image Johtaminen: läheltä vai kaukaa, kivaa vai kovaa? image Whitepaper
IBM – Työntekijäkokemuksen mittaaminen

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Digistrategian luominen

Digitalisaatio on laaja ilmiö, joka vaikuttaa kaikkeen liiketoimintaan jo nyt erittäin suurella voimalla. Toisilla liiketoiminta-alueilla perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat tällä hetkellä vahvasti, kun taas toisilla toimialoilla muutos on vielä edessä. Varmaa on vain se, että digitalisaatio tulee varmuudella vaikuttamaan jokaisen yrityksen liiketoimintaan.

Yritykset ovat panostaneet digitalisaatioon jo vuosikymmeniä. Erityisen paljon panostuksia on tehty sisäisen tehokkuuden kehittämiseen mm. toiminnanohjauksen, talousprosessien, sisäisen tiedottamisen ja kommunikaation, tuotetiedon hallinnan sekä asiakkaiden johtamisen järjestelmien avulla. Nämä investoinnit luovat vahvan pohjan digitalisaation kehittämiseen. Useimmat investoinnit on kuitenkin tehty yrityksen sisäisen tehokkuuden parantamiseksi, kuten edellä sanottu. Mistä saadaan seuraavat suuret hyödyt? Seuraavaksi tulisi investoida asiakkaiden parempaan palvelemiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Miten luoda kattava digistrategia?

Käsitteenä digitalisaatio on varsin laaja kokonaisuus. Sitä on hyvä tarkastella ensin laajempana ilmiönä, ennen kuin yritykset miettivät, miten he voivat sitä parhaiten hyödyntää omassa liiketoiminnassaan. Jotta voidaan hahmottaa kokonaisuus oikein, on tärkeää tutustua siihen, miten digitalisaatio on muuttanut oman liiketoiminnan perusteita ja mitä kilpailijat eri puolilla maailmaa ovat toteuttaneet. Näin pystytään helpommin arvioimaan, mitä meidän yrityksemme tulee tehdä digitaalisten palveluiden kehittämisessä.

Kun riittävä tietoisuus yleisestä tilannekuvasta on saatu luotua, voidaan keskittyä yrityksen omaan toimintaan. Ensimmäisenä digistrategian laatimisessa tulee arvioida omien taustajärjestelmien tilanne. Erityisen tärkeä kysymys koskee tuotanto- ja asiakasdatan laatua: Miten hyvin olemme keränneet ja tallentaneet tietoa tuotannostamme ja asiakkaistamme vuosien aikana? Jos datan laatu on heikkoa, tulee ensin huolehtia sen laadun parantamisesta ja rikastamisesta. Lisäksi on käytävä läpi, miten hyvin taustajärjestelmät voidaan integroida uusiin järjestelmiin vai tuleeko panostaa palveluväylien kehitystyöhön. Näin voidaan rakentaa vahva pohja digitaalisten järjestelmien investoinneille.

Erityisen tärkeä kysymys koskee tuotanto- ja asiakasdatan laatua: Miten hyvin olemme keränneet ja tallentaneet tietoa tuotannostamme ja asiakkaistamme vuosien aikana?

Toisessa vaiheessa tarkastellaan yrityksen mahdollisuuksia saavuttaa liikevaihdon kasvua tai mahdollisia kustannussäästöjä. Käytännössä siis ulospäin suuntautuvaa asiakkaiden palvelemista ja sisäistä kustannussäästöjen ja tehokkuuden hakemista. Liikevaihdon kasvattamiseen tähtäävät investoinnit keskittyvät erilaisten digitaalisten palvelukanavien rakentamiseen, jotka tarjoavat parempaa asiakaspalvelua ja siten vaikuttavat ensiluokkaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Joka on, kuten tiedetään, avainasioita liiketoiminnassa.

Tällä hetkellä useat yritykset myös panostavat omien verkkokaupparatkaisuidensa rakentamiseen niin kuluttajapuolella kuin B2B-puolella. Lisäksi panostuksia tehdään paljon tuotetiedon hallintaan sekä erilaisiin asiointipalveluihin. Tärkeintä on miettiä aina asiakasarvoa – mistä investoinneista on eniten hyötyä asiakkaillemme? Mitkä digitaaliset palvelut parhaiten sitouttavat asiakkaat meidän tuotteisiimme ja palveluihimme? Löydetyt kehitysideat tuleekin priorisoida siten, että panostukset laitetaan ensin asiakasta eniten palvelevien ratkaisuiden toteuttamiseen.

Tärkeintä on miettiä aina asiakasarvoa – mistä investoinneista on eniten hyötyä asiakkaillemme?

Sisäiset kehityshankkeet puolestaan keskittyvät siihen, miten voimme toimia tehokkaammin ja nopeammin sekä säästää kustannuksia. Todennäköisesti eniten hyötyä saadaan kiinnittämällä huomiota toimintaprosessien kehittämiseen ja tuotekehitystyön ketteryyden parantamiseen. Sisäisen toiminnan kehittämisessä kannattaa monissa yrityksissä suunnata panostukset prosessien ja rakenteiden kehittämiseen, digitaalisten investointien sijaan.

Sisäisen toiminnan kehittämisessä kannattaa monissa yrityksissä suunnata panostukset prosessien ja rakenteiden kehittämiseen, digitaalisten investointien sijaan.

Investoinnit digitalisaatioon ovat usein projektitoteutuksia. Projektien päättyessä on projektit siirrettävä organisaatiossa osaksi normaalia liiketoimintaa. Järjestelmille on löydettävä omistajat liiketoimintojen sisältä, jotka vastaavat niiden jatkokehityksestä ja hyödyntämisestä. Usein tämä vaatii samalla henkilöstön valmentamista ja vahvaa uusien palveluiden markkinointia. Tällä varmistetaan tehtyjen investointien takaisinmaksu.

Seuraavassa kuvassa on esitetty lähtökohta digistrategian luomiseen. Siinä on kuvattu digistrategian laatimisessa läpikäytävät kokonaisuudet.

Onko teidän yrityksellänne jo selkeä näkemys, miten digitalisaatio vaikuttaa teidän liiketoimintaanne ja miten strategianne vastaa liiketoiminnan muutosta? Balentor voi toimia kumppanina digistrategian laatimisessa. Ole yhteydessä, niin keskustellaan, miten voimme olla tukenanne digitalisaation hyödyntämisessä.

Sami Kettunen
Senior Business Consultant
Balentor Oy

Tilaa uutiskirjeemme

Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

Sami Kettunen
Sami Kettunen
Senior Business Consultant
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan