image Laki-Forum
Asianajotoimiston seuraavat askeleet kirkkaiksi
image Etteplan
Strategiatyö fasilitoiden käytäntöön

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Kiertoa - Strategia, myynti ja asiakkuudet

  Strategia selkeäksi huutokauppatoimintaan

  Lähes 70 000 huutokauppaa toteuttanut, Suomen suosituin julkisen sektorin huutokauppa Kiertonet ja yritysten tavaroita huutokauppaava Huutomylly ovat verkkosivustoja, jossa kuka vain voi toimia ostajana. Näiden sivustojen lisäksi Kiertoa Oy tarjoaa asiantuntevaa apua omaisuuden myyntiin, valokuvaukseen sekä ilmoitusten tekoon. Viimeisen kolmen vuoden aikana Kiertoa Oy on kasvanut merkittävästi ja ansainnut paikkansa mm. Kauppalehden Kasvaja- ja Menestyjä-yrityksenä. Kiertoa Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Pekka Kallunki avasi yhteistyötämme hyvillä mielin.

  Mistä lähdimme liikkeelle ja mitä teimme yhdessä?

  – Yhteinen taival starttasi ELY:n tukeman Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen valmennusohjelman myötä, jonka jälkeen yhteistyötä on tehty vuosittain aina tarvittaessa. Ohjelman jälkeen halusimme keskittyä varsinkin strategiatyön kehittämiseen. Lähdimme analysoimaan yrityksemme nykytilaa ja tahtotilaa sekä askeleita, joita sen saavuttaminen vaatii. Laadimme yhdessä esimerkiksi kirkkaan vision tekemisellemme ja pohdimme konkreettisesti, miten liikumme arjen tekemisessä vision osoittamaan suuntaan. Jonkin verran myös palauduimme ohjelman teemoihin eli markkinointiin ja asiakkuuksien johtamiseen. Meillä on hyvin erilaisia asiakkaita, joten heitä tulee segmentoida sekä sen pohjalta hoitaa asiakkuuksia niiden tarvitsemalla tavalla. Kaiken kaikkiaan toimintaamme tuli enemmän suunnitelmallisuutta. Aloimme myös keskittyä vahvemmin myynnin statistiikan ja tunnuslukujen keräämiseen ja seurantaan. Statistiikkaan sisältyi tärkeitä mittareita toiminnastamme, kuten huutokauppamäärät sekä liikevaihdon muutokset ja kehitys, joita alettiin seurata viikoittain.

  – Meitä konsultoinut valmentaja, Tuija Hietanen, on erittäin ammattitaitoinen ja hänen laaja kokemuksensa näkyy. Hänellä on hyvä ote työhön sekä käytännönläheinen lähestymistapa. Eli ei tehdä mitään kalvosulkeisia, vaan hyvin osallistavaa yhteistyötä. Asioita suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä!

  Mitä konkreettisia oppeja ja hyötyjä saitte?

  – Ehdottomasti hyödyllisintä oli toiminnan suunnitelmallisuuden ja seurannan parantaminen. Se jäi meille isoimpana oppina. Esim. myynnin puolelta myynnin johtaminen on tekemisen johtamista, jota täytyy johtaa systemaattisesti. Toimintaa pitää myös arvioida ja peilata koko ajan niihin tavoitteisiin, jotka halutaan saavuttaa. Pystymme myös nyt segmentoimaan asiakaskuntaamme fiksummin ja palvelemaan asiakkaitamme sitä kautta paremmin.

  Erityisesti kasvua hakevat yritykset, joilla on esim. tarpeena tehostaa myyntiä tai asiakkuuksien johtamista, hyötyvät varmasti yhteistyöstä.

  Monet yritykset kiittävät Balentoria juuri yrityskohtaisista konsultointipäivistä, joita on mahdollista ostaa myös erikseen. Konsultointipäivät ovat tuen alaisia eli ELY-keskus kattaa 75% päivähinnoista (kustannus yritykselle vain 325€ + alv/päivä). Näin ollen ne sopivat hyvin juuri pk- ja kasvuyrityksille. Lue lisää ja pyydä tarjous.

  Miten tästä eteenpäin ja kenelle suosittelisit Balentorin konsultointia?

  – Aikanaan meillä lähti myynti laskuun, jonka takia otettiin Tuija avuksi. Tehdyillä toimenpiteillä saatiin suunta muuttumaan. Seuraavaksi siis kasvun varmistaminen on olennaista ja siihen löytyykin jo ajatuksia jonkin verran eli yhteistyötä on tarkoitus jatkaa.

  – Suosittelen kyllä lämpimästi Balentoria, sillä konsultointiote on käytännönläheinen ja siitä huokuu hyvin monipuolinen ja vahva asiantuntemus. Erityisesti kasvua hakevat yritykset, joilla on esim. tarpeena tehostaa myyntiä tai asiakkuuksien johtamista, hyötyvät varmasti yhteistyöstä. Eivätkä kustannukset ole kalliit pk-yritykselle ELY-tuen jälkeen. Olemme aikanaan kokeilleet moniakin konsultointeja ja koulutuksia, joten tätä uskallan kyllä suositella.

  Lue lisää konsultoinnista ja ole yhteydessä, niin katsotaan sopivat askelmerkit kuntoon myös teille!


  Kiertonet.fi on verkkohuutokauppa, jossa julkiset organisaatiot voivat myydä tarpeetonta omaisuuttaan läpinäkyvästi, resurssiviisaasti ja taloudellisesti kannattavasti. Kiertonetin avulla julkisen omaisuuden elinkaari pitenee, hiilijalanjälki pienenee ja verovaroin hankittu omaisuus voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Ostajille palvelu tarjoaa kauppapaikan, josta voi hankkia mitä erilaisimpia hyödykkeitä luontoa säästäen.” – Lähde: Mikä on Kiertonet?

  ”Keväällä 2020 Kiertonet avasi ovensa poikkeuksellisesti myös koronaviruksen kurittamalle yrityssektorille. Poikkeustilan myötä Kiertoa Oy:ssä havaittiin, että kysyntää yrityspuolella on runsaasti ja erityisesti kiertotaloustavaran kauppapaikkaa on hartaasti toivottukin. Uusi palvelu, www.huutomylly.fi perustuu Kiertonetin tapaan kiertotalousajattelulle: se tarjoaa myyntipaikan yritysten käytöstä poistuneelle kalustolle.” – Lähde: Huutomylly avattu yrityksille!

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään yhdessä teille sopiva kokonaisuus.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi