image Kehitys 3.0 – Kehittäminen uudelle tasolle image Voittajana jatkuvan muutoksen maailmassa – Resilientti pärjää – jäykkis ei

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Mistä organisaatio tietää, mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita pitää muuttaa?

Teemme päivittäin havaintoja asioista, jotka vaativat toimenpiteitä ja muutoksien tekemistä. Johtaminen on valintojen tekemistä, päätöksiä, keskittymistä tärkeään ja oleelliseen. Mutta mistä organisaatio tietää, mikä on juuri heille tärkeintä? Mikä on tuloksen kannalta tärkeintä tekemistä yrityksessä? Mitä asioita pitää muuttaa ja mikä on muutosta toteuttavien tehtävien tärkeysjärjestys?

Kaikki tiedämme, että vain muutos on pysyvää. Muutoksia tapahtuu tekemättä mitään, mutta halutunlaisia muutoksia saadaan vain aikaan johtamalla muutosta. On löydettävä oikea suunta, johon muutoksilla pyritään.

Tärkeiden asioiden tekemiseksi oikein, meidän pitää tietää, missä olemme nyt ja minne haluamme mennä. Kun tiedämme, mitä tavoittelemme, on luotava koko organisaatiota yhdistävä ymmärrys, miten muutos pitää toteuttaa halutunlaisen muutoksen aikaansaamiseksi. Näkyviä ja vaikuttavia tuloksia saadaan tekemällä tärkeitä asioita oikein ja oikeassa järjestyksessä.

Me Balentorissa olemme keskittyneet siihen, kuinka voimme auttaa yrityksiä keskittymään tärkeimpiin asioihin ja tekemään oikeanlaisia muutoksia. Olemme rakentaneet ketteriä, tehokkaita ja ennen kaikkea osallistavia työkaluja muutoksen johtamiseen organisaatioissa. Keskitymme muutosohjelmissamme erityisesti tilanteisiin, joissa strategiset kehittämisen painotukset on määritelty asiakasyrityksessä ja strategian toimeenpanoa tulisi kiihdyttää.

Palvelullamme tarjoamme asiakkaallemme näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista luomalla tutkimustietoon perustuvan tilannekuvan ja luomalla koko organisaatiolle yhteisen ymmärryksen tilanteesta.

Muutostarpeet teemme näkyviksi ymmärryttämällä Balentorin asiantuntijan fasilitoimissa työpajoissa, millaisia muutoksia pitää toteuttaa ja miksi. Päivä rakentuu ohjatuista harjoituksista (ideointi) sekä muutoksen toteutuksen ohjauksista. Työpaja sitouttaa osallistujat ja näin varmistetaan, että muutos toteutuu.

Olemme onnistuneet tuottamaan asiakkaillemme todellista arvoa auttamalla asiakasta innovoimaan uusia, erilaisia näkemyksiä (ymmärrys) ja oivalluttamalla, millaisia muutoksia tavassa toimia pitää tehdä ja miksi (muutostarpeen kirkastus).

Muutos on tehty todeksi Balentorin toteuttamilla kehitysohjelmilla 3.0 – mallimme mukaisesti (muutoksen todeksi eläminen). Se on toimintatapa, joka takaa asiakkaan kokonaisvaltaisen ja tuloksekkaan kehittämisen sekä laadukkaan sisäisen kehittämisen. Tekeminen on projektoitu ja johdettu, tekijöinä ovat asiakkaan tarpeisiin nähden parhaat henkilöt, kehittäminen on strategia- ja asiakaslähtöistä ja tekemistä arvioidaan sekä kehitetään jatkuvasti yhdessä asiakkaan kanssa.

Saavuttamamme tulokset ovat olleet erinomaisia; olemme synnyttäneet oivalluksia, uutta ajattelua. Ja ennen kaikkea asiakkaat ovat tehneet tärkeitä asioita ja saavuttaneet tuloksia.

Miten voimme auttaa sinun yritystäsi tekemään tärkeitä asioita ja muuttumaan johdetusti?

Keskustelen mielelläni kanssasi tilanteestanne ja esittelen tarkemmin Balentorin osaamista muutoksen toteuttajana.

Katso lisää muutosjohtamisen palveluistamme.

    Markku Brummer
    Yritysvalmentaja
    Kirjoitukseen liittyvät
    • Kaikki
    • Kategorian