image Pro bonolla luomassa tulevaisuuden myyntitykkejä! image Itseohjautuen ja innolla yhteistä hyvää

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Lisää tunneälykkyyttä organisaatiomuutokseen!

  Joka paikassa puhutaan nyt paljon organisaatioiden itseohjautuvuuteen, digitalisuuteen tai tekoälyyn siirtymisestä. Puhutaan siitä, millainen itseohjautuva organisaatio on. Puhutaan siitä, mitä tulee tehdä, jotta perinteisestä organisaatiosta siirrytään itseohjautuvaan. Harva kuitenkaan puhuu siitä, miten yksilöt reagoivat muutokseen ja miten negatiiviset reaktiot saataisiin käännettyä positiivisiksi. Kuinka saataisiin muutos jalkautettua organisaatioon helpommin? Mitä muutosvastarintaisuudelle voidaan tehdä?

  Yhtenä suurena tekijänä kaikissa muutoksissa toimii tunneälykkyys. Suuri sana, joka liittyy lähes kaikkeen toimintaamme. Tunneälykkyydellä tarkoitetaan tunteiden, sekä omien että muiden, huomioimista ja niiden älykästä analysoimista, ymmärtämistä sekä hyödyntämistä. Monesti tunneälykkyys nähdään keinona, jonka avulla verkostoituminen ja sosiaaliset tilanteet sujuvat helpommin. Kuinka tunneälykkyyttä voidaan sitten hyödyntää organisaation muutoksen kynnyksellä?

  Harvard Business Review julkaisi mielenkiintoisen artikkelin ”How to Embrace Change Using Emotional Intelligence”, jossa käsiteltiin tunneälykkyyden hyödyntämistä organisaatiomuutoksen hyväksymisessä. Artikkelissa nostettiin esiin ihmisten luonteenomainen taipumus suhtautua muutokseen negatiivisesti tai vähintäänkin pieni inho takaraivossa. Sana ”muutos” saa monella nousemaan ihokarvat pystyyn. Ajatellaan helposti, että ”taas sitä mennään” ja pyöräytellään silmiä. Kuinka tästä ajattelutavasta päästään muutoksen positiiviseen hyväksymiseen tai jopa muutoksesta innostumiseen?

  Ajatellaan helposti, että ”taas sitä mennään” ja pyöräytellään silmiä.

  Ihmiset ovat perusluonteeltaan turvallisuudenhakuisia. Halutaan tehdä sitä, missä ollaan hyviä ja mihin on totuttu. Muutos nähdään pelottavana ja epätietoisuus ahdistaa. Ei kuitenkaan yleistetä liikaa. Osa meistä nauttii muutoksen tuomasta jännityksestä ja uuden oppimisesta. Jopa epämukavuusalueelle meno on osalle meistä positiivinen haaste ja tilaisuus ylittää itsensä. Miksi siis myös sinä et ajattelisi muutosta tältä kantilta?

  Harvard Business Review:n artikkelissa nostettiin esiin neljä steppiä, jotka läpikäymällä ja hyväksymällä muutos voidaan nähdä positiivisena asiana:

  1. Tunnista muutosvastarintaisuutesi lähde. Kannattaa tutkiskella itseään ja omaa käyttäytymistään, jotta voi ymmärtää, mistä muutosvastarintainen ajattelutapa kumpuaa. Ymmärtämällä syyt käyttäytymisen takana, voit käyttää niitä hyödyksi asenteen muuttamisessa ja osaat lähteä liikkeelle oikeista pisteistä. Ilman syytä ei voi täysin ymmärtää seurausta.
  2. Kyseenalaista tunnetoimintasi perusasiat. Kysy itseltäsi, mikä on perimmäinen tunne, jota tunnet muutosta ajatellessasi. Onko se pelko, kauhu, jännitys, turhautuminen tai jopa ärtyminen? Miksi tunnet tätä tunnetta ja mistä tekijöistä se syntyy? Kyseenalaistamalla omia tunteitasi, pääset kiinni juurisyihin ja voit aloittaa asenteesi muuttamisen.
  3. Hyväksy roolisi ja toimintasi tilanteessa. Ihminen ei yleensä halua myöntää itselleen, millainen hänen roolinsa negatiivisessa tilanteessa on. Tutkimalla ja tiedostamalla oman roolinsa, yksilö voi muuttaa tunteidensa aiheuttamaa käyttäytymistä ja sitä kautta asenteitaan.
  4. Ole positiivinen. Tämä on tärkeää kaikilla elämän osa-alueilla, mutta erityisesti niillä, joilla koet reagoivasi usein negatiivisesti. Ajattele asian hyviä puolia. Mitä juuri sinä hyödyt tästä organisaatiomuutoksesta? Miten muutos tulee helpottamaan toimintaasi lyhyellä ja/tai pitkällä tähtäimellä? Mitä uusia mahdollisuuksia muutos tuo tullessaan?

  Muutokseen suhtautumisella on valtava vaikutus siihen, miten muutos lopulta onnistuu organisaatiossa ja millaiset vaikutukset sillä on. Muutospositiivisilla johtajilla on lisäksi selvää kilpailuetua verrattuna kilpailijoihin, jotka ovat muutosvastarintaisia. Muutokseen sopeutuvat ja siitä jopa nauttivat yksilöt pärjäävät helpommin nykypäivän dynaamisessa toimintaympäristössä ja erottuvat edukseen markkinoilla. He ymmärtävät, että uusiin tilanteisiin ja muutokseen sopeutuminen kannattaa. He näkevät muutosvastarintaisuuden huonot vaikutukset: se estää organisaation positiivisen kehityksen ja tavoitetilan saavuttamisen. Hyödynnä neljä steppiä itsellesi tai henkilöstöllesi. Älä tipu kelkasta, vaan johda sitä. Tai jopa: muuta sen suuntaa. Me autamme mielellämme.

  Julia Ryhänen
  Markkinointipäällikkö
  040 4173206
  julia.ryhanen@balentor.fi

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Julia Ryhänen
  Markkinointipäällikkö
  040 4173206
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan