image SeAMK
Ketterillä toimintatavoilla johtamiskulttuuri uudelle tasolle
image Caplan
Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  VTT - Henkilöstökysely ja henkilöstön sitoutuminen

  VTT – Henkilöstökyselyn hyödyntäminen sitoutumisen ja tavoitekulttuurin kehittämisessä

  VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista ja sen tehtävänä on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä sekä yhteiskunnassa. VTT kääntää tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi tuomalla yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistakseen aikamme suurimpia haasteita. Näin VTT luo kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuo eksponentiaalista toivoa maailmaan.

  Asiantuntijaorganisaationa VTT:lle henkilöstön motivaatio, sitoutuminen, osaaminen ja hyvinvointi ovat liiketoimintakriittisiä asioita. Henkilöstökyselyn kautta VTT sai syvempää tietoa motivaation ja sitoutumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä, mutta myös tavoitekulttuurin toteutumisesta arjessa. VTT:n HR-tiimistä Sari Ek-Petroff, Merja Kariniemi ja Henni Talsi avasivat kokemuksiaan yhteistyöstä ja kyselyn kautta saatuja hyötyjä.

  Mistä lähdettiin liikkeelle ja mitä tavoiteltiin?

  – Meille on tärkeää, että henkilöstökyselyn sisältö on validoitu tieteellisesti ja että siihen on saatavilla kattavasti vertailutietoa sekä kansainvälisesti että kotimaisten toimijoiden osalta. Kyselyn sisältö tuli kuitenkin pystyä sovittamaan VTT:n tarpeisiin tinkimättä tieteellisestä perustasta.

  – VTT:n työn tueksi haettiin kehittynyttä työkalua, joka ohjaisi päätöksentekoa henkilöstölle merkityksellisten asioiden ja kokemusten pohjalta. Kaipasimme myös tulosten osalta syvempää ymmärrystä siitä, mitä tulokset tarkoittavat aidosti ja mitä niiden taustalla on. Näihin liittyen meille oli olennaista hyvä raportointityökalu sekä ammattilaisen tuloksista tuottamat syväanalyysit.

  – Edellisen henkilöstökyselyn malli oli hyvin työhyvinvointipainotteinen. Nyt halusimme syventää ymmärrystä motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä tavoitekulttuurin toteutumisesta arjessa. Myös manuaalisen työn vähentäminen oli tavoitteena hyvän työkalun kautta.

  Miten onnistuimme suhteessa tavoitteisiin?

  – Olemme esitelleet esihenkilöille uutta työkalua, sen käyttömahdollisuuksia ja sisältöä, ja kiitoksia on kyllä sadellut! Olemme kuulleet kommentteja, kuten ”Ai tällaistakin on mahdollista tehdä!”. Esihenkilöt saavat työkalun kautta selkeitä ohjeita siitä, mihin esihenkilötyössä ja tiimin toiminnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Työkalu tarjoaa myös toimenpide-ehdotuksia ja itsekin tuloksia analysoineena voin todeta, että työkalu on mahtava lisäapu.

  – Yhteistyö Balentorin kanssa on ollut sujuvaa. Kysymyksiin on aina saanut nopeasti vastauksen ja sen lisäksi Balentor on ohjannut eri vaiheiden valmistelua ennakoivasti – kokonaisuus on ollut hyvin hallussa. Mietimme yhdessä tarkasti kaikki yksityiskohdat ja sovitimme konseptin tarpeisiimme. Balentor piti projektissa langat hyvin käsissään ja toi asiantuntemuksensa kautta näkemyksellisyyttä kyselyn sisältööna indikaattoreiden laskentaan.

  – Balentorin asiantuntija Jouni Kahelin tiimeineen on osannut kertoa, mitkä tulokset ovat merkittäviä, mihin kiinnittää huomiota ja miten tuloksia kannattaa hyödyntää. Näin kumppani toi kokemuksen syvällä rintaäänellä lisäarvoa henkilöstökyselyn hyödyntämiseen.

  – Kaiken kaikkiaan olemme saaneet analyyttistä, osaavaa ja joustavaa kumppanuutta sekä erinomaisen työkalun, hyvää vertailutietoa ja indeksit kehitystrendeistä. Lisäksi kaikesta tekemisestä on paistanut läpi aito kiinnostus meidän toimintaamme kohtaan ja halu ymmärtää juuri meitä. Ei ole lähdetty oletuksista, vaan on syvennytty meidän toimintaamme kunnolla. Odotukset ja toiveet kyllä siis toteutuivat.

  Mikä henkilöstökyselyn merkitys on VTT:n toiminnan kehittämisessä?

  – Henkilöstökysely on meillä aidosti strategisen johtamisen työkalu. Tuloksia kuunnellaan herkällä korvalla. Haluamme ymmärtää vastausten taustalla vaikuttavia tekijöitä. Usein sellaiset “must have” -asiat toteutetaan tietyin aikamäärein, koska ne vain pitää toteuttaa, mutta meillä tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä aidosti. Tärkeimmät indeksit ovat strategisia mittareita ja vaikuttavat myös palkitsemiseen. Lisäksi esimerkiksi tämän tutkimuksen kautta nousseet huomiota vaativat osa-alueet on viety tämän vuoden tavoitteisiin.

  – Tulosten hyödyntäminen on kytketty tavoitejohtamisen malliimme (OKR) sekä johdon että tiimien tasolla. Tiimit ovat valinneet tavoitteiden ja tulosten pohjalta teeman, johon he keskittyvät tänä vuonna. Henkilöstö on meillä erittäin kiinnostunut sekä tuloksista että myös niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä, jotta asioihin voidaan aidosti tarttua. Johdon, keskijohdon ja tiimitason palautteet otetaan huomioon myös henkilöstökyselyn kehittämisessä.

  Miten yhteistyötä jatketaan?

  – Tiimit arvioivat etenemistä ja suunnittelevat seuraavia askeleita tertiileittäin. VTT:n suunnitelmana on toteuttaa laajempien kyselyiden välillä pulssimittauksia tukemaan etenemisen ja onnistumisen arviointia.

  – Jatkossa haluamme myös yhdistää muuta henkilöstö- ja liiketoimintadataa kyselyiden ja pulssien tuloksiin. Tämän myötä voidaan vielä edelleen syventää ymmärrystä henkilöstön motivaatioon, sitoutumiseen ja tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Syvempien analyysien kautta kyselyt ja pulssit voidaan vielä paremmin kytkeä yhteen niin, että mittausten kautta saadaan tietoa edistymisestä merkityksellisten asioiden osalta. Myös henkilöstö näkee, ettemme toteuta vain yhtä satunnaista mittausta, vaan jokainen mittaus kytkeytyy osaksi kokonaisuutta ja tavoitteita.

  Balentor auttaa kokonaisvaltaisten tutkimusten lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. strategian ja liiketoiminnan, johtamisen ja esihenkilötyön, itseohjautuvuuden sekä myynnin ja markkinoinnin parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta!


  ”VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimuslaitoksista. Tehtävämme on edistää tutkimuksen ja teknologian hyödyntämistä ja kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Käännämme tieteen ja teknologian avulla suuria globaaleja haasteita yritysten ja yhteiskunnan kestäväksi kasvuksi. Tuomme yhteen ihmiset, yritykset, tieteen ja teknologian ratkaistaksemme aikamme suurimpia haasteita. Näin luomme kestävää kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia ja tuomme eksponentiaalista toivoa maailmaan.”

  Lähde: www.vttresearch.com/fi/tietoa-meista/tietoa-vttsta