image Etäjohtaminen: onko esimies tavattavissa? image Myyntikulttuurin kehityksen portaat

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Asiakasarvo liiketoiminnan kehittämisen lähtökohtana

  Asiakaskeskeinen liiketoiminnan kehittäminen kiinnostaa yhä useampaa yritystä. Eikä ihme. Kehittämisen lähtökohtana on asiakaskeskeinen strategia, jonka ytimessä puolestaan on yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta syntyvä, asiakkaan kokema arvo, asiakasarvo. Mitä paremmin yritykset ymmärtävät asiakkaidensa arvon kokemiseen vaikuttavat tekijät, sitä varmemmin se voi luottaa olevansa matkalla oikeaan suuntaan. Ja sitä varmemmin asiakkaat myös tuottavat arvoa yritykselle.

  Asiakaskeskeisen strategian ytimessä on yrityksen tuotteista, palveluista ja toiminnasta syntyvä, asiakkaan kokema arvo.

  Asiakkaan kokeman arvon tyyppejä ovat mm. taloudellinen arvo, toiminnallinen arvo ja tunnearvo. Taloudellista arvoa asiakkaalle syntyy, jos yritys voi osoittaa tuotteidensa tai palveluidensa tuottavan asiakkaalle lisää rahaa tai säästävän asiakkaan kustannuksia. Toiminnallista arvoa puolestaan syntyy, jos tuotteen tai palvelun ominaisuudet tuottavat asiakkaalle hyötyjä, jotka hän kykenee selkeästi havaitsemaan ja ymmärtämään. Jos ne sen lisäksi eroavat kilpailijoiden tarjoamista vastineista, on kyseessä toiminnallisesta arvosta syntyvä kilpailuetu.

  Yksi vahvimmin sitouttavista arvon kokemisen tyypeistä on tunnearvo, johon panostaminen voi erottaa yrityksen kilpailijoistaan arvaamattoman tehokkaasti. Vahva tunnekokemus jää mieleen ja positiivinen sellainen saa asiakkaan palaamaan uudestaan ja uudestaan.

  Yksi vahvimmin sitouttavista arvon kokemisen tyypeistä on tunnearvo

  Asiakas punnitsee tuotteista ja palveluista saamaansa arvoa ja arvon kokemisesta aiheutuvia kustannuksia. Keskustelut hinnasta ovat usein vaikeita. Asiakkaan mielestä hinta on usein liian kallis ja yrityksen mielestä kohtuullinen, ellei jopa halpa. Jos halutaan ohjata keskustelu muuhun kuin hintaan, olisi pystyttävä osoittamaan asiakkaan yrityksen tuotteen tai palvelun avulla saavuttama tavanomaista korkeampi arvo ja/tai kustannusten, vaivan tai mielipahan väheneminen. Asiakasarvo on myös luonteeltaan dynaaminen. Asiakkaat odottavat yhä vahvemmin, että yritykset pystyvät ennakoimaan heidän muuttuvia tarpeitaan ja tarjoamaan uusia innostavia ratkaisuja proaktiivisesti. Tällä on vahva yhteys tyytyväisyyteen ja uskollisuuteen.

  Asiakas punnitsee kokemansa arvon suhdetta hintaan ja vaivaan. Tarpeiden ennakointi vahvistaa tyytyväisyyttä ja uskollisuutta.

  Asiakkaan tuotteesta tai palvelusta kokema arvo ei läheskään aina takaa, että sitä tarjoavalla yrityksellä olisi kilpailuetu muihin tarjoajiin verrattuna. Tuotteiden ja palveluiden perusominaisuudet, hyväksyttävä hintataso sekä eettisesti ja säännösten mukaan toimiminen eivät vielä takaa erottautumista. Ne ovat kilpailukykytekijöitä, jotka varmistavat liiketoiminnassa mukana pysymisen. Jos yritys pystyy näiden lisäksi tarjoamaan poikkeuksellista suorituskykyä ja innovatiivisuutta, taloudellista hyötyä, yhteistyön helppoutta ja/tai vahvaa positiivista tunnekokemusta, on kyse kilpailuedusta, joka erottaa yrityksen muista tarjoajista. Vastuullisuus on esimerkiksi vahvasti lisääntyvä keino paitsi toimia oikein myös erottautua kilpailussa. Tai ainakin pysyä siinä mukana.

  Asiakkaan kokema arvo ei automaattisesti takaa kilpailuetua. Kilpailuetu syntyy poikkeuksellisen vahvasta hyödystä, vaivattomuudesta tai tunnekokemuksesta.

  Kun yritys keskittyy tuottamaan arvoa asiakkailleen, on siitä tuloksena myös asiakkaiden yritykselle tuottaman arvon kasvu. Lyhyellä aikavälillä asiakkaat voivat tuoda yritykseen lisää tuottoja. Pidemmällä aikavälillä pysyvämpi asiakassuhde tuo yrityksen toimintaan ennustettavuutta, vakautta, jatkuvuutta ja säännöllistä tuloa. Yhä useammin arvo syntyy verkostoissa, joissa vuorovaikutussuhteet ovat hyvinkin moninaisia ja roolit voivat vaihdella. Tarjoajasta tulee vastaanottaja ja kilpailijasta välillä myös yhteistyökumppani. Tästäkin syystä on tärkeää oppia analysoimaan oman toiminnan tuottama arvo verkoston jäsenille sekä erilaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys ja arvo omalle liiketoiminnalle. Tässä tapauksessa sanonta ”tieto lisää tuskaa” ei näin ollen päde. Hanki tietoa, analysoi ja tee muutoksia – asiakas huomioiden.

  Tilaa uutiskirjeemme

  Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

  Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat  suoraan omaan sähköpostiin.
  Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

  Ota yhteyttä

  Keskustelemme mielellämme lisää liiketoiminnan kehittämisen teemoista.

   Balentor
   Me olemme kumppanisi muutoksessa ja kehityksessä. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan päämääränsä toteuttamalla laajoja kehitysohjelmia, räätälöityjä täsmävalmennuksia sekä tutkimuksia ja arviointeja. Toimimme erityisesti johtamisen, asiakaskokemuksen, myynnin sekä työyhteisön kehittämisen alueilla.
   Kirjoitukseen liittyvät
   • Kaikki
   • Kirjoittajan
   • Kategorian
   • Tagien mukaan