Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Posts By : Balentor

Harjoittelijana Balentorilla – mahdollisuuksia ja haasteita, oivalluksia ja oppeja

Balentorilla harjoittelijana toiminen on ollut sekä opettavaista, mielenkiintoista että haastavaa – kaikkea tätä sopivassa suhteessa. Balentorilla kannustetaan ottamaan vastuuta, toimimaan itsenäisesti sekä tuomaan oma perusteltu näkemys rohkeasti esille. Jatkuva kehittymisen halu ja oman tekemisen parantaminen ovat luontainen osa työyhteisöämme unohtamatta ainutlaatuista työn tekemisen draivia, joka…

lue lisää
Kakkua kakun päälle

En ole koskaan tavannut ihmistä, joka ei osaisi oikeasti antaa hyvää ja onnistunutta palautetta! Tämä on vahva väite, myönnän. Kuitenkin arvioin kokemuksesta, että noin 80 prosenttia esimiehistä tai johtajista tunnistavat jollain tasolla omaksi kapeikokseen juuri palautteen antamisen. Mistä tämä paradoksi johtuu? Tämä ihmisten aito kokemus…

lue lisää
Tehoa ja tolkkua työhön hyvällä mielellä

Balentorin valmennusfilosofian kulmakivenä on asiakkaan kunnioitus. Tämä kunnioitus näkyy syvällisenä tutustumisena asiakkaaseen ja hänen haasteisiinsa. Kunnioitus näkyy myös valmentajan toiminnassa asiakkaan kohtaavana vuoropuheluna. Asiakkaan kanssa keskustellaan aina asiakkaan kielellä ja hänen kokemusmaailmastaan käsin, sillä valmentajan tehtävä ei ole aiheuttaa organisaatiossa enempää hämmennystä. Valmennus panostaa voimallisesti…

lue lisää
Kuka puuttuu?

Toisten asioihin puuttuminen koetaan usein tungettelevana. Joskus tokaistaan, että on parempi pitää huoli omista asioista eikä työntää nokkaansa toisten asioihin. Työssä tilanne on kuitenkin toinen. Työpaikalla keskitytään työhön ja puhutaan työasioista. Se, miten työ ja yhteistyö sujuvat, ei ole yksityisasia vaan työasia. Esimiehellä on oikeus…

lue lisää
Johtamisen korkeajännitys

Halu ja kyky pyrkiä vuorovaikutukseen johdettavien kanssa on yksi johtamisen sisäisistä taidoista. Kyse on sekä asenteesta, että henkisistä valmiuksista kohdata johdettavat omasta esimiesroolista käsin. Nämä sisäiset taidot ja ominaisuudet muodostavat perustan johtamisyhteydelle johdettavien kanssa. Puutteet johtamisyhteyden sisäisissä taidoissa näkyvät esimiehen ulkoisessa käyttäytymisessä: ohjaavaa vuorovaikutusta johdettavien…

lue lisää
Esimiehen ahdistumaton läsnäolo

Tämä on esimiestyöhön liittyvän blogisarjan kolmas osa. Lue myös sarjan aiemmat osat: 1. osa: Esimies – vetäydy oikein 2. osa: Esimies – siedätkö ryhmäpainetta? Blogisarjan edellisessä osassa totesimme työyhteisön ryhmäpaineen voivan synnyttää esimiehessä ahdistavan tunteen. Pahan olon kasvaessa on riski, että esimies reagoi johdettaviin kohtuuttoman…

lue lisää
Esimies – siedätkö ryhmäpainetta?

Jokainen on kokenut ryhmäpainetta, joka saa yksilön käyttäytymään vastoin omia arvoja ja tavoitteita. Porukan innoittamana voi päätyä tekemään typeryyksiä, jotka kaduttavat jälkeenpäin. Ryhmäpaineen vastustamisen pelätään johtavan ryhmästä hylkäämiseen, joten on helpompaa toimia hölmösti kuin oikein. Lue blogisarjan edellinen osa: Esimies – vetäydy oikein Monesti myös…

lue lisää
Esimies – Vetäydy oikein

Esimiehen tulee olla yhteydessä johdettaviin. Tämä voi kuulostaa itsestään selvyydeltä. On kuitenkin olemassa riski, että esimies alkaa vältellä johdettaviaan tilanteissa, joissa ihmisten johtamisen haasteet tuntuvat epämiellyttäviltä. Esimies voi kokea ahdistavana esimerkiksi puuttumisen epäkohtiin. Myös tuen ja kannustuksen antaminen on vaikeaa ilman henkilökohtaista yhteyttä johdettaviin. Esimiehen…

lue lisää
Systematiikka tuo tulosta ja turvallisuutta

Johtamisjärjestelmä – tuo monelle esimiehellekin kaukainen ja joskus tukahduttavakin sana. Niin se oli minullekin vielä muutama vuosi sitten. Minulle ei ole ikinä ollut luonteenomaista järjestelmällisyys tai kirjaaminen, saatikka sitten järjestelmällinen asioiden dokumentointi. Asenteeni, ajatteluni ja sitä kautta toimintani on kuitenkin muuttunut. Sitä ovat muuttaneet ja…

lue lisää
Yksittäisestä asiakastutkimuksesta kohti kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä

Asiakkailta saadun palautteen tärkeys ja sen tuoma arvo toiminnan asiakaslähtöiselle kehittämiselle on varmasti oivallettu kaikissa asiakkaitaan arvostavissa organisaatioissa. Tiedosta on harvemmin pulaa, sillä asiakkaiden kanssa luonnostaan tapahtuvan kanssakäymisen ohella tietoa voidaan kerätä järjestelmällisesti erilaisin menetelmin. Ei ole lainkaan tavatonta, että vähänkään suuremmissa organisaatioissa kyselyitä on…

lue lisää
Millainen on yrityksesi tuloksentekokulttuuri?

”Johtaminen ja esimiestyö on se alue, jonka läpi muutokset tehdään. Muutos on kuitenkin koko organisaation asia. Jos halutaan saada kaikki mukaan, esimiesten esimerkki on ensimmäinen askel kulttuurin muuttamisessa.” Yritysvalmennusta ja konsultointia tekevän Balentorin toimitusjohtaja Pekka T. Järvinen ja yritysvalmentaja Verneri Wirenius vakuuttavat, että johtamista voi…

lue lisää
Asiakaspalaute on aina positiivinen asia

Liiketoiminnan ytimessä on aina asiakas. Kuinka hyvin oikeastaan tiedämme, mitä asiakkaamme ajattelevat tai toivovat yhteistyöltä? Strategisiin asiakkuustutkimuksiin liittyviä haastatteluja toteuttaessani olen havainnut, että asiakkaiden voi olla vaikea sanoa läheiselle kumppanille jos jokin asia on pielessä tai jos mielessä on muutostoiveita yhteistyöhön liittyen. Suomalaiseen ajattelumalliin kuuluu,…

lue lisää
Uudistumiskyky yrityksen tulevaisuuden varmistajana

Menestyvät yritykset uudistuvat jatkuvasti. Uudistuminen ylläpitää niiden kilpailukykyä tuottamalla yritykselle kilpailijoita menestyksekkäämmän ja ajantasaisemman toimintamallin. Yrityksiä vaanii kuitenkin jatkuvasti niiden aiempi onnistuminen, joka tuottaa pyrkimystä säilyttää vanhoja rakenteita ja toimintamalleja sumentaen näkökenttää estämällä näkemästä uudistumistarvetta. Uudistumisen taustalla ovat uudistumiskyky ja innovatiivisuus. Mistä uudistumiskyky ja innovatiivisuus…

lue lisää
Dulce et decorum est pro patria mori

Lumihangessa taapertaminen lumimyräkkää vasten kuvaa turhan usein aamuista tunnetta, kun möykky rinnassa vaivaudutaan työpaikalle. Miksi työnteko ei innosta, miksi työ ei tuota iloa, vaan tuntuu välttämättömältä pahalta? Ei saa jäädä tuleen makaamaan, vaan kannattaa tehdä jotain. Uskalla kohdata peilistä katsovat kasvot ja kysy miksi minusta…

lue lisää