image Asiakas- ja henkilöstötiedon yhdistämisestä tukea muutokseen image Asiakaspalvelun johtaminen – kilpailuetua toimintaympäristön uusissa haasteissa

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Tulosta metsästämässä coachingin avulla

Organisaation tuloksen toteutumiseen ei riitä, että tavoitteet on huolella asetettu ja että ne on kehityskeskusteluissa käyty työntekijöiden kanssa läpi. Jos työntekijät eivät koe niitä itselleen tärkeiksi ja merkityksellisiksi, he eivät muuta käyttäytymistään ja toimintatapojaan. Tällöin on kyse motivaatiosta, halusta muuttumiseen. Motivaation ohella tarvitaan usein myös erityistä tukea muutosprosessin läpiviemiseksi.  Jotta työntekijät olisivat halukkaita hakemaan toiminnastaan parempaa tulosta ja tehokkaampia toimintamalleja, coaching on muun muassa tähän tarpeeseen tehokas kehittämisen keino.

Coaching on muodostunut yleisnimitykseksi työhön liittyvälle, lähinnä keskustelulliselle valmentamiselle, joka tähtää yksilön suorituksen parantamiseen. Toimintatapana coaching perustuu systemaattiseen toimintamalliin coachin (ohjaajan) ja coachattavan (ohjattavan) väliseen keskusteluun.  Coaching on ratkaisukeskeinen, tulosorientoitunut ja systemaattinen toimintatapa, jossa coachi hyödyntää vakiintuneita teorioita ja tekniikoita tukeakseen yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden tavoitteen saavuttamista, suorituksen parantamista, hyvinvointia ja itseohjautuvaa oppimista. Coaching on menetelmä, jossa henkilön potentiaali nostetaan esiin ja henkilö kykenee maksimoimiaan omaa suoritustaan. Se on oppimisen muoto, jossa coachi tukee ja edistää coachattavan oppimista ja kehittymistä tätä hyödyttävällä tavalla. Coachingista voidaan todeta, että se on yksilöiden välinen vuorovaikutteinen suhde, joka auttaa ihmisiä tunnistamaan ja toteuttamaan persoonalliset ja ammatilliset tavoitteensa nopeammin kuin he omin avuin pystyisivät. Se on tavoitteellinen ja rajattu valmennusprosessi, joka voimaannuttaa coachattavaa siten, että hän saa kyvykkyytensä paremmin käyttöönsä. Coachingin yleispätevänä tavoitteena voidaan nähdä suorituksen parantaminen ja asetettujen tulosten saavuttaminen.

Tuija Hietanen
Business Coach
Balentor Oy

  Tuija Hietanen
  Tuija Hietanen
  Yritysvalmentaja
  050 413 1120
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian