivät tunnista omia kehitystarpeitaan tai pitkän aikavälin osaamisen kehittämissuunnitelmaa ei ole luotu, puuttuu työstä usein kaivatut haasteet ja kehittymisen luoma onnistumisen tunne.

  Tilanne voi myös olla toisinpäin. Osaaminen ei kohtaa vaatimusten ja odotusten kanssa. Tunnistatteko te ihmisiä tai toimintoja, jotka ovat tippumassa kärryiltä?

  Tavoitteet ja mittarit

  Suorituksen johtaminen ilman tavoitteita ja mittareita on usein arvailua. Mitä tavoitellaan? Mihin pyritään ja kuinka sinne aiotaan päästä? Vaikka tavoitteet ja mittarit voivat kuulostaa kylmiltä, ovat ne vältämättömiä ja oikein asetettuina tukevat yksilön kehittymistä.

  Miten teillä mitataan edistymistä? Onko tavoitteet oikeanlaisia ja mittaavatko mittarit liiketoiminnan kannalta olennaisia asioita? Mittaamista tehdään usein vain mittaamisen ilosta ja kuvitellaan, että seuranta kuin seuranta hyödyttää aina jotakin. Panoksien keskittäminen oikeisiin tavoitteisiin ja mittareihin on kuitenkin olennaista. Tekemällä oikeita asioita väärin tai vääriä asioita oikein, ei saavuteta haluttuja tuloksia ihmisissä eikä liiketoiminnassa.

  Onko teillä johtamisen tueksi tarvittava ohjaustieto saatavilla? Saavatko eri työntekijät työssään tarvittavan tiedon helposti? Oletteko pystyneet selkeyttämään strategian tavoitteiksi ja mittareiksi, jotka mittaavat tavoitteiden saavuttamista?

  Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää!

  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  suvi.tuominiemi
  @balentor.fi

  Johtamisen ja esihenkilötyön referenssejä

  Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.