image Whitepaper
Uuden ajan B2B-myyntimalli
image Webinaaritallenne
Moderni muutoksen johtaminen arjessa – mahdollisuudet ja kompastuskivet

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Strategisten kyvykkyyksien kehittäminen – avain onnistuneeseen muutokseen

  Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja kehittäminen ovat tärkeä osa onnistunutta muutosta ja auttavat varmistamaan, että organisaatio pysyy kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Mutta mistä omat strategiset kyvykkyytensä tunnistaa ja miten niitä kehitetään? Kuinka kehitystä seurataan? Tässä kirjoituksessa vastaamme lyhyesti näihin monien mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Halutessasi voit syventyä aiheeseen tarkemmin lukemalla Strategisten kyvykkyyksien whitepaperin ja Strategisen uudistumisen whitepaperin tai katsomalla webinaaritallenteemme.

  Strategisilla kyvykkyyksillä tarkoitetaan nimenomaan sellaista osaamista ja taitoja, jotka luovat tulevaisuuden kilpailuetua. Kyse ei siis ole vain tämän hetken kilpailueduista saati kilpailukykytekijöistä, vaan mukana on strategisempi pitkän tähtäimen näkökulma. ​Organisaatiossa on olennaista tunnistaa muutokseen liittyvät strategiset kyvykkyydet, vaikka se ei aina olekaan ihan helppo pala purtavaksi. Millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Millainen osaaminen auttaa erottumaan kilpailijakentästä ja luo organisaatiolle kilpailuetua tulevaisuudessa?

  Keskiössä asiakas

  Mistä tietää, mitkä ovat juuri niitä oman organisaation strategisia kyvykkyyksiä, joita kannattaa vaalia ja edelleen kehittää? Analyysin keskiössä ovat asiakkaat ja heidän tulevaisuuden odotuksensa. Asiakkaiden odotuksiin pitää pystyä vastaamaan ja mielellään jopa ylittämään ne. ​Samalla on hyvä muistaa, että asiakkaat kuvailevat yleensä tarpeitaan – eivät valmiita ratkaisuja niihin. Asiakkaiden näkemyksiä täydentämään tarvitaan siis myös innovatiivista sisäistä pohdintaa.

  Asiakkaan kokemaan arvoon vaikuttavista tekijöistä ja niiden keskinäisistä vaikutuksista saadaan käsitys esimerkiksi hahmottelemalla organisaation arvoketju asiakkaan näkökulmasta. Tämän jälkeen tunnistetaan, mikä on organisaation nykyinen suoriutumistaso ja kyvykkyys kussakin arvoketjun lenkissä. ​

  Kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa, joten on olennaista tunnistaa, mitkä ketjun kohdat ovat kaikkein kriittisimmät tulevaisuuden kilpailukyvyn ja kilpailuedun varmistamiseksi. Millaista osaamisen, toimintatapojen ja ajattelun uudistamista tarvitaan, jotta näiden lenkkien asiakkaalle tuottama arvo saadaan hiottua huippuunsa? Entä millaisia vahvuuksia organisaatiolla on ja miten niitä voidaan parhaiten hyödyntää arvoketjun kehittämisessä?

  Kehittymisen seuranta

  Kun tavoiteltavat strategiset kyvykkyydet ovat selvillä, tarvitaan aktiivisia toimia niiden kehittämiseksi sekä tehtyjen toimien vaikuttavuuden seurantaa. Toimitusjohtajamme Pekka T. Järvinen on mallintanut osuvasti kyvykkyyksien kehittämistä osana organisaation strategista uudistumista whitepaperissaan Strategiset kyvykkyydet muutosvoimana. Tavoiteltujen tulosten varmistaminen, edistymisen näkyväksi tekeminen ja kehityksen pullonkaulojen tunnistaminen taas yhdistyvät kätevästi muutospulssityökalun avulla.

  Säännöllisesti toistuva muutospulssikysely ohjaa systemaattisesti arvioimaan organisaation toimintaa ja edistymistä suhteessa tavoitteisiin. Muutospulssin avulla nähdään, miten muutoksen kannalta kriittinen osaaminen ja strategiset kyvykkyydet kehittyvät. Samalla saadaan ajantasainen kuva muutoksen toteutumista vauhdittavista ja hidastavista tekijöistä. Niihin tarttumalla saadaan tunnistettua ja poistettua muutoksen pullonkaulat ja toisaalta monistettua parhaiten toimivia käytäntöjä organisaation sisällä.

  Tämän lisäksi muutospulssikysely auttaa pitämään esillä ja konkretisoimaan muutoksen olennaisimpia tavoitteita ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia muutoksia tekemisessä, ajattelutavoissa ja osaamisessa. Edistymisen konkreettiseksi ja läpinäkyväksi tekeminen myös motivoi ja auttaa ylläpitämään muutoshalukkuutta. Monesti kehitysprosessissa huomio kiinnittyy niihin asioihin, jotka ovat vielä tekemättä tai joissa ei olla edistytty toivotulla tavalla. Yhtä tärkeää on kuitenkin huomata onnistumiset ja tähänastinen kehitys ja ammentaa niistä virtaa muutoksen loppuun saattamiseen.

  Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja seuranta eivät ole yksiselitteisiä kaupan hyllyltä otettavissa olevia tuotepaketteja, vaan ne muodostuvat organisaation tavoitteiden ja nykyisen osaamisen pohjalta. Yksin näiden kyvykkyyksien tunnistaminen tai niiden koko potentiaalin käyttöön valjastaminen voi olla hankalaa. Me autamme mielellämme.

  Jos haluat kuulla aiheesta lisää, lataa whitepaper, katso webinaaritallenne tai jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme asiaan!

  Meeri Martimo
  Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
  050 441 1899
  meeri.martimo@balentor.fi

  Whitepaper

  Strategiset kyvykkyydet muutosvoimana

  Useiden tutkimusten mukaan jopa puolet muutoshankkeista ei saavuta tavoitteitaan. Tämän johdosta meidän on suhtauduttava nöyrästi ja älykkäästi kohtaamiimme muutoshaasteisiin.

  1. Mikä on strategisten kyvykkyyksien merkitys uudistumisessa?
  2. Kuinka tunnistat muutosjohtamisen 5 + 1 olennaista tekijää?
  3. Haluaisitko esimerkkejä kyvykkyyksien johtamisesta?

  Webinaari

  Strategic Capabilities Development and Reskilling

  • How do you know that employees´ development is in line with the requirements of the strategy?
  • How do you monitor the development of strategic capabilities?
  • How do you get your employees to assess and develop strategic capabilities?
  • How do you combine the requirements of future competitiveness with the interests of your employee?

  Whitepaper

  Johtamis- ja toimintakulttuurin muutoksen vauhdittaminen tutkimus- ja analytiikkaratkaisuilla

  1. Muutostarpeen tunnistaminen ja luominen
  2. Muutoksen vaatimien strategisten kyvykkyyksien ja kehitystarpeiden tunnistaminen
  3. Muutoksen toteutus arjessa
  4. Muutoksen etenemisen seuranta ja ohjaus

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa muutoksen vauhdittamisesta ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Haluako jutella lisää muutoksen vauhdittamisesta? Jätä yhteystietosi, niin olemme yhteydessä!


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi

   Avatar photo
   Meeri Martimo
   Tutkimus- ja kehitysasiantuntija
   050 441 1899
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan