image Mainio Vire esimiesvalmennus image Vatupassi – Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Dextili markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Käytännönläheiset työkalut ja toimintamallit kehityksen tueksi

Taloushallintaan erikoistunut Dextili Oy osallistui Markkinoinnin ja Asiakkuuksien johtamisen ohjelmaan tarkoituksenaan saada käytännönläheisiä työkaluja sekä toimintamalleja kasvutavoitteidensa tueksi.

Toimintaympäristön nopea kehitys ja digitalisaation tuomat muutokset koettiin myös haasteiksi, joihin haluttiin vastata entistä tehokkaammin keinoin. Lisäksi valmennukseen osallistunut palvelutuotannon päällikkö Tiina Konttinen kaipasi kattavia eväitä oman myyntityönsä kehittämiseksi.

Halusimme terävöittää myynnin ja asiakkuuksien hallinnan tavoitteita ja toimintoja. Mielessä oli kytenyt muun muassa myynnin CRM-järjestelmän ja sosiaalisen median hyödyntäminen. Valmennuksen myötä saimme selvät askeleet myös niiden sujuvaan käyttöönottoon,
toimitusjohtaja Miia Pasanen kertoo.

Valmennuspäiviin osallistui muita saman alueen pk-yritysten avainhenkilöitä. Konttinen koki monipuolisen ryhmän rikkautena.

Henkilökohtaisesti sain hyvää vertaissparrausta ja aivan uusia näkökulmia omaan työhöni myös eri toimialoja ja erikokoisia yrityksiä edustavilta osallistujilta,
hän kuvailee.

Yrityskohtaisissa konsultointipäivissä Konttinen ja Pasanen kirkastivat valmentajan tuella liikevaihtotavoitteita, tekivät asiakassegmentoinnin sekä rakensivat Dextilille myynti- ja markkinointistrategiat.

Valmennus- ja yrityskohtaisten päivien kokonaisuus yllätti positiivisesti johdonmukaisuudellaan ja käytännönläheisyydellään. Perinteisestä koulutuksesta poiketen meitä haastettiin tekemään ja ajattelemaan paljon myös itse,
naiset kertovat.

Myös ohjelman jälkeiset kehitysprojektit verkkosivujen uudistamisen, sosiaalisen median hyödyntämisen ja asiakkuuksien hoidon yhtenäistämisen osalta kumpuavat Konttisen ja Pasasen mukaan ohjelman aikana selvennetyistä tavoitteista, saaduista työkaluista sekä syvennetystä varmuudesta.

Jatkuvaa uusiutumista ja sopeutumiskykyä vaaditaan toimialasta riippumatta. Tämänkaltainen kokonaisuus tarjoaa sekä pohjaa oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiselle että sopivasti ravistelua ja uusia näkemyksiä kokeneemmillekin konkareille,
Konttinen uskoo.


Keski-Suomalaisen Dextili Oy:n erikoisalaa ovat rakennusalan yritysten sekä asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät talouden palvelut. Yritys aloitti toimintansa vuonna 1997, minkä jälkeen asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Tällä hetkellä yritys työllistää n. 40 henkilöä, ja asiakaskunta jakautuu ympäri Suomen pitäen sisällään rakennusliikkeitä, isännöitsijätoimistoja ja taloyhtiötä.
www.dextili.fi