image Lujatalo
Myyntiä kehittämällä aitoa kasvua
image Dextili
Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Mainio Vire - Esimiesvalmennuksella uudistumisen polulle

  Sparrauksella tukea arjen esimiestyöhön


  Keväällä 2015 Mainio Vireessä käynnistettiin pilotti esimiesten sparrauksessa, johon osallistui yhteensä 11 esimiestä Varsinais-Suomesta sekä Etelä-Suomesta.

  Esimiehiä haluttiin tukea kehitystoimenpiteiden läpiviemisessä, jotka liittyivät mm. strategiaan, muutokseen tai työkykyjohtamiseen. Sparrauksen tavoitteena oli auttaa esimiehiä näkemään oma johtamisensa ja sen kehittäminen jatkumona ja johdonmukaisena kokonaisuutena.

  Sparrauksesta vastasi Balentor Oy:n valmentajat, joilla on vankka kokemus valmentamisesta ja sparrauksesta. Kukin esimies tapasi tai keskusteli oman valmentajansa kanssa 6 kertaa vieden samalla omia kehityshankkeitaan eteenpäin.

  Valmennus koettiin monipuoliseksi ja antoisaksi kokonaisuudeksi. Henkilökohtainen sparraus oli tehokasta, koska tapaamisissa keskityttiin vain esimiehen omaan johtamiseen sekä ominaisuuksiin. Valmennus oli pitkäkestoista ja tavoitteellista, joka mahdollisti asioiden pohtimista sekä ratkaisemista pidemmällä aikavälillä.

  Esimiehet kokivat saaneensa konkreettisia ehdotuksia valmentajalta ja omaa työskentelyä pilkottiin pienempiin osa-alueisiin. Ville Vesalainen Ykköskoti Artukaisesta kommentoi vaikutuksia seuraavasti:

  Olen saanut paljon erilaisia ajattelumalleja, ja tärkeimpänä ehkä sen ahaa-elämyksen, että monia asioita on jo joku miettinyt ja johtaminen on sekä omaa persoonaa että opiskeltavaa mallia.

  Esimiehet kokeilivat saamiaan vinkkejä sekä uusia toimintatapoja työssään ja tulokset olivat onnistuneita. Päivi Kivimaa Vire Koti Lehtisaaresta kommentoi kokemustaan seuraavasti:

  Itse opin paljon uusia menetelmiä kehittää toimintaani ja itseäni johtajana.

  Puhuttaessa esimiesten omista ajattelu- ja toimintatavoista, on nähtävissä muutosta valmennuksen jälkeen. Osa koki olevansa entistä enemmän sitoutuneempi Mainio Vireeseen ja osa ymmärtää paremmin ihmisten käyttäytymistä. Myös välineitä ja innostusta kehittää omaa esimiestyötä on tullut ja työ koetaan antoisana. Sparraajan tuoma tuki ja vahvistus jo toimivista toimintatavoista antoi virtaa työskentelyyn.

  Valmentajat koettiin ammattitaitoisiksi, tarkoiksi, älykkäiksi ja helposti lähestyttäviksi. Yhteisten tapaamisten jälkeen esimiehet saattoivat olla välillä hämmentyneitä mutta positiivisesti yllättyneitä. Osa ei osannut odottaa mitään etukäteen, jonka vuoksi sparrauksen vaikutus oli voimakkaampi, mitä oli ajatellut. Tapaamiset olivat kaikille tarpeellisia ja niiden avulla esimiehet saivat käytännön apua arjen johtamistilanteisiin. Uusia tavoitteita sekä käytännön toimia, jotka otettiin heti käyttöön, sovittiin lähes jokaisella kerralla. Sparrauksessa käytetty valmentava ote vahvisti esimiesten omia ajatuksia ja antoi oikeat mittasuhteet asioille.

  Kysyttäessä esimiehiltä, suosittelisivatko he sparrausta muille esimiehille, oli vastaus yksimielisesti kyllä. Esimiestyö on itsenäistä ja yksinäistä ja pienistä asioista saattaa tulla suuria yksin niitä miettiessä. Sparrauksessa käytiin syvällisesti läpi omia johtamismenetelmiä erilaisissa tilanteissa ja ulkopuolinen valmentaja antoi uusia näkökulmia työskentelyyn.

  Esimiesten henkilökohtainen sparraus jatkuu tulevana vuonna ja tällä kertaa henkilökohtaisen valmentajan saavat Sisä-Suomen esimiehet.

  Teksti: Teija Lämsä, Mainio Vire


  Mainio Vire on maamme suurimpia sosiaali- ja hoivapalveluita tarjoavia yrityksiä. Mainio Vire tarjoaa palveluita kunnille, yhteisöille ja yksityisille asiakkaille. Palveluvalikoima sisältää asumispalvelut vanhuksille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja vammaisille, kotiin tuotavat kotihoito-, turvapuhelin-, ateria- ja kauppakassipalvelut sekä perhepalvelut lastensuojelun asiakkaille.

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöimme teille sopivan tarjouksen.

   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi