image 5 kysymystä arvojohtamisesta – johtaja kannattaisiko miettiä? image Webinaaritallenne
Menestyä vai menehtyä muutoksessa?

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Menestyä vai menehtyä muutoksessa?

  Otsikko on kovin provosoiva. Vaihtoehtovalikko on kieltämättä ehdoton. On kuitenkin hyvä ymmärtää, vähintäänkin ajatuksen tasolla, mikä mahdollisesti erottaa menestyjät menehtyjistä.

  Menestyjät tekevät asioita, joita eivät osaa. Tämä tarkoittaa sitä, että totuttujen toimintatapojen tilalle kehitetään toistuvasti uusia toimintatapoja. Mennään siis tietoisesti epämukavuusalueelle, joka usein synnyttää erilaisia haasteita ja kipuilua, kun tehdään uutta, erilaista ja vähän vaikeaa.

  Menehtyjät tekevät asioita, jotka osaavat. Totutuilla toimintatavoilla ja toiminnallisella tasolla, jossa voi toki olla kiirettä ja painetta, mutta se ei vaadi kuitenkaan sellaisia uhrauksia, mitä uuden omaksuminen ja tuottaminen edellyttää. Poljetaan niin sanotusti paikallaan.

  Ratkaiseva ero on uusiutumiskyky

  Yritystasolla uusiutuminen lähtee usein strategiatyöstä. Strategian tehtävä on huomioida kilpailukyvyn näkökulmasta toimintaympäristön muutoksia siten, että se uudelleen priorisoi ja määrittelee toiminnan tavoitteet ja painopisteet tekemisen tasolla. Strategian toteuttamisen tulee ohjata organisaatiota uusiutumisen reitille tavoitteena synnyttää yrityksestä ja organisaatiosta parempi versio asiakaskokemuksen ja tuloksien näkökulmasta, unohtamatta kulttuuria ja työntekijöiden hyvinvointia.

  Strategian toteuttaminen ja yrityksen uusiutuminen ei ole kuitenkaan yksiselitteinen rationaalinen prosessi, sillä sen keskiössä on aina organisaatio eli ihmiset. Johtamisen näkökulmasta strategian toteuttamisen ydinkysymys onkin miten yhdistää ihmiset ja asiat eli emootionaalinen ja rationaalinen puoli toisiinsa. Toisin ilmaistuna kysymys on kasvusta, jossa yhdistetään työnilo ja tuottavuus.

  Ihmisen biologinen systeemi

  Tässä kohtaa vaihdan hetkeksi aiheen käsittelyn näkökulmaa ihmisen biologiseen systeemiin, joka on monimutkainen, mutta nerokas luomus. H. Lodgen ja C. Crowleyn kirja ”Nuorempi ensi vuonna” kertoo, kuinka biologista kelloaan voi kääntää taaksepäin. Kirjan lupaus on kieltämättä aika pysähdyttävä, mutta ajatus sinällään on kiehtova.

  Kirja avaa havainnollisin esimerkein, ymmärrettävästi ja yksityiskohtaisesti ihmisen biologian näkökulmasta, miten iän myötä väistämättömästi etenevää rapistumista voidaan lykätä. Vastaus on yksinkertainen: Säännöllisellä rasituksella eli liikunnalla ihmisen elimistössä käynnistyy toistuvasti prosessi, joka aikaansaa solutasolla uusiutumista, joka ei lopulta estä, mutta merkittävästi hidastaa rapistumista.

  Tämän prosessin seurauksena ihmisen toimintakyky, energiatasot ja elämän laatu pysyvät siis korkealla tasolla ikääntymisestä huolimatta. Ilman tätä ärsykettä eli säännöllistä fyysistä rasitusta, rapistuminen etenee omaa ennalta määrättyä vauhtiaan ja vaikutukset ovat luonnollisesti päinvastaiset.

  Mikä voisi olla yrityksen biologinen systeemi?

  Kun näkökulma vaihdetaan takaisin yrityksen uusiutumiseen, herää luonnollisesti kysymys mikä on sitten yrityksen biologinen systeemi? Mikä on se suurin yksittäinen asia tai tekijä, josta käsin voidaan vahvistaa ja varmistaa yrityksen vitaalitoiminnot eli tulevaisuuden kilpailukykytekijät?

  Omassa pohdinnassani ja omien kokemuksieni pohjalta olen päätynyt ajatukseen, että yrityksen biologisen systeemin synonyymi on yrityksen kulttuuri. Seuraavaksi tulee löytää ratkaisu eli yhteiset nimittäjät niille asioille, joista käsin varmistetaan yrityksen vitaalitoimintojen uusiutuminen. Yritys ei voi lähteä juoksulenkille, pyöräilemään tai kuntosalille. Yhteisiä nimittäjiä on ainakin se, että uusiutumisesta ja sen vaatimuksista tulee organisaation ihmisille henkilökohtaisesti tärkeää. Tämän myötä mahdollistuu toinen yhteinen nimittäjä eli organisaation ja ihmisten valmius uhrauksiin. Tätä voi kutsua myös sitoutumiseksi.

  Strateginen ajattelu on yrityksen uusiutumisen kannalta kriittinen tekijä

  Epämukavuusalueelle ei mennä siksi, että johto ja strategia näin määrittelee tai jopa käskee, vaan siksi, että se on henkilökohtaisesti tärkeää. Tämä vaatii organisaatiolta ja ihmisiltä syvällisempää ymmärrystä syy-seuraussuhteista eli strategista ajattelua. Strateginen ajattelu on yrityksen uusiutumisen kannalta kriittinen syytekijä, mutta on hyvä muistaa, että se on usein seurausta hyvästä ja osallistavasta strategiaprosessista sekä onnistuneesta vuorovaikutteisesta strategian markkinoinnista.

  Ei vain muutos, vaan myönteinen muutos

  Uusiutuminen ja onnistumisen olosuhteiden luominen tulevaisuuden menestykselle vaatii muutosta toimintatavoissa. Strategian toteuttamisen ja yrityksen uusiutumisen ollessa henkilökohtaisesti tärkeää muutokseen suhtaudutaan jo lähtökohtaisesti myönteisenä muutoksena. Strategian toteuttaminen ei vaadi taikaa, mutta ihmisten käyttäessä valtaansa siten, että he päättävät strategian toteuttamisen olevan inspiroivaa ja tärkeää, mahdollistaa strategian toteutumisen. Strategian toteutuminen taas mahdollistaa yrityksen uusiutumisen.

  Yritys ei voi kehittyä ja uusiutua ilman, että kulttuuri mahdollistaa sen

  Lopulta kaikki kytkeytyy yrityksen biologiseen systeemiin eli kulttuuriin. Kulttuuri joko tukee yrityksen uusiutumista tai vaihtoehtoisesti hidastaa sitä. Kulttuurista on hyvä muistaa, että se ei voi nousta korkeammalle tasolle, kuin mitä ihmisten kypsyys edellyttää. Kypsyys taas tarkoittaa yksinkertaisesti ihmisten ajattelutapoja ja uskomuksia eli kyvykkyyttä strategiseen ajatteluun. Strategisen ajattelun siunaus on siinä, että olemassa olevan varjelemisen sijaan se mahdollistaa uuden luomisen.

  Luodaanko uutta yhdessä? Menestytäänkö muutoksessa?

  Harri Tammiruusu
  Valmennuskonsultti
  0500 558 888
  harri.tammiruusu@balentor.fi

  Webinaari

  Menestyä vai menehtyä muutoksessa?

  On hyvä ymmärtää, vähintäänkin ajatuksen tasolla, mikä mahdollisesti erottaa menestyjät menehtyjistä. Menestyjät tekevät asioita, joita eivät osaa. Menehtyjät tekevät asioita, jotka osaavat.

  Mikä voisi olla yrityksen biologinen systeemi, joka johtaa uusiutumiseen ja menestykseen?

  Mikä on se suurin yksittäinen asia tai tekijä, josta käsin voidaan vahvistaa ja varmistaa yrityksen vitaalitoiminnot eli tulevaisuuden kilpailukykytekijät? Miten yhdistetään kompleksisessa toimintaympäristössä ihmiset ja asiat eli työnilo ja tuottavuus? Miten rakennetaan joukkovoima, joka tukee uusiutumista ja yrityksen kasvua seuraavalle tasolle?

  Vieraanamme muutosta pohtimassa, muutoksessa menestyvä, Kimmo Soini – VR FleetCare

  Webinaarin vetäjänä toimii kokenut konkari ja valmennuskonsultti Harri Tammiruusu – Balentor Oy

  Webinaaritallenne

  Katso ”Menestyä vai menehtyä muutoksessa?” -webinaarin tallenne ja saat aitiopaikan menestyjien keskuudessa.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Haluatko kuulla lisää johtamisesta ja strategisesta toiminnasta muutoksessa?

   Harri Tammiruusu
   Valmennuskonsultti
   0500 558 888
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan