image Aamiaistilaisuus 13.2.2020
– Tehokkaampi työpäivä
image Sujuvuus on uusi musta!

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Miten onnistua muutoksessa –
  Kehitys- ja muutosyhtiö Balentorin parhaat vinkit

  2020-luvun käynnistyessä varmalta näyttää ainoastaan muutosvauhdin kiihtyminen. Asiakkailla on enemmän vaihtoehtoja, henkilöstön odotukset kasvavat, teknologia kehittyy ja organisaatiot odottavat tulosten ja toiminnan jatkuvaa parantamista.


  Kun organisaation sisäinen muutosvauhti
  on hitaampi kuin ulkoinen,
  alkaa syntyä monenlaisia ongelmia.


  Jos muutoksessa onnistuminen ei vaikuta helpolta, niin se johtuu siitä, että strateginen kulttuurimuutos on aina haastavaa. Mutta juuri tärkeyden ja vaikeuden yhdistelmän takia siihen kannattaa erityisesti panostaa.

  Se mihin voimme muutoksessa vaikuttaa, on suhtautumistapamme. Otammeko vastustavan, passiivisen, reaktiivisen vai ennakoivan tai jopa innovatiivisen asenteen ympäristöömme? Tämä on myös modernin johtajuuden ytimessä, eli millaista kulttuuria ja johtajuutta synnytämme ympärillemme?

  Tutkitusti parhaiten uudessa jatkuvan murroksen ajassa menestyvät tiimit ja organisaatiot, joilla on muutoskyvykkyyttä ja tulevaisuudenuskoa. Kriittiseksi onnistumistekijäksi jatkossa nouseekin mahdollisimman laajapohjainen strateginen ajattelukyky ja sitä tukeva kulttuurin ketterä toimeenpanokyky.

  Vahvimmat eivät selviydy muutoksissa, vaan muuntautumiskyvykkäät
  – Darwin

  Onnistumisen tekijät?

  Organisaatio- ja tiimitasolle vietyinä keskeinen onnistumistekijä on uudistumiskyvykkään kulttuurin rakentuminen. Mutta mistä tekijöistä sellainen koostuukaan?

  1. Kyvystä visioida tulevaa sekä muodostaa tahtotiloja ja tavoitteita
  2. Uteliaisuudesta hankkia monipuolista tietoa tavoitteisiin pääsemiseksi
  3. Rohkeudesta kokeilla ja kehittää osaamista luovasti
  4. Resilienssistä, eli muutossitkeydestä. Kyky käsitellä vastoinkäymisiä ja pettymyksiä.
  5. Kyvykkyydestä itseohjautuvuuteen eli priorisoinnista, toimeenpanosta ja tulosvastuusta
  6. Taidosta rakentaa ja toimia yhteisohjautuvissa tiimeissä ja verkostoissa

  Balentor syntyi 27 vuotta sitten ajatukselle, että yleisen koulutuksen sijaan rakennamme asiakaskohtaisesti räätälöityjä kehitys- ja muutosohjelmia. Olemme toteuttaneet missiotamme oivalluksia, toimintaa ja tuloksia menetyksellisesti ja asiakkaamme ovat palkinneet sen kasvullamme alan johtavien toimijoiden kärkijoukkoon. Nöyrät kiitoksemme siitä.

  Muutoksen vauhdittaja.

  – Arvolupauksemme

  2020-luvun käynnistyessä vastaamme toimintaympäristömme muutokseen ohjaamalla vipupistettämme entistä vahvemmin asiakkaan onnistumisen ja tuotetun lisäarvon suuntaan. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaan strategisten muutosten vauhdittamista, joka onkin arvolupauksemme.

  Miksi muutos ei etene?

  Kymmenistä vaativista muutoshankkeista olemme tunnistaneet seuraavia olennaisia tekijöitä, jotka joko estävät tai auttavat muutoksen läpivientiä:

  • Suunta ja tavoitteet ovat epäselviä – henkilöstöä ei ole osallistettu muutokseen
  • Tahtotila ja rohkeus puuttuvat – psykologiseen turvallisuuden tunteeseen jämähtäminen
  • Osaaminen ja kyvykkyys pysyvät kapeikkona – kehitykseen ei ole panostettu
  • Ei lähdetä liikkeelle – systemaattinen toiminnanohjaus puuttuu

  Tutkimuksen mukaan ratkaisevin onnistumistekijä muutoksessa on aloittaa uudenlainen toiminta ja luoda siitä positiivinen rutiini. Lisäksi ryhmäpaineen merkitys luo tilanteeseen muutossitkeyttä.

  Muutoksen vauhditus käytännössä, eli mitä kukin yksilö tai tiimi tarvitsevat eri tilanteissa?

  • Lisää ymmärrystä muutoksesta
  • Merkityksen vahvistamista
  • Fokusta ja painetta arjen muutokseen
  • Rohkaisua kokeilla ja uudistua
  • Valmennusta uuteen toimintatapaan
  • Työnohjausta tekemiseen ja sen systematisointiin

  Yhteenvetona voidaan kiteyttää, että onnistuneen muutoksen ytimessä on kolme tekijää:

  1. Muutostarpeen ymmärtäminen
  2. Muutoksen konkretisointi ja ohjaaminen käytännön toimintatapojen tasolle
  3. Muutoksen edellyttämän uuden toiminnan ja osaamisen systemaattinen kehitys

  Muutos on aina haasteellista, joten juuri sen takia siihen kannattaa panostaa. Erityisen arvokkaita ovat kumppanit, joilla on vahva kokemus erilaisten muutosten läpiviennistä. Tämä näkyy olennaiseen keskittymisenä sekä muutoksen todennettuna etenemisenä. Lopullinen päämäärä on auttaa asiakasta etenemään itsenäisesti ja kestävästi.

  Mikä on tällä hetkellä Teidän keskeinen muutoshaasteenne?

  Kysy rohkeasti näkemystämme, miten auttaisimme juuri Teitä vauhdittamaan muutostanne!

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen@balentor.fi

  Whitepaper

  Strateginen reaaliaikainen tilannekuva muutoksen tukena

  Lataamalla whitepaperin, saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi yhteistyömme ja sen luomat mahdollisuudet ovat olennaisia juuri nyt?
  • Mitä ratkaisu oikeastaan pitää sisällään?
  • Kuinka ratkaisu eroaa kilpailijoista?
  • Ketkä ovat jo hyödyntäneet ratkaisua ja missä tilanteissa?

  Lataa whitepaper

  Uudenlainen tekoälypohjainen ratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan luomisen markkinoista, kilpailijoista, asiakkaista ja henkilöstöstä. Kun tämä kytketään yhteen liiketoiminnan kehittämisen osaamisen kanssa, syntyy vaikuttavia tuloksia!

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Avatar photo
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan