image Omistajastrategian unohdettu merkitys organisaatiolle – vinkit omistajastrategian laatimiseen image Terveysteknologian rooli kasvaa potilaiden hoidossa – 3 nostoa terveysteknologiasta

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Haastavien aikojen strategian toimeenpano – näkökulmia Quantiven tuoreesta raportista

  Strategian toimeenpanon maailmanluokan kumppanimme Quantive on julkaissut tutkimuksen, jossa on selvitetty laajasti strategian haasteita sekä onnistumistekijöitä kansainvälisesti. Kävimme tutkimusraportin läpi ja huomasimme kolme näkökulmaa nousevan tutkimuksesta erityisesti esiin. Jokaisen johtajan olisi hyvä tunnistaa nämä.

  1. Muutosnopeuden kiihtyessä entistä useampi organisaatio joutuu tunnustamaan, ettei pysty sopeutumaan riittävän nopeasti. Tämä näkyy muun muassa siinä, että vain 10% johtajista kertoo onnistuneensa vastaamaan strategisiin muutoshaasteisiin ja vain 2/3 strategisista tavoitteista on saavutettu viimeisen 3 vuoden aikana.

  JOHTOPÄÄTÖS:

  Organisaatiot menettävät paljon strategisia mahdollisuuksia ja tuloja, koska sisäinen muutosvauhti ei ole riittävällä tasolla.

  1. Strategiat eivät ole kytkeytyneet kokonaisuudeksi sisäisten yksiköiden välillä. 49% vastaajista toteaa, että sisäisen yhteistyön puute haittaa strategian toteutumista merkittävästi. Lisäksi 37% vastaajista toteaa, että pullonkaulana on strategiaan liittyvien päätösten keskittyminen vain ylimmälle johdolle. Ratkaisuna haasteisiin 74% organisaatiosta käyttää ulkopuolisia kumppaneita selkeyttämään strategiaa tuomalla näkemyksiä, asiantuntemusta ja ehdotuksia strategian toimeenpanon nopeuttamiseen.

  JOHTOPÄÄTÖS:

  Organisaatioiden tulee uudistaa strategian toimeenpanon ja päätöksenteon malleja vastaamaan paremmin uuden ajan haasteisiin.

  1. Strategian elävöittäminen oppivaksi, jatkuvasti arvioitavaksi sekä suorituskykyyn kytkeytyväksi toiminnoksi. Vain 59% organisaatioista arvioi systemaattisesti strategian ja tavoitteiden etenemistä. Parhaita tuloksia saavuttavat eroavat muista siinä, että ne arvioivat ja kehittävät yli 60% enemmän kuin heikommat strategian toimeenpanoa tulosten kautta.

  JOHTOPÄÄTÖS:

  Nopeutuvan muutoksen myötä ovat parhaat organisaatiot siirtyvät jatkuvaan strategiaan, jossa arviointi – suunnittelu – toimeenpano – oppiminen sykli on sisäänrakennettu kulttuuriin.

  YHTEENVETO:

  Muutosvauhdin nopeutuessa strategiasta ja sen mukaisesta muutoskyvystä on tullut organisaation kriittinen onnistumistekijä. Edelleen tarvitaan ylätason kärkihankkeita varmistamaan suurempien uudistumisloikkien toteutuminen.

  Sen lisäksi tarvitaan strategian konkretisointi arkeen siten, että saadaan koko henkilöstö mukaan kehitykseen. Lopulta tavoitteiden toimeenpanon jatkuvalla arvioinnilla varmistetaan eteneminen ja pystytään tekemään korjaavat toimenpiteet ajoissa. Strategian eläväksi tekemisessä on keskijohdon kyvykkyys kytkeä tavoitteet ja ihmiset yhteen on noussut tärkeäksi onnistumistekijäksi.

  Balentor on strateginen muutoskumppani, joka auttaa yli 30 vuoden kokemuksella erityisesti strategian toimeenpanossa. Autamme alkuvaiheissa strategian muotoilussa kärkihankkeiksi ja johdettaviksi tavoitteiksi. Sen jälkeen toimimme neuvonantajana sekä valmentajana johdon, esihenkilöiden ja tiimien onnistumisen ohjaamisessa. Varmistamme aina, että strategiset muutokset viedään aidosti organisaation arkeen. Tuomme käyttöönne yli sadan muutoshankkeen kokemukset, opit sekä karikot.

  Kauttamme myös saatte toimialueen johtavat digityökalut, jotka räätälöimme asiakaskohtaisesti. Mikäli asia on teille ajankohtainen, ole rohkeasti yhteydessä ja keskustellaan tilanteestanne tarkemmin.

  Alkuperäisen Quantiven tutkimusraportin löydät täältä. Raportti on julkaistu nimellä Global State of Strategy.

  Pekka Järvinen
  Yritysvalmentaja,
  toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen
  @balentor.fi

  Tiina Luoto-Mäenpää
  Yritysvalmentaja
  050 546 7575
  tiina.luoto-maenpaa
  @balentor.fi

  Strategian ketterä toimeenpano

  Strategian ketterällä toimeenpanolla muutos arjen tekemiseen

  Useat asiakkaamme kipuilevat paitsi strategian kirkastamisen myös strategian ketterän toimeenpanon ja läpiviennin kanssa. Kuinka viedä uusittu strategia onnistuneesti läpi organisaation? Ja vieläpä ketterästi ja nykyaikaisesti? OKR:n käyttöönotto on helpottanut monien strategian ketterän läpiviennin kanssa painivien yritysten ja organisaatioiden muutoksen vauhdittamista. Yhdistettynä ketterien toimintatapojen ymmärrykseen, Balentorin Agile-iskujoukot mahdollistavat käytännönläheisen ja strategiaan vahvasti kytkeytyvän kehittämisen. Viedäänkö strategia teilläkin osaksi arkea?

   Avatar photo
   Balentor
   Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian