image 5 keinoa viedä johtoryhmäsi työskentely uudelle tasolle image Omistajastrategian unohdettu merkitys organisaatiolle – vinkit omistajastrategian laatimiseen

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Esihenkilön rooli hyvinvoivan sote-henkilöstön taustalla – ota huomioon nämä 3 asiaa

  Terve työyhteisö luo vankkaa perustaa sille, että jokainen työntekijä voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Sote-organisaatiossa tiedolla johtaminen, itsensä johtamisen taitojen kehittäminen ja strateginen työkykyjohtaminen ovat keskeisiä elementtejä, joilla voidaan vaikuttaa suoraan organisaation menestykseen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Jaamme seuraavaksi keinoja, jotka eivät ainoastaan paranna työhyvinvointia, vaan myös vahvistavat organisaation kykyä kohdata tulevaisuuden haasteet.

  1. Tiedolla johtaminen työhyvinvoinnin tueksi

  Kerää ja analysoi tietoa säännöllisesti. Seuraa työhyvinvointia jatkuvasti keräämällä ja analysoimalla tietoa. Tämä auttaa kohdentamaan toimenpiteitä oikein ja seuraamaan niiden vaikuttavuutta. Esimerkiksi Henkilöstön pulssimittaus on tehokas työkalu henkilöstön hyvinvoinnin mittaamiseen tasaisin väliajoin ja ketterästi.

  Hyödynnä analyysituloksia päätöksenteossa. Käytä kerättyä tietoa aktiivisesti päätöksenteossa. Tee tarvittavia muutoksia perustuen analyysituloksiin, jotta toimenpiteet kohdentuvat oikein ja aidosti parantavat työntekijöiden hyvinvointia.

   

  2. Itsensä johtamisen taitojen kehittäminen

  Itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta kannattaa järjestää koulutusta työntekijöille. Jokainen työntekijä voi myös itse vaikuttaa merkittävästi omaan työhyvinvointiinsa. Henkilöstö tarvitsee vain oikean tietotaidon sen haltuun ottamiseen.

  Anna työntekijöille työkaluja työn suunnitteluun ja priorisointiin. Käytännön työkalut ovat helpommin sovellettavissa arjen työntekoon kuin kauniit puheet vuoden lopussa. Käytännön työkalut vähentävät aidosti stressiä ja parantavat työtehoa.

  Omalla esihenkilötyölläsi voit myös edistää jatkuvaa oppimista ja itsereflektointia. Kannusta työntekijöitäsi jatkuvaan oppimiseen ja oman työn reflektointiin. Tämä parantaa erityisesti heidän kykyään hallita omaa työkuormaa ja sopeutua muuttuviin työolosuhteisiin.

   

  3. Terveyden johtaminen sairauskeskeisyyden sijaan

  Johda työkykyä strategisesti. Varmista, että työkykyjohtaminen on strategisesti suunniteltua ja että myös kumppaninne toimivat työyhteisönne tarpeiden pohjalta. Tämä edellyttää ylimmän johdon sitoutumista ja resurssien tarjoamista henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseen.

  Myös esihenkilöt voivat tarvita koulutusta terveyden johtamisessa. Varmista, että esihenkilöt osaavat johtaa työntekijöidensä terveyttä ja ottaa vaikeat asiat puheeksi ajoissa. Tällä estetään ongelmien kärjistyminen pahaksi.

  Hyödynnä myös korvaavan työn mallia. Tämän mallin idea on varmistaa työntekijöiden työkyky myös silloin, kun työntekijän työkyky on heikentynyt. Se voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi lyhyempiä työaikoja, vähemmän työpäiviä, työtehtävien muuttamista tai työtehtävien organisoimista uudelleen. Tällä tavalla työt tulevat tehdyksi samalla kun työntekijän työkykyä pidetään yllä.

   

  Näillä vinkeillä saat varmasti apua työhyvinvoinnin johtamiseen omassa organisaatiossasi. Tiedolla johtaminen edistää sitä, että johtaminen perustuu aitoon dataan, itsensä johtaminen takaa sen, että henkilöstö tuntee olevansa hallinassa omasta työterveydestään ja terveysjohtaminen takaa sen, että työhyvinvointi viedään strategiselle tasolle. Tärkeintä on muistaa kokonaisuuden hallinta ja asenne terveyden johtamisesta sairauksien johtamisen sijaan. Tällä tavalla ei vain sammutella tulipaloja vaan ehkäistään niiden syntyminen.

  Johanna Huhta

  Yritysvalmentaja

  Sote-erityisosaaminen: Terveystaloustieteellisen osaamisen

  ja työhyvinvoinnin kehittäminen

  050 582 5061

  johanna.huhta@balentor.fi

   Avatar photo
   Balentor
   Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian