image Haastavien aikojen strategian toimeenpano – näkökulmia Quantiven tuoreesta raportista image Organisaation vai henkilöstön tavoitteet – Henkilöstökysely menestyksen työkaluna

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Terveysteknologian rooli kasvaa potilaiden hoidossa – 3 nostoa terveysteknologiasta

  Terveysteknologialla ja datalla on yhä suurempi rooli potilaiden hoidossa. Parhaimmassa tapauksessa terveysteknologian avulla on mahdollista vähentää lääkkeiden ja terveyspalveluiden tarvetta sekä vähentää kustannuksia. Tässä blogissa jaamme kolme (3) tärkeintä nostoamme terveysteknologiasta.

  1. Terveysteknologiaa vai hyvinvointiteknologiaa

  Terveysteknologiaa on haastavaa määritellä yksiselitteisesti ja sen erottaminen niin kutsutusta hyvinvointiteknologiasta voi olla haastavaa niin potilaille, mutta myös terveydenhuollon ammattihenkilölle. Yleisesti terveysteknologia nähdään lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettuna teknologiana, jota ohjataan lääkinnällisten laitteiden lainsäädännöllä. Lääkinnällisten laitteiden avulla voidaan tehdä sairauksiin liittyvää ehkäisyä, diagnosointia, ennakointia, laatia ennusteita sekä tarkkailla, hoitaa ja lievittää oireita.

  Hyvinvointiteknologia on kuluttajien hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettua teknologiaa. Tästä on esimerkkinä sykemittarit, joita ei ole sinällään tarkoitettu esimerkiksi sairauden diagnosointiin, mutta jotka voivat toimia apuna esimerkiksi sairauden ennaltaehkäisemisessä.

  2. Terveysteknologia EU:ssa

  Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoilla on yli puoli miljoonaa lääkinnällistä laitetta, kuten lonkkaproteeseja, CPAP-laitteita, röntgenlaitteita, sydämentahdistimia, laastareita ja piilolinssejä. EU:ssa terveysteknologiaa säätelee lääkintälaiteasetus (2017/745, MDR), jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on potilasturvallisuuden vahvistaminen.

  3. Mitä pitää huomioida uuden terveysteknologian käyttöönotossa?

  Terveysteknologian käyttöönotolle on tyypillistä, että se muuttaa sote-organisaation hoitoprosesseja ja käytäntöjä. Tämän seurauksena terveydenhuollon ammattilaisten tulee mukautua uusiin toimintamalleihin. Lisäksi käyttöönotossa on tärkeää arvioida terveysteknologian soveltuvuutta asiakkaiden, potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Arvioitavia osa-alueita ovat muun muassa vaikuttavuus, kustannukset, potilasturvallisuus ja tietosuoja- ja turva.

  Terveysteknologian merkitys kasvaa suomalaisten ikääntymisen ja syntyvyyden laskun myötä. Terveysteknologian avulla on mahdollista tarjota aiempaa yksilöllisempää hoitoa ja vähentää hoidosta syntyviä kustannuksia. Potilaiden hoidossa terveysteknologian ja datan merkitys kasvaa jatkuvasti ja viimeistään nyt ne kannattaa valjastaa täysimääräisesti palvelemaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

  Juhamatti Huusko
  Muutoskonsultti, KTM, YTT
  Sote-erityisosaaminen: Hyvinvointi- ja terveysteknologia sekä
  terveydenhuollon tutkimus
  050 370 525
  juhamatti.huusko
  @balentor.fi

  Sote-toimialan kehitys

  Kuinka ratkaista sote-toimialan haasteet?

  Sote-ammattilainen keskittyy yksilön terveyden ja toimintakyvyn hoitamiseen, kun taas konsultti tukee organisaation kehittymistä. Me molemmat luomme muutosta – toinen asiakkaan terveyteen ja toinen organisaation kehittymiseen.

  Nykyisten sote-organisaatioiden haasteet ovat monitahoisia. Me selvitämme strategisten tutkimusten avulla ensin asioiden todelliset juurisyy-seuraus-suhteet, jonka jälkeen keskitymme ratkaisemaan ja vauhdittamaan vaikutukseltaan merkittävien asioiden kehittämistä haluttuun suuntaan.

   Avatar photo
   Balentor
   Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian