image Bitcomp
Esihenkilötyön kehittämisellä hyvinvointia ja kirkkautta toimintaan
image Rauman Akku
Johtoryhmätyöskentelyyn selkeyttä ja suuntaviivoja

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  HELBUS - Strategiatyö

  Osallistava strategia osaksi arkea fasilitaattorin avulla

  HELBUS on yksityinen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englanninkielisen maisterin ja kandidaatin tutkinnon Suomessa. HELBUSin edellisestä strategiasta tuli viisi vuotta täyteen, joten suunniteltu uudistamisaika koitti. Korkeakouluna syvällisesti strategista työskentelyä ymmärtävä HELBUSin henkilökunta halusi kuitenkin laajan porukan mukaan ja ajatteli ulkopuolisen fasilitoijan olevan paras vetämään projektia yhdessä heidän kanssaan. Yhteistyö toteutettiin englanniksi ja toimitusjohtaja Kari Jääskeläinen tiivisti yhteistyömme vaiheet olennaisimpiin.

  Mistä tavoitteista lähdimme liikkeelle?

  – Meillä oli tarpeen uudistaa viisi vuotta sitten luotua strategiaamme suunnitelmamme mukaan, joten kilpailutimme 6–7 tahoa, jotka tässä voisivat auttaa. Halusimme ulkopuolisen fasilitaattorin, jotta voimme osallistua työskentelyyn laajalla porukalla ja saada omasta näkemyksestämme eroavia mielipiteitä esiin. Balentor valikoitui kumppaniksi, sillä heidän lähestymistapansa ja valmentajat vaikuttivat hyviltä.

  Mitä käytännössä teimme yhdessä?

  – Lähdimme työstämään kasvun teemaamme yhdessä Helanderin Harrin kanssa. Koko strategiatyön ajatuksena oli kirkastaa sitä, missä haluamme olla taas viiden vuoden päästä. Oli selkeää, että se liittyy kasvuun tavalla tai toisella, mutta kirkkaampi punainen lanka ja konkreettisemmat askelmerkit vielä uupuivat. Halusimme kuitenkin saada aikaan strategian, johon kaikki voisivat sitoutua ja elää sitä arjessaan.

  – Avainhenkilöt haastateltiin ja toteutimme muutaman workshopin, joissa mietimme kasvuideoita yhdessä. Sen jälkeen siirryimme konkreettisempaan työskentelyyn, valitsimme parhaat kasvusuunnitelmat ja työstimme niiden askelmerkkejä yhdessä. Eli suppilotekniikalla tavallaan edettiin karsien esiin parhaat tavoitteet sekä keinot niiden saavuttamiseksi. Toteutimme kaiken kasvotusten ja pidimme Harrin fasilitointityylistä, joka oli ammattimainen ja mahdollisti koko henkilöstön tasa-arvoisen osallistumisen.

  Mitkä olivat merkityksellisimmät opit yhteistyöstämme?

  – Ehkä suurin etu oli se, että strategiaprosessi oli fasilitoitu. Meidän ei näin tarvinnut käyttää niin paljon energiaa ja aikaa prosessin miettimiseen tai vahtia sen ylläpitämistä, vaan pystyimme kaikki keskittymään itse strategiatyöhön. Strategian kirkastamista ja kehitystyötä ylipäätään tehtiin hyvin vahvasti ihmisten kautta, osallistaen organisaatiomme avainhenkilöitä. Uskon että tällä on hyvä vaikutus tulevaisuuteen. Strategiaa tehdään, jotta se saataisiin osaksi arkea ja se auttaisi saavuttamaan halutut päämäärät. Me esimerkiksi loimme näiden tulevan viiden vuoden ajalle välietappeja ja aiomme palata työstön pariin aina puolen vuoden välein, jotta näemme etenemisemme suhteessa tavoitteisiin. Suunnitelmaa viedään parhaillaan arkeen.

  Suosittelen Balentoria kyllä. Siitä on aidosti hyötyä, että asioita fasilitoi ulkopuolinen henkilö.

  Balentor auttaa strategian suunnittelun ja kehittämisen lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. johtamisen ja esihenkilötyön, itseohjautuvuuden, ketterien toimintatapojen, myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimuspalveluiden parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta!


  ”HELBUS Helsinki School of Business käynnisti toimintansa Kari ja Veikko Jääskeläisen idean pohjalta vuonna 2012. Mielestämme kaikilla tulisi olla oikeus aloittaa opiskelut ja jokainen, joka on valmis panostamaan opintoihinsa, voisi myös valmistua. Investointi omaan tutkintoon on yksi parhaita sijoituksia mitä suomalainen nuori voi tehdä.

  Yksi osa HELBUSin missiota on valmentaa opiskelijamme kansainväliseen työympäristöön. Tähän päästään tarjoamalla maailmalla arvostettuja englantilaisia korkeakoulututkintoja kokonaan englanninkielellä. Lisäksi huolehdimme määrätietoisesti henkilökunnan diversiteetistä. HELBUSille työskentelevät opettajat edustavat 17 eri kansallisuutta.”

  Lähde: https://www.helbus.fi/helbusista/helbusin-tarina/

  Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tarpeistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.


   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi