image Ixonos johtaminen image Sotka myynnin johtaminen

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Keski-Suomen Osuuspankki vertaisoppiminen

Johdetulla vertaisoppimisella parhaat käytännöt esiin

Miten hiljainen tieto ja tehokkaat toimintatavat saadaan koko yhteisön käyttöön? Kuinka työntekijät innostetaan kehittämään omaa tekemistään? Johdettu vertaisoppiminen on innovatiivinen valmennusmenetelmä, jolla luodaan tuloksellista toimintakulttuuria.

Organisaatiot ovat pullollaan osaamista, jota hyödynnetään usein harmillisen vähän. Johdetulla vertaisoppimisella yhteisön parhaista käytännöistä tehdään yhteistä omaisuutta. Kokemuksellisen metodin avulla osallistujat innostuvat kehittämään arkista työtään ja samalla koko organisaatiota. Keski-Suomen Osuuspankissa esimiestyötä lähdettiin kirkastamaan Balentorin johdetun vertaisoppimisen avulla loppuvuodesta 2012. – Valmennuksen tavoitteena oli synnyttää vastuullisuutta ja aktiivisuutta ihmisten johtamiseen, kertoo valmentaja Verneri Wirenius.

Valmennukseen osallistuivat kaikki pankin esimiehet ja johtajat. Heistä osa kuului myös ohjausryhmään, joka määritteli käsiteltävät teemat kerran kuukaudessa kokoontuville, vertaispareista muodostetuille pienryhmille. Valmentaja kirjasi pienryhmäkeskusteluissa syntyneet ideat ja vei ne takaisin ohjausryhmään.

Jokaisessa pienryhmätapaamisessa osallistujat saivat myös ajankohtaisen, päivittäiseen työhönsä liittyvän tehtävän. Tämän jälkeen vertaisparit tapasivat kahden kesken ja keskustelivat, kuinka aikovat toteuttaa tehtävän omassa yksikössään. He tapasivat myös tehtävän tehtyään, jakoivat kokemuksiaan ja arvioivat toistensa toimintaa. Seuraavassa pienryhmän kokoontumisessa tehtävät esiteltiin muille. – Tehtävät olivat aina niitä tärkeimpiä työtehtäviä, joita esimiesten piti joka tapauksessa tehdä. Nyt he saivat tehdä sen ohjatusti ja kollegan tukemana, Wirenius tiivistää.

”Esimiehet saivat tehdä tärkeimpiä työtehtäviään
ohjatusti ja kollegan tukemana.”

Aitojen tilanteiden jakaminen hyödyllistä

Valmennukseen osallistunut Äänekosken konttorinjohtaja Nina Saarnikoivu piti erityisen tärkeänä sitä, että tehtävät liittyivät arkiseen tekemiseen. – Ei puhuttu yläkäsitteillä tai mitäs jos -tyylillä, vaan kerrottiin avoimesti aidosta tilanteesta: minulla on tällainen ongelma, miten te olette ratkaisseet vastaavanlaisen tapauksen? Jaoimme myös onnistumisia ja vertailimme toimintatapoja. Jokainen sai uusia työkaluja omaan arkeen, hän kuvaa.

Viisi vuotta esimiehenä toimineelle Saarnikoivulle tärkein oppi valmennuksesta oli oman esimieskuvan kirkastuminen. – Minulle tuli rauhallinen olo, kun löysin oman tapani toimia esimiehenä ja tiedostin, missä asioissa haluan kehittyä. Oli hienoa, kun sain vertaispariltani sellaista palautetta, että tuo rauha näkyy myös tekemisessäni, hän iloitsee.

Asioiden peilaaminen parin kanssa oli hänestä hyödyllistä ja toi vaihtelua esimiehen yksinäiseen arkeen. – Kerrankin pääsi puhumaan omasta työstä rauhassa kollegan kanssa, jolla oli ihan samanlaisia asioita meneillään. Aiomme jatkaa parisparrausta myös valmennuksen loputtua.

Balentor johdettu vertaisoppiminen

Johdettu vertaisoppiminen

Johdetun vertaisoppimisen vaikutuspiirissä on koko organisaatio. Ohjausryhmä määrittelee keskusteltavat teemat vertaispareista koostuville pienryhmille, ja valmentaja vie syntyneet ideat takaisin ohjausryhmään. Osallistujat toteuttavat päivittäiseen tekemiseen liittyvät tehtävät omissa tiimeissään ja jakavat kokemuksiaan ensin vertaisparinsa ja sitten pienryhmän kanssa.


KSOP

Keski-Suomen Osuuspankki on jäsentensä omistama, paikallinen osuuskuntamuotoinen pankki. Sen tärkeimmät liiketoiminta-alueet ovat rahoitus, varallisuudenhoito, maksuliike ja vahinkovakuutus. Keski-Suomen Osuuspankissa oli asiakasvaroja maaliskuun 2014 lopussa 1 840,8 miljoonaa euroa. Pankin 11 konttorissa ja omassa verkko- ja puhelinpalveluyksikössä työskentelee n. 240 ja Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen kahdeksassa asuntomyymälässä n. 30 henkilöä. Keski-Suomen Osuuspankki on yksi Suomen suurimpaan finanssiryhmään OP-Pohjolaan kuuluvasta noin 180 osuuspankista. Balentor on tehnyt Keski-Suomen Osuuspankin kanssa laaja-alaista yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kanssa. Valmennuksen ansiosta pankin asiakaspalvelutiimit ovat alkaneet puhaltaa yhteen hiileen ja esimiehet jakaa osaamistaan toistensa kanssa.