image Oiwa Solutions
Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
image Mediatalo
Asiakaskeskeisen kulttuurin rakentaminen

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Hotelli Helka - Kasvuun johtaminen

  Yhdessä kohti kasvun kynnystä

  Helsingin Kampissa 1900-luvun alusta asti toiminut yksityinen Hotelli Helka on yksi vanhimmista majoitus- ja ravitsemustoimintaa harjoittavista liikepaikoista Helsingissä. Hotelli on ollut turvapaikka maaseudulta tulleille virka- ja työläisnaisille. Matkan varrella toiminta muuttui hosteltoiminnaksi ja siitä nykyiseksi hotellitoiminnaksi. Alkuperäisen turvapaikan ajatuksen mukaisesti Hotelli Helka toivottaa tervetulleiksi kaikki asiakkaat sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun taustaan katsomatta. Tätä tuodaan myös avoimesti esiin sosiaalisen median kanavissa ja kaikessa viestinnässä. Hotellinjohtaja ja toimitusjohtaja Jukka Räisänen kertoi mielellään kokemuksiaan Balentorista ja yhteistyön etenemisestä.

  Miksi juuri Balentor kumppaniksi?

  – Balentor oli meihin yhteydessä alun perin ja kertoi yhdessä ELY-keskuksen kanssa järjestettävästä kehitysohjelmasta. Siinä vaiheessa ohjelma tuntui meidän näkökulmastamme erittäin hyvältä. Kasvua tässä on kovasti nimittäin tehty ja tehdään edelleen, eikä oppi koskaan ojaan kaada. Näin ollen päätimme lähteä ohjelmaan mukaan ja pohtia asioita yhdessä.

  Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, vaikka ei olisi selkeää kehityskohtaa omassa toiminnassa!

  – Meillä ei ollut yhtä selkeää kehityskohdetta toiminnassamme, mutta kävimme ohjelmassa läpi meidän johtamistamme monesta näkökulmasta eli tilanne oli oikein passeli. Muun muassa strategian implementointi, tiimin johtaminen profiilien kautta sekä muutosjohtaminen olivat osa näitä näkökulmia. Ylipäätään olemme imeneet paljon oppia johtamisen eri osa-alueilta sekä päivittäneet omaa osaamistamme aivan uudelle tasolle.

  Konkreettiset hyödyt Hotelli Helkan toiminnassa ohjelman aikana ja sen jälkeen?

  – Meidän tuloksemme ja myyntimme ovat kehittyneet hurjasti. Myös asiakastyytyväisyytemme on parantunut, joka onkin yksi tärkeimmistä mittareistamme. Henkilöstön työtyytyväisyys on ollut meillä aina huipputasoa ja se on myös pysynyt samalla tasolla kehitysohjelman jälkeen. Olkoon se sitten tunnusluku, joka mittaa omistajan tyytyväisyyttä tai tunnusluku, joka mittaa vieraiden tyytyväisyyttä, ovat ne ehdottomasti parantuneet ohjelman aikana ja sen jälkeen.

  – Ylipäätään Jukka Räisänen toteaa, että Balentorin kanssa on ollut todella helppo tehdä yhteistyötä. Vaikka koulutus toteutetaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa, auttaa Balentor koulutustuen hakemisessa heti alkumetreillä ja kaiken pystyy tekemään käsi kädessä. Asioiden kanssa ei missään kohtaa jää yksin.

  Paljon kiitelty konsultaatio

  – Kehitysohjelman aikana sovimme kuka Balentorin valmentajista lähtee konsultoimaan meitä, mutta ohjelman edetessä meistä alkoi tuntua siltä, että Tuija Hietasella olisi enemmän niihin alueisiin kompetenssia, jotka meitä erityisesti kiinnostivat. Vaihto sujui mutkattomasti ja valinta räätälöitiin meidän tarpeidemme mukaan. Tuijalla on hyvin monipuolinen kokemus johtamisesta eri kulttuureissa ja hänen kokemuksensa kautta olemme pystyneet hyvin saamaan meidän kokeneita ihmisiä mukaan kehitykseen. Ymmärrys on kasvanut mielipiteiden ja kokemuksien vaihtamisen kautta.

  Mitä Hotelli Helkalle kuuluu nyt?

  – Korona romahdutti hotellitoiminnan liikevaihdon, kuten monella muullakin alalla. Yhteistyömme Balentorin kanssa jatkuu kuitenkin edelleen ja suunnittelemme uutta muutosjohtamisen jaksoa ensi vuodelle.

   

  – Kokonaisuudessaan olimme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön. Kehitysohjelman ja konsultaation symbioosi oli hyvin rakennettu ja niiden sisällöt tukivat toisiaan. Kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan, vaikka ei olisi selkeää kehityskohtaa omassa toiminnassa, sillä kustannukset ovat kohtuulliset ja Balentorin tapa käydä läpi yritystä ja sen johtamista, on todella laaja. Aivan varmasti löytyy kyllä osa-alueita, joita tarvitsee syventää ja niihin saa kyllä apua. Tuijalle iso kiitos mukana olemisesta ja elämisestä projektin aikana ja edelleenkin!


  Hotelli Helka (viralliselta nimeltään Hotelliyhtymä Oy) on vuonna 1969 perustettu majoitus- ja ravitsemustoimija, jonka omistaa yksi Suomen vanhimmista naisten organisaatioista, YWCA of Finland. YWCA:n tavoite on voimaannuttaa naisia sekä edistää sukupuolitasa-arvoa. Ydinarvona on ihmisoikeuksien, hyvinvoinnin, turvallisuuden, vapauden, oikeudenmukaisuuden sekä rauhan takaaminen kaikille. Näiden arvojen takana seisoo myös Hotelli Helka.