Ota yhteyttä

Haluatko kuulla näkemyksemme kehityshaasteeseenne?

Balentor

Vaikuttavin kehityskumppani

Balentor on vaikuttava kehitys- ja muutosyhtiö. Ydinosaamistamme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Toteutamme räätälöityjä täsmävalmennuksia, laajoja kehitysohjelmia sekä tutkimuksia ja arviointeja koskien asiakkuuksien ja henkilöstön kehittämistä.

Palvelumme

Mitä teemme

Me autamme organisaatioita saavuttamaan strategian mukaiset tavoitteet. Meillä on ainutlaatuinen kyky yhdistää strategia ja ihmiset tuloksellisella sekä ihmisiä oivalluttavalla tavalla; valmennuksemme vähentää hämmennystä ja lisää energiaa, eikä päinvastoin. Meillä asiakas on kaiken kehittämisemme keskiössä – me synnytämme oivalluksia, parempia asiakaskokemuksia ja liiketoimintatuloksia.

Strategia ja liiketoiminta
Kattavat kehityspalvelut strategian ja liiketoiminnan keskeisimpiin osa-alueisiin

 • Strategian rakentaminen ja päivittäminen
 • Strategian jalkauttaminen ja toimeenpano
 • Liiketoimintasuunnitelman laatiminen
 • Talouden suunnittelu, budjetointi ja ohjaus
 • Johtamisjärjestelmän rakentaminen
 • Strategiamittariston kehittäminen

Johtaminen ja esimiestyö
Vaikuttavia ja tuloksekkaita kehitysohjelmia yrityksille ja organisaatioille

Esimiestyön kehittäminen

 • Itsensä johtaminen
 • Esimiesvalmennus
 • Ihmisten johtaminen
 • Valmentava johtaminen
 • Esimiehen viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Kehityskeskustelut

Myynti ja asiakaspalvelu
Asiakkuuksien johtaminen

 • Key Account Management – asiakkuuksien johtaminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen ja asiakkuudenhoitomallit

Asiakaspalvelu

Työyhteisön tuloskunnon kannalta keskeisiä osa-alueita

 • Tiimityöskentely ja tiimityön kehittäminen
 • Sisäinen yrittäjyys ja suorituksen johtaminen
 • Itsensä johtaminen ja ajanhallinta
 • Alaistaidot
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • Neuvottelu- ja kokoustaidot
 • Työhyvinvointi ja työilmapiirin kehittäminen

Organisaation suorituskyvyn kannalta keskeisimpien osa-alueiden kehittäminen

 • Liiketoiminnan ja suorituskyvyn kehittäminen
 • Prosessien kehittäminen ja johtaminen
 • Laatujärjestelmän rakentaminen
 • Lean Management
 • Projektityö ja projektin johtaminen
 • Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

Tutkimus- ja kehityspalvelut
Myynnin ja asiakkuuksien kehittämisen tutkimukset

Työyhteisön suorituskyvyn kehittämisen tutkimukset

Johtamisen ja esimiestyön kehittämisen tutkimukset

Mentoring Blog

Valmentajan kynästä

Missä mennään henkilöstön, asiakkuuksien ja myynnin kehittämisessä juuri nyt?
Tutustu valmentajiemme ajankohtaisiin näkemyksiin ja toimialan tuoreimpiin trendeihin blogissamme.

Menestyksen resepti

Moni yritys haluaa löytää liiketoiminnan menestyksen reseptin. Valmiiksi päällystettyä tietä menestykseen ei kuitenkaan ole olemassa. Satojen yritysten kehittämisen kokemuksella voin…

lue lisää
Kuka tätä paattia ohjaa?

Upposiko Titanic konservatiivisen johtamismallin tuloksena? Elokuva antoi ymmärtää, että alaiset yrittivät useaan otteeseen kertoa kapteenille riskeistä ja vaaroista, mutta kapteeni…

lue lisää
Referenssit

Asiakkaitamme vuosien varrelta

Intohimonamme on asiakkaiden vaikuttava auttaminen. Olemme toimineet jo yli 20 vuoden ajan yhteistyössä kansainvälisten ja valtakunnallisten pörssiyritysten, kasvuhakuisten pk-yritysten sekä kehityshakuisten julkisen sektorin organisaatioiden ja liikelaitosten kanssa.

Toimintafilosofiamme

Me uskomme tuloksiin!

Maailma uudistuu jatkuvasti, asiakasodotukset muuttuvat ja asiakas- sekä palvelukokemuksen merkitys korostuu. Kehittämisemme keskiössä ovat asiakkaat ja asiakkaidemme asiakkaat. Tutkittuamme asiakasodotukset kehitämme organisaatiotanne vastaamaan alati muuttuviin asiakasodotuksiin.
Henkilöstön kehittämisen rinnalla tärkeää on varmistaa suoriutumista mahdollistavat työkalut, prosessit ja systeemit. Paras vaikuttavuus saavutetaan kehittämällä yhtä aikaa esimiehiä, henkilöstöä sekä olemassa olevia prosesseja kohti asiakasarvoa. Kehitysohjelmissa sovellamme ketterän kehittämisen LEAN-menetelmiä sekä kytkemme kehittämisen osaksi johtamisjärjestelmää varmistaen pysyvät tulokset.
Intohimonamme on auttaa asiakkaita huippusuorituksiin ja luomaan menestystarinoita – olemme vaikuttavin kehityskumppani.