image Miksi PK-yritys menestyy? image Strateginen kulttuurin uudistaminen

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Vapautta ja vastuuta, kiitos

Jatkuva muutos on tuonut mukanaan muutosvaateen organisaatioille ja ihmisille. Yhä useammin nykyiset rakenteet ja toimintamallit ontuvat, kun mietitään, mikä tukisi parhaalla mahdollisella tavalla organisaatioiden toimintaa sekä asiakkaille tuotettua arvoa. Keskitetyn vallan ja vastuun sijaan organisaatioiden menestyminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää kaikkien osallistumista yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Vastuuta ja valtaa siirretään yksittäisiltä henkilöiltä kaikille, mikä edellyttää muutoksia rakenteissa, ajatusmalleissa ja johtamisessa. Vastuun vastapainona työntekijät puolestaan odottavat ja jopa vaativat vapautta tehdä asioita itse parhaaksi näkemällään tavalla – itseohjautuvasti. Monet itseohjautuvuuden keulakuvayritykset on alusta alkaen rakennettu itseohjautuviksi. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan valtaosalla suomalaisista yrityksistä ole, vaan uusi tapa toimia tulee oppia.

Pitää oppia pois vanhoista tavoista ja omaksua uudet. Me puhumme tästä uudistumisena.

Uudistuminen on ollut myös meillä edessä. Vaikka me kolmenkymmenen henkilön asiantuntijaorganisaationa olemme jo pitkään toimineet monella tavalla itseohjautuvaa organisaatiota muistuttaen, totesimme viime syksynä, että meidän rakenteet, ajatusmallit ja johtaminen eivät vielä parhaalla mahdollisella tavalla tue jaetun vastuun ja vapauden symbioosia. Tästä johtuen päätimme ryhtyä toteamuksesta toimeen ja uudistua myös itse.

Lähdimme liikkeelle yhteisen ymmärryksen ja tahtotilan luomisesta. Yhteinen ymmärrys ja tahtotila luodaan sanojensa mukaisesti yhdessä. Me varasimme tähän useamman yhteisen tapaamisen, jossa käsittelimme kolmea teemaa: tarkoitusta, ymmärrystä ja toimintaa.

Tarkoitus: Miksi tämä on tärkeää? Miksi meidän pitää muuttua?

Me uskomme, että vaikuttavuus syntyy kokonaisvaltaisuudesta. Jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaan ratkaisun ja saada aidosti aikaan vaikuttavuutta ja tuloksia, tulee meidän ymmärtää asiakasta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti sekä tietää vaihtoehdot, joita voimme asiakkaillemme tarjota.

Muutos on tätä nykyä pysyvää. Tästä syystä meidän rakenteidemme ja toimintamalliemme tulee olla sellaisia, että pysymme muutoksessa mukana – mieluiten jopa sen edellä. Tämä edellyttää jokaisen kykyä tehdä oikeita asioita ja päätöksiä ketterästi.

Tarvitsemme myös lisää yhteistyötä ja tiedon läpinäkyvyyttä, jotta oppiminen ja kehittyminen kiihtyvät. Tämä yhteinen sävel löytyi meiltä helposti. Tunnelma oli korkealla ja ainaisena optimistina uskoin, että saamme vietyä muutoksen läpi täysin ongelmitta.

Ymmärrys: Mikä on olennaista ja mikä ei?

Yhteisen ymmärryksen luominen siitä, mikä on olennaista ja mikä ei, vaati hieman enemmän työtä kuin ymmärrys muutoksen tarkoituksesta ja tarpeesta. Kun keskustelu saatiin käyntiin ja ensimmäiset ajatukset jaettua, olennaiset asiat kuitenkin löytyivät – vaikkakin osa kysymysten muodossa:

Yhteinen suunta: Yhteinen ymmärrys meidän visiosta, strategiasta ja arvoista. Yhteinen ymmärrys meidän vahvuuksista ja kehityskohteista.
Strategisuus: Miten varmistamme, että jokaisen toiminta on strategista?
Asiakaskeskeisyys: Kaiken toimintamme tulee tähdätä siihen, että meidän asiakkaamme onnistuvat luomaan enemmän arvoa omille asiakkailleen.
Vastuu ja vapaus: Yhtä ei voi olla ilman toista. Miten lisäämme vastuuta ja vapautta siten, että ne kulkevat käsi kädessä?
Läpinäkyvyys: Avainluvuissa, tekemisessä, onnistumisissa ja epäonnistumisissa sekä opeissa.
Halu: Miten synnytämme halun toimia uudella tavalla?
Luopuminen: Olisiko aika luopua esimiesroolista ja siirtää johtamisvastuu kaikille?
Yhdessä tekeminen: Kun lisäämme kaksi, kolme tai neljä päätä yhteen, luomme todennäköisesti jotain paljon vaikuttavampaa.

Toiminta: Mitä tekemällä pääsemme yhteiseen päämäärään? Mitä se tarkoittaa minun toiminnassani? Mitä se tarkoittaa rakenteidemme ja toimintamalliemme osalta? Mitä se tarkoittaa johtamisen osalta?

Jos alkuvaihe sujui sulavammin kuin sukan pujottaminen jalkaan, niin tämä vaihe osoittautui kaikkea muuta kuin sujuvaksi. Vaikka meillä valmennuksen ja kehittämisen ammattilaisina oli valmiit mallit, työkalut ja osaaminen tämän työstämiseen, ei yhteisen kartan piirtäminen todellakaan sujunut kuin kartoittajalla konsanaan. Jäimme jumiin vanhoihin tapoihin tehdä asioita ja havaitsimme olemassa olevien rakenteiden rajoittavan ajatusmallejamme. Näin olimme alun huumasta huolimatta törmänneet ensimmäiseen esteeseemme: poisoppimisen tuskaan, jota lähdimme seuraavaksi taklaamaan.

Poisoppimisen tuskasta ja sen taklaamisesta sekä tekemistämme toiminnallisista muutoksista kuullaan lisää seuraavissa blogiteksteissä.

Anne Mero
Operatiivinen johtaja
040 417 4247
anne.mero@balentor.fi


Lue lisää

Blogikirjoitukset

Lue lisää itseohjautuvuudesta ja kulttuurin uudistamisesta henkilöstömme blogeista:

Lisää blogikirjoituksia


Tilaa uutiskirjeemme

Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?
Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

Anne Mero
Anne Mero
Operatiivinen johtaja
040 417 4247
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan