image Perjantaipuhetta johtamisesta – podcast Jakso 4: Johtaminen ja viestintä – ei yhtä ilman toista? image Yrityskohtaisesta konsultoinnista vauhtia pk-yrityksen kehittämiseen!

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Uudet sivut: Strategian ketterä toimeenpano

  Kun missio ja visio on mietittynä ja strategia luotuna, tärkeimmäksi  tehtäväksi nousee strategian vieminen onnistuneesti läpi organisaatioon. Tässä vaiheessa ketteristä toimintatavoista sekä OKR:n käytöstä on suurta apua. Oikein toteutettuna strategian ketterällä toimeenpanolla saadaan aikaan muutos organisaation päivittäiseen toimintaan sekä varmistetaan, ettei strategia jää vain ajatuksen tasolle. Strategian ketterän toimeenpanon  avulla voidaan myös selkeyttää, kuinka organisaation toimintaa jatkuvasti kehitetään sekä kuinka tärkeiksi määritellyt tavoitteet lopulta saavutetaan.

  Miksi uudistimme ketteriä toimintatapoja käsittelevät sivut?

  Ketteryys on osa muutoksen vauhdittamista ja ketterät toimintatavat ovat olleet osa palveluitamme jo entuudestaan. Ketterien toimintatapojen merkitys etenkin strategian toimeenpanossa korostuu jatkuvasti ja koimme olennaiseksi päivittää palvelutarjontamme sekä nettisivumme vastamaan entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita. Ketterien toimintatapojen ja OKR:n avulla voimme mahdollistaa käytännönläheisen sekä strategiaan vahvasti kytkeytyvän kehittämisen yhdessä asiakkaidemme kanssa. Mutta miten käytännön työkalut ja menetelmät kytkeytyvät muutoksen vauhdittamiseen sekä strategian kirkastamiseen käytännössä?

  Strategian ketterä toimeenpano Agile-iskujoukkojemme avulla

  Strategian ketterässä toimeenpanossa on oleellista määritellä, kuinka strategiaa johdetaan, ohjataan ja toteutetaan organisaation arjessa. Tämä voi olla haasteellista, mutta ei ollenkaan mahdotonta. Muutoshankkeen onnistumista voidaan helpottaa esimerkiksi OKR:n käyttöönoton avulla. OKR-malli  selkeyttää strategian toimeenpanoa: se antaa selkeän toimintatavan  strategian käytännön johtamiselle, toteutukselle, arvioinnille ja seurannalle. OKR muuttaa organisaation toimintakulttuuria tuomalla asetetut tavoitteet ja siitä johdetut tekemiset osaksi jokapäiväistä työtä. Lisäksi OKR:n avulla varmistetaan, että organisaation kaikki tiimit tietävät omat sekä muiden tiimien tavoitteet ja arjen toimenpiteet. Näin tiimit eivät tee päällekkäistä työtä ja voivat tukea toisiaan.

  Strategian ketterä toimeenpano sopii jokaiselle organisaatiolle koosta tai strategian sisällöstä riippumatta. Erityisesti siitä hyötyvät organisaatiot, joissa ollaan toimeenpanemassa uutta strategiaa tai olemassaolevan strategian toimeenpano ontuu. Lisäksi OKR:n ja ketterien toimintatapojen avulla voidaan parantaa sellaisten organisaatioiden toimintaa, joilla ei ole systemaattista strategian ohjausmallia tai strategian toimeenpano ei ole ketterää tai osallistavaa. Oli tilanne mikä tahansa, Agile-iskujoukkomme tarjoavat apunsa ja tukensa. He tukevat niin OKR:n ja ketteryyden ymmärtämisessä kuin käyttöönotossa ja varmistavat, että uudet toimintatavat saadaan osaksi organisaation arjen toimintaa.

  Ketterästi ja sujuvasti kohti asetettuja tavoitteita

  Muutoksen toteuttaminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto ei usein ole yksinkertaista tai helppoa. Muutos vaatii aina muutoskyvykkyyttä ja tässä me tulemme apuun. Huomioimme kehittämisessämme kokonaisvaltaisesti asiakkaamme tarpeet ja räätälöimme toimintamme niiden mukaan.

  Pitkäaikainen kokemuksemme muutoskumppanina takaa sen, että osaamme viedä yhdessä teidän kanssanne strategian ketterästi käytäntöön ja osaksi organisaation arkea. Tällöin liiketoiminnan kannalta tärkeät tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja sujuvasti eikä strategian onnistuminen ole sattuman kauppaa. Nyt on aika ottaa onni omiin käsiin ja toimeenpanna strategia ketterästi. Me olemme valmiina auttamaan.

  Ota yhteyttä

  Tiina Luoto-Mäenpää
  Yritysvalmentaja
  050 546 7575
  tiina.luoto-maenpaa@balentor.fi

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa muutoksen vauhdittamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Keskustellaanko tarkemmin strategian ketterästä toimeenpanosta tai muista liiketoiminnan kehittämisen osa-alueista teidän tilanteestanne käsin?


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi

   Balentor
   Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan