image Orient Occident
Itseohjautuvuudella valta ja voima asiakasrajapintaan
image Ropo Capital
Esihenkilöille tukea muutosten onnistumiseksi

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?


  Granlund - Tytäryhtiökohtaiset strategiasuunnitelmat

  Strategiatyöhön kirkkautta ja selkeät kasvu-urat

  Granlund on kestävän ja älykkään kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen muun muassa suunnittelu-, konsultointi- ja kiinteistöjohtamisen palveluita. Asiakaskunta kattaa niin julkiset toimijat, rakennusliikkeet, kiinteistösijoittajat kuin yksityiset rakennuttajatkin. Suomen sisällä yhtiö jakautuu tytäryhtiöiksi, kuten Granlund Kuopio ja Granlund Tampere, joiden kanssa Balentor on kehittänyt ja kirkastanut tytäryhtiökohtaisia strategioita osallistavalla ja liiketoimintalähtöisellä tavalla. Molempien yhtiöiden toimitusjohtajat avasivat yhteistyön askeleita mielellään.

  Mistä tavoitteista lähdimme liikkeelle?

  Granlund-konsernissa on laadittu onnistuneesti strategia ja sitä on viety käytäntöön ansiokkaasti, mutta tytäryhtiökohtaiset strategiat kaipasivat kiteyttämistä. Niihin kaivattiin tarkennusta ja suunnitelmallisempaa kehittämistä sekä Kuopion että Tampereen tytäryhtiöissä.

  Kaipasimme pitkäjänteisyyttä sekä liiketoiminnan kasvattamisen ja uusien palveluiden mahdollisuuksien miettimistä yhdessä. Olin kuullut Balentorista hyvää, joten päädyimme yhteistyöhön heidän kanssaan. – Tommi Miettinen, toimitusjohtaja, Granlund Kuopio Oy

  Tavoitteenamme oli tuoda Granlundin konsernistrategia lähemmäs ja kirkastaa se tytäryhtiötasollemme. Liiketoimintaa haluttiin kasvattaa strategisen ohjelman avulla, jossa huomioitiin kuitenkin konsernistrategian painopisteet. Yksi kärkihankkeistamme oli ”paras työpaikka” -ajattelutapa ja sitä edistettiinkin saman aikaisesti liiketoiminnan kehitystyön kanssa. – Risto Suojanen, toimitusjohtaja, Granlund Tampere Oy

  Mitä käytännössä teimme yhdessä?

  Granlund Kuopio:

  – Strategiatyön alussa arvioimme nykytilannetta. Avainhenkilömme saivat miettiä, minkälaisia voisimme olla vuonna 2025 ja sitä kautta saimme liikevaihtotavoitteen, johon pyrimme yhdessä. Asetimme Helanderin Harrin kanssa kolme kasvutrackia eli kasvu-uraa:

  1. Rakennuttamis-liiketoiminnan kasvattaminen
  2. Uudet suunnittelualat
  3. Konsultointi- ja kiinteistöjohtamisen palveluiden kehitys

  – Näiden pohjalta pidimme työpajoja, joissa mietimme mahdollisuuksia verrattuna nykytilanteeseen ja tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseen. Jos ei niin sanotusti oltu vielä kyseisen alueen pelikentällä, niin mietittiin miten sinne päästään. Kävimme läpi myös asiakkuuksien kasvumahdollisuuksia ja ideoimme hyvin tiiviisti omalla porukallamme konkreettisia askelmerkkejä. Harri toimi erinomaisena fasilitaattorina ja haastoi miettimään asioita eri näkökulmista.

  Granlund Tampere:

  – Toiminnan keskiössä oli kolme kasvu-uraa, jotka valittiin kasvumahdollisuuksiemme perusteella:

  1. Suunnittelu – nykyiset ja uudet palvelut
  2. Korjausrakentaminen osaston perustaminen ja sen sisältämien toimintojen kehittäminen
  3. Kiinteistönpito – nykyiset ja uudet palvelut

  – Katsoimme markkinatilannettamme ja asiakaskuntaamme sekä uusia mahdollisuuksia ja potentiaalisia alueita. Eteneminen oli rationaalista ja ajatukset saatiin selkeytettyä kirkkaiksi tavoitteiksi yhdessä. Yhtiötä ja henkilöstöä ajatellen halusimme selkeän ja helposti ymmärrettävän sekä dynaamisen oman Granlund Tampere strategian, jota voidaan tarvittaessa päivittää.

  Mitkä olivat merkityksellisimmät opit yhteistyöstämme?

  Granlund Kuopio:

  – Ehdottomasti se, että ihmiset otettiin hyvin mukaan, kehittämistä tehtiin ihmisten kautta ja laajalla porukalla. Näin sitoutettiin ihmisiä mukaan strategiatyöhön koko kehittämisprosessin ajan. Strategiaa ei voi nimittäin laatia yksin, vaan se vaatii yhdessä pähkäilyä, jotta esiin kumpuaa hyviä ideoita ja ajatuksia. Harri toi hyvin konkretiaa mukaan keskusteluun ja pohjusti ajatuksiaan hyvin, jotta työskentely ei jäänyt ylätason hötöksi.

  – Konkreettisesti olemme vieneet käytäntöön jo nyt esim. rekrytointiprosesseja ja -tavoitteita rakennuttamisen kasvu-uralle ja niissä on onnistuttu hyvin. Osaamisen kasvattaminen ja tuottavuuden tehostaminen olivat edellä mainittujen kolmen kasvu-uran ”tuki-ura” ja sitä on viety eteenpäin projektipäälliköiden koulutusuran suunnittelun näkökulmasta. Olemme saaneet vietyä toiminnan hyvin osaksi arkea ja luotua selkeitä askelmerkkejä ihan henkilökohtaiselle tasollekin. Strategiaan on sitouduttu erinomaisesti.

  Granlund Tampere:

  – Saimme todella hyvin paikallisen johdon eli avainhenkilömme ja esihenkilöt mukaan yhteistyöhön sekä sitoutettua osaksi strategiaa. Toiminta oli hyvin tavoitteellista ja keskusteluun nousi henkilöstön ja esihenkilöiden tasolta sellaisia asioita, joita ei ennen ole tullut esiin. Tähän on helppo palata ja kerrata tarvittavia osa-alueita sekä ohjata johtamista ja kehittämistä sen mukaan. Liiketoiminnassamme on ylipäätään tapahtunut muutos tavoitteellisuuden ja johtamisen suhteen.

  Jos on halu kasvaa ja kehittyä, yhteistyöstä saa hyviä eväitä kasvu-uralle. Tai jos strategia on laadittu, mutta se on jäänyt jalkauttamatta tai etäiseksi, sitä saa kyllä Balentorin kanssa kirkastettua.

  Mitä seuraavaksi ja suosittelisitko Balentoria muille?

  Granlund Kuopio:

  – Olemme ottaneet strategiasuunnitelman läpikäynnin, seurannan ja päivittämisen yhdeksi pääkohdaksi johtoryhmätyöskentelyssämme. Tavoitteille on luotu mittarit ja niitä seurataan. Suosittelen Balentoria lämpimästi, sillä heidän käyttämänsä työskentelytavat, kuten avainhenkilöiden vahva osallistaminen, ovat luoneet valtavaa lisäarvoa ja lopputulos on saatu meidän näköiseksemme.

  Granlund Tampere:

  – Jos jokin kasvu-ura ei lähde liikkeelle halutulla tavalla on hyvä tietää, että sparraaja on saatavilla. Suosittelen Balentoria mielelläni, sillä toimintatavat olivat osallistavat, mutta jämäkät ja asiantuntemus paistoi kaikesta läpi. Harri sai hyvin ajatuksemme fokusoitua olennaiseen, yhteydenpito oli aktiivista ja kehitystyö eteni halutulla tavalla.

  Balentor auttaa strategian suunnittelun ja kehittämisen lisäksi asiakkaitaan laaja-alaisesti mm. johtamisen ja esihenkilötyön, itseohjautuvuuden, ketterien toimintatapojen, myynnin ja markkinoinnin sekä tutkimuspalveluiden parissa. Olemme kokonaisvaltainen muutoskumppanisi. Lue lisää palveluistamme ja ole yhteydessä, niin pohditaan askelmerkit kuntoon teidän tarpeidenne pohjalta!


  ”Granlund on vuonna 1960 perustettu, voimakkaasti kasvava ja kokonaan työntekijöidensä omistama kiinteistö- ja rakennusalan konserni. Tärkein tavoitteemme on parantaa kiinteistöjen toimivuutta ja älykkyyttä sekä samalla ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Toimialojamme ovat talotekninen suunnittelu, kiinteistöjohtamisen palvelut ja ohjelmistot, energia-, ympäristö- ja kiinteistöalan konsultointi, rakennuttaminen ja valvonta sekä isännöinti.

  Konsernimme muodostuu emoyhtiö Granlund Oy:stä sekä tytäryhtiöistä ympäri Suomen. Lisäksi meillä on kansainvälistä liiketoimintaa mm. Aasiassa, Lähi-idässä, Pohjoismaissa, Baltiassa ja Iso-Britanniassa.”

  Lähde: www.granlund.fi/meista

  Muutos ja Strategia

  Kuinka kehittää strategiaa ja liiketoimintaa?

  Tutkimuksien mukaan jopa puolet muutoshankkeista eivät saavuta tavoitteitaan. Miksi? Me vastaamme yli 30 vuoden kokemuksella haasteisiin seuraavasti:

  Tunnistamme yhdessä toimintaympäristön muutokset ja kirkastamme halutut tavoitteet. Viemme toiminnan aidosti arkeen tuloksiksi, toimimme ketterästi strategiaa mukaillen. Tunnistamme datasta avaintekijöitä ja luomme yhdessä mahdollisuuksia kasvulle.

  Ole yhteydessä tai pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöidään teille sopiva kokonaisuus yhdessä.

  Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen
  info@balentor.fi