image Jyväskylän Energia Asiakastutkimuksella oikea askel muutoksen tiellä image Mandatum Life
Kokonaisvaltainen muutos myyntiä parantamalla

Ota yhteyttä

  Miten voimme olla avuksi?

  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri - Esimiestyöhön aitoa muutosta

  Sairaalan henkilöstökyselyn käsittelyyn ja johtamiseen tehoa esimiestyön kehittämisellä

  Työelämän laatu ja johtamisen kehittäminen ovat Keski-Suomen sairaanhoitopiirille tärkeitä strategisia tavoitteita. Esimiesvalmennuksissa taloon luodaan yhdenmukaista johtamiskulttuuria, jossa kuunnellaan henkilöstöä herkällä korvalla.

  Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä johtamista kehitetään harkitusti kokonaisuutena. – Pari vuotta sitten uudistimme henkilöstökyselyn, ja kahden viimeisen vuoden aikana Balentor on valmentanut esimiehiä siitä, miten tulokset käsitellään yhdessä työntekijöiden kanssa. Tutkimuksesta saadun palautteen perusteella esimiehet laativat kehityssuunnitelman työyhteisölleen, kertoo henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio.

  Sairaanhoitopiirin esimiesvalmennuksiin osallistui yhteensä 200 henkilöä: johtoryhmän jäseniä, toimialajohtajia ja lähiesimiehiä. Ensimmäisellä kierroksella paneuduttiin henkilöstökyselyn käsittelymalliin. Sen jälkeen esimiehet pureskelivat johtamisen teemoja ryhmissä.

  Esimiehenä ei tarvitse hallita kaikkea,
  vaan loistava työporukka tekee yhdessä.

  Johtaminen vaatii osaamista, aikaa ja kehittämistä

  Kysyipä asiaa lääkäriltä, osastonhoitajalta tai puhtauspalveluiden johtajalta, haastavinta on johtaa muutosta. Kiperiä paikkoja ovat esimerkiksi osastojen yhdistyminen, päivitykset yhteistyökuvioissa, tehtäväsiirrot ja osaamisen hallinnan kysymykset. Johtamistyötä testaa myös resurssointi poikkeustilanteissa, kun poissaoloja on paljon ja sijaisia vähän.

  Aarnion mukaan monelle osallistujalle valkeni valmentavan esimiesotteen omaksumisen myötä se, ettei esimiehenä tarvitse hallita, tietää ja osata kaikkea, vaan loistava työporukka tekee yhdessä. Toisaalta valmennukset muistuttivat, että johtaminen edellyttää ammatillista osaamista, aikaa ja systemaattista kehittämistä. Esimieshommia ei voi hoidella vain jotenkin oman tehtävän ohessa.

  Esimiehet ovat keskustelleet henkilöstökyselyn tuloksista valmentajan kanssa myös henkilökohtaisesti ja jokaiselle on tehty oma esimiehenä kehittymisen suunnitelma. – Toiset tunnistivat tuloksista itsensä vaivattomasti, toisille oli tärkeää peilata johtamistaan pidempään, Aarnio kuvaa. Oleellista on yksilöllisten kehittämiskohteiden löytäminen ja yhdessä työstäminen, ei kilvoittelu naapuriesimiehen kanssa.

  Valmennuksen vaikutukset näkyvät jo. Esimerkiksi työnjakomalleja ja työprosesseja on analysoitu yhdessä, työtapoja sujuvoitettu sekä työskentelyolosuhteissa tarvittavia muutoksia jäsennelty ja aikataulutettu. – Myös arkisten keskustelujen rooli työsuorituksen johtamisessa ymmärretään entistä paremmin, Aarnio hymyilee.

  Lue lisää johtamisen ja esimiestyön kehittämisestä.


  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

  Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on Suomen suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri. Henkilöstöä on 4200, joista lääkäreitä on 400 ja hoitohenkilöstöä 2450. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tarjoaa lähes kaikkien lääketieteellisten erikoisalojen palveluita. Sairaanhoitopiirin keskus sijaitsee viihtyisässä ja palveluiltaan korkeatasoisessa Jyväskylässä.

  Pyydä tarjous

  Kerro hieman tilanteestanne ja tavoitteistanne, niin räätälöimme teille sopivan tarjouksen.

   Jos tarjouspyynnössänne on liitteitä, voitte lähettää tarjouspyynnön osoitteeseen info@balentor.fi