image Esihenkilön rooli hyvinvoivan sote-henkilöstön taustalla – ota huomioon nämä 3 asiaa image Haastavien aikojen strategian toimeenpano – näkökulmia Quantiven tuoreesta raportista

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Omistajastrategian unohdettu merkitys organisaatiolle – vinkit omistajastrategian laatimiseen

  Yrityksen omistajat ja johtoryhmä yhdessä ovat lopulta päättävä taho, joka pitää valtaa organisaation suunnasta ja tarkoituksesta. Omistajastrategia on siis yrityksen menestyksen kannalta keskeinen elementti. Se määrittelee omistajien yhteisen tahtotilan ja antaa suunnan yrityksen kehittämiselle.

  Miksi omistajastrategia on välttämätön?

  Omistajastrategia tuo omistajat yhteen. Se luo yhteisen näkemyksen ja päämäärän omistajien kesken, vahvistaen sitoutumista ja tarjoten vahvan perustan yrityksen kehittämiselle. Omistajastrategia myös ohjaa päätöksentekoa. Se toimii kompassina organisaation muussakin strategisessa päätöksenteossa, varmistaa, että kaikki päätökset tukevat yhteistä tavoitetta ja auttaa suunnistamaan päätöksenteon karikoissa. Omistajastrategian tehtävä on myös määritellä selkeästi omistajien roolit ja vastuut, erityisesti suhteessa johtoryhmään. Tämä vähentää mahdollisia epäselvyyksiä ja parantaa organisaation tehokkuutta. Kun omistajien intressit ja yhteinen tahtotila ovat selkeänä, omistajastrategia myös ohjaa yritystä kohti kestävää pitkän aikavälin kasvua, asettaen realistisia mutta kunnianhimoisia tavoitteita ja suuntaamalla resurssit oikein.

  Mitä omistajastrategiassa tulisi huomioida?

  Omistajastrategian luomisessa tulisi huomioida seuraavat seitsemän peruskysymystä:

  1. Miksi omistamme yhdessä? – On tärkeää löytää yhteinen syy ja merkitys omistajuudelle. Jokaisella omistajalla on tehtävä ja tarkoitus organisaation omistajuudessa.
  2. Kuka omistaa ja missä suhteessa? – Omistussuhteiden selkeys on avainasemassa.
  3. Mitä haluamme omistaa ja saavuttaa omistajuudella? – Tavoitteiden asettaminen on keskeistä. Tällä määritellään myös pitkälti organisaation toimialueita ja omaisuuden koostumusta.
  4. Miten omistajuus vaikuttaa päätöksentekoon? – Omistajien vaikutusvalta ja päätöksenteko erityisesti suhteessa organisaation johtoon on erittäin tärkeä tehdä selkeäksi.
  5. Miten omistajastrategia tukee liiketoimintastrategiaa? – Omistajastrategian tulee olla linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa. Liiketoiminnan ja omistajastrategian ristiriitaisuus aiheuttaa helposti väärinkäsityksiä ja sekaannusta rooleissa ja toimenpiteissä.
  6. Miten varmistamme omistajastrategian toteutumisen? – Toimeenpano ja toimivan seurannan rakentaminen ovat olennaisia. Omistajien tulee henkisesti hyväksyä omistajastrategia voidakseen toteuttaa sitä.
  7. Miten omistajastrategia päivitetään? – Strategian ajantasaisuus on varmistettava säännöllisin tarkistuksin. Strategian päivittämiselle kannattaakin asettaa esimerkiksi puolen vuoden välein checkpointit, joissa tarkastellaan strategian toimeenpanon onnistumista.

  Omistajastrategia voi unohtua helposti muun organisaation strategiatyön alle. Se olisi erityisen tärkeä sote-organisaatiolle, jonka tarkoitus on ylläpitää asiakkaan terveyttä ja selkeitä palvelupolkuja. Kun omistajastrategia on selkeä ja kaikki omistajat ovat sitoutuneita sen toteuttamiseen, organisaatio voi saavuttaa merkittäviä tuloksia resurssitehokkuudessa, tuottavuudessa ja palvelun laadun parantamisessa.

  Yksikään laivanvarustaja ei laskisi kapteenia ruoriin ilman merikarttaa, reittisuunnitelmaa ja lokikirjaa, johon tulevan matkan tärkemmät välietapit kirjataan. Sitä vastoin, hämmästyttävän montaa organisaatiota johdetaan ilman omistajien yhteisesti päättämiä tahtotilan linjauksia, omistajastrategiaa. Onko sinun organisaatiosi suunta selkeänä ja omistajat samalla reitillä?

  Harri Turunen

  Liikkeenjohdon konsultti, CMC

  040 141 2342

  harri.turunen

  @balentor.fi

   Avatar photo
   Harri Turunen
   Harri Turunen
   Liikkeenjohdon konsultti (LJK), certified management consultant (CMC)
   040 141 2342
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian