image Vuoden 2019 luetuimmat blogimme image Aamiaistilaisuus 13.2.2020
– Tehokkaampi työpäivä

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Muutoksen sudenkuopat ja onnistumistekijät –
  Keskity strategian ketterään ja oppivaan todeksi elämiseen

  Olemme analysoineet kymmeniä strategisia muutosprojekteja, joihin olemme osallistuneet viimeisten vuosien aikana. Ydinkysymyksenä on ollut: miksi muutosprojekti onnistuu keskimääräistä paremmin ja saavuttaa siten erinomaisia tuloksia?

  Tärkeä havainto datan pohjalta on ollut se, kuinka selkeänä muutosprojektin suunta ja merkitys on ollut. Mitä paremmin muutokseen on kytketty strategista ajattelua eri tasoilla, sen parempia ovat tulokset olleet. Tämän kohdan voi kiteyttää ihmisten osallisuuden kokemukseen suhteessa tulevaisuuden onnistumiseen.

  Mikäli yksilöt ja tiimit osallistuvat aidosti muutostarpeen ymmärtämiseen ja tulevaisuuden ratkaisujen löytämiseen, kasvaa heidän sitoutumisensa merkittävästi.

  Nykyisissä muutoshaasteissa pelkkä osallisuus ja sitoutuminen eivät yksinään kuitenkaan riitä. Tarvitaan siirtymistä kohti toimijuutta. Vain sitä kautta syntyy syvempää omistajuutta, joka lopulta ratkaisee onnistumisten.

  Tarvitaan siirtymistä kohti toimijuutta vahvistaa kulttuuria

  Miten toimijuutta sitten vahvistetaan? Tämä edellyttää kunkin ihmisen selkeää roolitusta kohti yhteistä päämäärää. Vaihe edellyttää taitavaa ja valmentavaa johtajuutta, jossa tiimien ja henkilöiden tavoitteet selkeytetään. Luonnollisesti kehittynyt tiimi pystyy tämän vaiheen tekemään jo itsenäisestikin.

  Ihmisten tavoitteiden selkeyttämisen jälkeen tehtävänä on laatia näkemys, jolla tavoitteet saavutetaan. Lisäksi sovitaan ketterä ja oppiva tapa ohjata matkaa kohti tavoitteita.  Eteen tulee kuitenkin aina muutoksia ja yllätyksiä, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kunkin tilanteen mukaista sparrausta ja tukea.

  Muutosjohtaminen onkin nykyään jokaisen johtajuutta muutoksessa

  On hyvä muistaa, että itseohjautuvuus ei ole lähtökohta vaan päämäärä.  Ilman fiksua ja eri tilanteisiin sopivaa johtajuutta itseohjautuvuus ajautuu usein kriisiin. Ennemmin tai myöhemmin.

  Itseohjautuvuus ei ole lähtökohta vaan päämäärä

  Datamme pohjalta tyypillisiä muutosvaiheen ongelmia ovat mm.

  • Tavoitteet eivät ole selkeät
  • Tiimi on rakennettu väärin suhteessa tavoitteisiin
  • Ryhmä ei tiimiydy ilman ulkopuolisen valmentajan ohjausta
  • Olennaista tekemistä suhteessa tavoitteisiin ei tunnisteta
  • Ongelmia ei pystytä ratkaisemaan ja/tai päätöksiä tekemään

  Analyysimme keskeinen johtopäätös onkin se, että yksilöt ja tiimit tarvitsevat muutoksessa tukea sekä valmennusta onnistuakseen. Vasta pitkälle valmennettu tiimi pystyy nostamaan itseohjautuvuutensa tason riittävän korkealle päästäkseen haastaviinkin tavoitteisiin.

  Keskity itseohjautuvuuden sijaan auttamaan ja valmentamaan suunnan, tavoitteiden ja merkityksen todeksielämistä. Keskeisinä onnistumistekijöinä tällöin nousevat esiin:

  • Strategisten tavoitteiden ja tuotosten jatkuva esilläpito ja asiakasnäkökulman vahvistaminen (strateginen ajattelukyky/olennaisen tunnistaminen)
  • Ihmisten valmentaminen tiimityöskentelyssä ja itsensä johtajuudessa
  • Uudenlaisten toimintatapojen tuominen – ketteryyttä ja oppivuutta tuovat rakenteet
  • Oman toiminnan systemaattisen arvioinnin ja kehittämisen kytkeminen osaksi kulttuuria.

  Muutoksessa johtamisen punaisena lankana toimii hyvin ajatus: kuinka valmentamalla synnytät strategista itseohjautuvuutta. Se on alussa hitaampaa, mutta ajan myötä vauhtipyörää rakentamalla voidaan nousta aivan uusille tasoille. Keskeisenä tuotoksena jokaisen henkilön johtajuus kasvaa, joka taas mahdollistaa suorituskyvyn ohella uusiutumisen.

  Hyvänä vertauskuvana vastaavasta tapahtumaketjusta on urheilujoukkueen tai taide-esityksen kehittyminen, jossa huippusuoritukseen ei ilman systemaattista valmentautumista ja jaettua tiimijohtajuutta kukaan ole päässyt

  Mikäli haluat keskustella juuri Teidän muutoshaasteistanne, tulemme mielellämme sparrailemaan kanssanne tilanteeseenne parhaan ratkaisun löytämiseksi.

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  pekka.jarvinen@balentor.fi

  Whitepaper

  Strateginen reaaliaikainen tilannekuva muutoksen tukena

  Lataamalla whitepaperin, saat vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miksi yhteistyömme ja sen luomat mahdollisuudet ovat olennaisia juuri nyt?
  • Mitä ratkaisu oikeastaan pitää sisällään?
  • Kuinka ratkaisu eroaa kilpailijoista?
  • Ketkä ovat jo hyödyntäneet ratkaisua ja missä tilanteissa?

  Uudenlainen tekoälypohjainen ratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen tilannekuvan luomisen markkinoista, kilpailijoista, asiakkaista ja henkilöstöstä. Kun tämä kytketään yhteen liiketoiminnan kehittämisen osaamisen kanssa, syntyy vaikuttavia tuloksia!

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan