image Videoblogisarja:
Moderni liiketoiminnan johtajuus ja uudistaminen
image Miksi PK-yritys menestyy?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Kuka ohjaa itseohjautuvaa?

Alansa huipulla toimivat organisaatiot koostuvat lähes poikkeuksetta henkilöistä, jotka kykenevät toimimaan erittäin itseohjautuvasti. Menestyvissä organisaatioissa itseohjautuvat yksilöt ja tiimit rakentuvat strategisesti tärkeiden asiakkuuksien ympärille ja määrittelevät tavoitteensa tämän pohjalta. Yksilöiden ja tiimien ohjausvoimana toimii asiakas.

Olennaista on siis edistää itseohjautuvuutta ja asiakaslähtöisyyttä organisaatiossa. Miten viedä sitä eteenpäin?

Mentori itseohjautuvuuden kapellimestarina

Yksi hyvä keino edistää itseohjautuvuutta on ottaa avuksi mentorit yksilöiden ja organisaation kehitystä tukemaan. Mentori voi olla organisaatiossa toimiva henkilö tai mentoriksi voidaan valita ulkopuolinen toimija. Mentorin valintaan on tärkeää käyttää aikaa ja resursseja, jotta mentorointiprosessin vaikuttavuus ja hyödyt saadaan maksimoitua. Mentorin valinnassa on tärkeää huomioida mm. osaamis- ja kokemustaustan sopivuus, motivoituneisuus tehtävään sekä kyky toimia ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Keskinäisen vuorovaikutuksen onnistuminen, halu ja kyky reflektoida ja oppia sekä moniulotteinen omien ajatusten ja tekemisen haastaminen tukevat muutosta parhaiten.

Hyvä ulkoinen mentori on kehityskumppani, jonka kanssa pohditaan sopivia muutoksen askeleita. Kehityskumppani on muutoksen ammattilainen, joka mentoroinnin avulla auttaa organisaatiota kehittämään sen kulttuuria, toimintamalleja ja sisäistä osaamista niin, että itseohjautuvuus lisääntyy ja yksilöiden toiminta ja tavoitteet ohjautuvat organisaation kannalta oikeaan – asiakaslähtöiseen – suuntaan.

Kehityskumppani voi toimia organisaatiossa paitsi mentorin roolissa, myös sisäisen mentoroinnin edistäjänä. Kumppani voi auttaa organisaatiota kokonaisvaltaisesti esim.  kehitysohjelman avulla, jossa mentoroinnin kulttuuri ja toimintamallit juurrutetaan osaksi arkea. Näin organisaatiolle luodaan toimintatapa, jossa sen työntekijät toimivat itseohjautuvasti kehityksen edistäjinä.

Sopivassa suhteessa tukea ja kiperiä kysymyksiä

Toimii kehityskumppani organisaatiossa sitten mentorina tai sisäisen mentorointikulttuurin rakentajana, hänen tärkein tehtävänsä on tukea itseohjautuvuuden kehitystä oikealla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kehityskumppani tuo havaintojaan esiin ja esittää keskeisiä ja kiperiäkin kysymyksiä, joita todelliseen itseohjautuvuuteen pääseminen edellyttää.

Valmentajana kehottaisin itseohjautuvuuteen pyrkiviä organisaatioita kysymään itseltään ainakin kahta asiaa:

Onko itseohjautuvuus todella kokonaisvaltaista?

Jotta yksilöt ja tiimit pystyvät aktiivisesti toimimaan strategian mukaisesti ja edistämään strategisesti tärkeitä asiakkuuksia, itseohjautuvuuden tulee toteutua kaikissa tilanteissa ja jokaisella organisaation tasolla.

Onko työntekijöiden itseohjautuvuus todella kokonaisvaltaista vai toteutuuko se ainoastaan tietyissä tilanteissa tai tietyillä organisaatiotasoilla? Kykenevätkö yksilöt toimimaan itseohjautuvasti myös omilla epämukavuusalueillaan vai pitääkö jonkun paikata tilanne? Entä miten organisaation rakenne sekä toimintatavat ja prosessit tukevat kokonaisvaltaista itseohjautuvuutta? Onko päätöksenteko itseohjautuvaa? Näitä kysymyksiä organisaation on hyviä pohtia kriittisesti, mutta avoimin mielin.

Mikä ohjaa työntekijöiden toimintaa organisaatiossa?

Lähtökohtaisesti ohjausvoimana tulisi aina olla asiakas ja yksilöiden toiminnan tulisi perustua tiimin yhdessä sopimille tavoitteille. Toimivatko yhteiset tavoitteet kuitenkaan lopulta ohjautumisen kulmakivinä vai vaikuttaako työhön enemmän esimerkiksi henkilökohtaiset motivaatiotekijät? Määrittääkö myyjän toimintaa ensisijaisesti organisaation tärkeäksi tavoitteeksi asetettu asiakkuuksien kehittäminen vai tavoitteleeko hän ennen kaikkea oman provisionsa maksimointia?

Parhaassa tapauksessa henkilökohtaiset motivaatiotekijät kulkevat käsi kädessä sovittujen tavoitteiden kanssa. Ristiriidat ovat kuitenkin mahdollisia ja vaaratilanteita syntyy, jos itseohjautuvuus konkretisoituu henkilökohtaisena hyötynä organisaation kustannuksella.

Nämä ovat kysymyksiä, joihin jokainen kehityshaluinen organisaatio törmää. Mentorin tehtävänä on etsiä yksilöiden ja organisaation kanssa toimivat ratkaisut havaittujen esteiden ylittämiseksi. Itseohjautuvassa organisaatiossa yksilöt pitävät ohjat omissa käsissään. Hyvä mentori toimii organisaation tukena tuoden sopivassa suhteessa esille onnistumisia ja haastavia kehityskohteita.

Entä kuka ohjaa itseohjautuvaa? Ei kukaan. Mentori voi kuitenkin auttaa yksilöitä kehittämään toimintaansa niin, että itseohjautuvuudesta tulee kokonaisvaltainen jatkumo, jossa asiakas on keskiössä huippuorganisaation tavoin.


Tilaa uutiskirjeemme

Haluaisitko saada tuoreinta tietoa johtamisen kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?
Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

Maaret Kulo
Maaret Kulo
Yritysvalmentaja
040 509 7592
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kategorian
  • Tagien mukaan