image Työelämän rytmihäiriöt image Kuka ohjaa itseohjautuvaa?

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Videoblogisarja:
  Moderni liiketoiminnan johtajuus ja uudistaminen

  Vuosisatojen evoluutio on tarjonnut meille tärkeän opin: Voimakkaissa muutoksissa eivät selviydy vahvimmat vaan sopeutuvimmat. Käytännössä se tarkoittaa kykyä oppia ja uudistua.

  Sama logiikka toimii myös yritysmaailmassa. Strategia kannattaa aina rakentaa omien vahvuuksien kautta ja sen lisäksi kehittää omaa kasvua rajoittavia kapeikkoja. Tarvittaessa on pystyttävä uudistamaan koko tarjoama ja toiminta vastaamaan asiakasodotuksia. Käynnissä onkin syvä murrosvaihe, jolloin puhutaan kokonaisia toimialoja uudistavasta disruptiosta.

  Teknologian nopea kehitys, globalisaation kiihtyminen sekä asiakkaiden ja henkilöstön arvomaailman muutokset ovat johtaneet tähän. Tämän seurauksena jokaisella toimialalla kilpailu hyvistä asiakkaista sekä parhaista henkilöistä on entistä kovempaa. Lisäksi uusia kilpailijoita tulee kaikkialta maailmasta ja yllättävistäkin suunnista.

  Olemme Balentorilla tutkineet tätä yritysmaailman muuttumista jo vuosia. Muutokseen vastaamisen johtopäätös on kirkas – yritysten on uudistuttava systemaattisesti kaikilla tasoillaan. Tämä edellyttää kasvun asenteen syntymistä laajasti läpi henkilöstön. Jokaisen henkilön johtoryhmästä asiakasrajapintaan on syvästi pohdittava, miten kehittyä vastaamaan muutoshaasteisiin. Jatkossa yrityksen kilpailuedut rakentuvatkin oppimis- ja uudistumiskykyisen toimintakulttuurin ympärille.

  Kulttuurin uudistuminen edellyttää oppimishalukkuuden synnyttämistä ja entistä kokonaisvaltaisempaa kehitysotetta. Voittava organisaatio perustuu aina kykyyn yhdistää osaamista ainutlaatuisella tavalla asiakaskeskeiseksi ratkaisuksi.  Siinä tarvitaan itseohjautuvaa kulttuuria sekä kykyä tehdä laajaa yhteistyötä yli toiminto- ja organisaatiorajojen. Lisäksi liiketoiminnan ymmärtäminen sekä teknologian sujuva hyödyntäminen nousevat koko henkilöstön perustaidoiksi jatkossa.

  Modernin liiketoiminnan ydinajatuksia olemme kiteyttäneet videoblogisarjaksi. Toivotan onnistumisia kehitys- ja uudistumishankkeisiisi – olemme mielellämme apuna niihin liittyvissä haasteissa.

  Videoblogisarja

  Moderni liiketoiminnan johtajuus ja uudistaminen

  Osa 1 – Mitä on moderni liiketoiminnan kehitys?

  Osa 2 – Mistä liiketoiminnan kannattava kasvu syntyy?

  Osa 3 – Onko aito asiakaskeskeisyys tie menestykseen?

  Osa 4 – Miten henkilöstö saadaan mukaan asiakaskeskeisyyteen?

  Osa 5 – Mikä on itseohjautuvuuden ja yhteisohjautuvuuden ero?

  Osa 6 – Moderni johtajuus – Mika muuttuu ja mikä ei?

  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan