image Metso
Esimiestyön kehittämisellä muutoksen polulle
image Squashin kautta valmentajan kenkiin

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Parcero markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

  Uusia työkaluja ja tehokkuutta myynnin vaiheisiin

  Digitaaliseen markkinointiviestintään erikoistunut Parcero osallistui Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen kehitysohjelmaan vuonna 2016. Yritys lähti hakemaan ohjelmasta uutta näkökulmaa erityisesti myyntinsä kehittämiseen. Valmennuspäiviin osallistuneen asiakkuusjohtaja Jens Fingerroosin mukaan matkan varrelta tarttui mukaan hyödyllisiä oppeja liiketoiminnan esittelyyn sekä CRM-järjestelmän tehokkaampaan hyödyntämiseen myynnin tukena. Lisäksi ohjelman aikana saatiin tukea myyntiprosessin eri vaiheiden kehittämiseen.

  Yksi Parceron tavoitteista ohjelman aikana oli selvittää, kuinka oman liiketoiminnan esittelyä eli pitchausta voitaisiin kehittää. Jensin mukaan pitchejä lähdettiin valmennuspäivinä viemään eteenpäin käytännönläheisesti ohjaamalla ja antamalla rakentavaa palautetta osallistujien työskentelystä. Etenkin ohjattu vertaispalautekierros toi hänen mielestään oivallista näkökulmaa oman liiketoiminnan esittelyn tueksi.

  Monille omasta liiketoiminnasta kertominen vaikutti selvästi kaipaavan ulkopuolista näkökulmaa. Koin, että ohjelma tarjosi erittäin toimivan kokonaisuuden tämän osa-alueen kehittämiseen, Jens toteaa.

  Ohjelman aikana Parceron tavoitteena oli myös pohtia, kuinka yrityksen myyntiä voitaisiin toteuttaa entistä tehokkaammin. Jens saikin hyvät eväät jatkoa varten CRM-järjestelmän monipuoliseen hyödyntämiseen myynnin työkaluna.

  Valmennuspäivissä huomasin, että on paljon erilaisia tapoja tehostaa omaa myyntiä ja samalla säästää aikaa. Time is money, so have some extra time, Jens kiteyttää.

  Myyntitapahtuman vaiheiden kehittämiseen Jens sai ytimekästä step-by-step -ohjausta. Tarkastelun alla olivat yrityksen myyjäprofiilin kirkastaminen, asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen, sopivien ratkaisujen tarjoaminen sekä kauppojen klousaaminen eli loppuun saattaminen.

  Jensin mielestä ohjelman valmentajat osasivat tuoda hyvin esille osallistujien aiemman osaamisen ja vahvuudet sekä hyödyntää niitä osana koulutusta. Hän nimeää ohjelman parhaiksi puoliksi osallistavuuden ja keskustelevan ilmapiirin.

  Jens suosittelee valmennusohjelmaa yrityksille, jotka kaipaavat uutta näkökulmaa ja käytännönläheistä sparrausta oman toimintansa kehittämiseen.

  Koulutus antoi meille uusia ideoita ja työkaluja erityisesti myyntimme kehittämiseen. Valmennuspäivien aikana tuli sellainen fiilis, että monesti yrityksissä ei ehditä tai pystytä antamaan ajatusta esimerkiksi juuri myyntiprosessin kehittämiselle. Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisen ohjelma tarjoaa mielestäni oivan tilaisuuden viedä eteenpäin asioita, joille ei arjen pyörityksessä tahdo löytyä tarpeeksi aikaa.


  Parcero muodostuu joukosta digitaalisen markkinointiviestinnän asiantuntijoita Turussa ja Helsingissä. Yrityksen missiona on luoda uusia ja rohkeita menestystarinoita asiakkailleen.

  Parcero on yksi Suomen nopeimmin kasvavia markkinointiviestintätoimistoja ja kuluttajavaikuttamisen edelläkävijä. Yrityksessä kaikkia sidosryhmiä kohdellaan ystävinä, rohkeutta ja empaattisuutta vaalien. Tämä näkyy Parceron toiminnassa: Ystävät uskaltavat haastaa toisiaan kehittymään, ja vain siten luodaan uusia menestystarinoita.

  www.parcero.fi

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöimme teille sopivan tarjouksen.

   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi