Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Mentoring Blog

Valmentajan kynästä

Missä mennään liiketoiminnan laaja-alaisessa kehittämisessä, strategian jalkauttamisessa, johtamisen terävöittämisessä sekä asiakkuuksien ja myynnin haasteissa juuri nyt?
Tutustu asiantuntijoidemme ajankohtaisiin näkemyksiin ja toimialan tuoreimpiin trendeihin inspiroitumalla blogissamme!

Karismaattinen esiintyjä? Vai taitava esiintyjä?

Karismaattisuutta ei voi harjoitella, esiintymistaitoja kylläkin! Usein kuulee puhuttavan hyvistä esiintyjistä, puhujista, poliitikoista tai johtajista, jotka ovat tehneet esiintymisellään hyvän vaikutuksen yleisöön ja jääneet positiivisesti mieleen. Usein näistä henkilöistä käytetään nimitystä karismaattinen esiintyjä. Mitä ihmettä tämä karismaattisuus sitten tarkoittaa? Ja ennen kaikkea, miten tämän karisman voi sitten saavuttaa? Karisma kuuluu samaan sarjaan kuin monet muutkin…

lue lisää
Yksilö on liiketoiminnan laatutekijä

Liiketoiminnan laatu syntyy yksilöiden arjen tekemisessä. Nykypäivänä puhutaan usein toiminnan ja palveluiden laadusta. Harvempi puhuu kuitenkaan liiketoiminnan laadusta. Mitä se sitten on? Liiketoiminnan laatu on tavoiteltujen tulosten saavuttamista yhdessä ihmisten kanssa. Liiketoiminnan laatu muodostuu organisaation ja yksilön yhteistyössä. Organisaatiossa on luotava tietyt puitteet, pelisäännöt ja tavoitteet yksilön toimintaa varten. Yksilöltä puolestaan edellytetään tilanneherkkyyttä, itseohjautuvuutta sekä…

lue lisää
Oivalluttava henkilöstökysely johtamisen työkaluna

Parhaimmillaan oivalluttava henkilöstökysely voi tukea ja vahvistaa organisaation tavoitteiden mukaista kehitystyötä. Useimmat organisaatiot toteuttavat työilmapiiri- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn vuosittain. On sinänsä hienoa, että ilmapiirin ja tyytyväisyyden merkitys on tiedostettu, mutta kyselyistä olisi mahdollista saada enemmänkin irti. Perinteisesti henkilöstökyselyissä organisaation henkilöstö arvioi organisaatiotaan ulkopuolisen silmin. Tyypillisesti kehitystarpeita nähdään enemmän muualla kuin omassa toiminnassa. Vaikka tulosten perusteella yritetään…

lue lisää
Dulce et decorum est pro patria mori

Lumihangessa taapertaminen lumimyräkkää vasten kuvaa turhan usein aamuista tunnetta, kun möykky rinnassa vaivaudutaan työpaikalle. Miksi työnteko ei innosta, miksi työ ei tuota iloa, vaan tuntuu välttämättömältä pahalta? Ei saa jäädä tuleen makaamaan, vaan kannattaa tehdä jotain. Uskalla kohdata peilistä katsovat kasvot ja kysy miksi minusta tuntuu tältä. Mitä minun pitäisi tehdä, jotta saisin ammatillisen hallinnan…

lue lisää
Vältä vesijuoksua – johda tolkulla

Vesijuoksujohtamisen päämäärä on luoda räpistelevää liikettä ja lätinää liikkumisen illuusion ylläpitämiseksi.  Poljetaan aina vaan kovempaa. Sääliksi käy polkijoita. Vesijuoksu on hieno harrastus. Liivi ylle ja syvään päähän – helppoa ja hauskaa. Juostessa pulssi nousee, tulee lämmin ja hikikin vaikkei uskoisi. Muuten mukavaa, mutta maisemat eivät vain kovin tuimasti vaihdu. Ei siis juurikaan  tapahdu etenemistä. Näinhän se kuuluu…

lue lisää
Asia ja tunne

Johtamisesta on kirjoitettu paljon, mutta johtamista ei opita pelkästään lukemalla. Johtaminen on arvoihin perustuvaa tavoitteiden asettamista yhdessä organisaation kanssa. Tämän jälkeen alkaakin hankalin vaihe; motivaation vapauttaminen tavoitteiden suuntaiseen toimintaan. Prosessi nivoutuu yhteen toiminnan arvionnin ja sen perusteella tapahtuvan oppimisen kautta. Ja pyörä pyörii… Perinteisesti johtamisessa on esiintynyt kaksi erilaista koulukuntaa: organisaatiokeskeinen koulukunta (management) sekä ihmiskeskeinen…

lue lisää
Nej till allt!

Takavuosilta on mieleeni jäänyt hauska ruotsinkielinen TV-hupailu. Eräässä sketsissä irvailtiin mielenosoituksille, joita tunnutaan järjestettävän milloin mistäkin tärkeästä tai vähemmän tärkeästä syystä. Mielenosoituksissahan ihmiset usein kirjoittavat kiteytetyt mielipiteensä kyltteihin ja näin viestivät muulle maailmalle ajatuksiaan. Kyseisessä sketsissä yksi mielenosoittaja oli ratkaissut kiteyttämisen ja kohdentamisen ongelmat kirjoittamalla omaan kylttiinsä ”Nej till allt!” Riemastuttava oivallus – voihan samaa…

lue lisää
Pimp My Business!

80-luvun auton puskurit notkuvat, verhoilu repsottaa, moottori yskii ja ruoste loimottaa.  Uskollinen ajoneuvo tekee silti tehtävänsä. Vie perille ja tuo takaisin. Mutta mihin katosivat ystävät etupenkiltä? Miksi liftarit laskevat peukalonsa? Miksi naapurit hymyilevät? Miksi muut menevät menojaan? Pitäisikö tehdä jotain? Auto kaipaa selvästi ”tuunausta.” Ammattilaisten näkemystä, osaamista ja otetta. Yllätyksellisiä villejä virityksiä, joilla vanha uskollinen…

lue lisää
Laatu on pelkästään pahasta?

Vuosien saatossa olen monesti miettinyt miksi yritykset kehittävät laatujärjestelmää erillään liiketoiminnasta? Alla reseptini liiketoimintalähtöisen laatujärjestelmän kehittämiseksi: 1. Jokaisessa yrityksessä on jo olemassa laatujärjestelmä, koska muuten yritystä ei olisi olemassa. Älä kehitä laatujärjestelmää erillään liiketoiminnasta. 2. Ratkaisuna ei ole dokumentaatio vaan tavoiteltu käytännön muutos. Yrityksen toiminnan kehittymisen mittarina ei ole dokumentoinnin määrä ja laatu vaan yhteisymmärrys…

lue lisää
Huippusuoritus syntyy kun energia kohtaa älyn

2000-luvulla organisaatioiden toiminta on hyvin pitkälle ihmisten kantamaa. Vaikka taustalla olevat strategiat, toimintaprosessit ja tietojärjestelmät olisivat kunnossa on lopulta toiminnan ratkaiseva lenkki ihminen. Arjen erilaisissa vuorovaikutus- ja palvelutilanteissa onkin mielenkiintoista pohtia, mikä on ihmisen asenteen ja energian ja vastaavasti hänen älykkyytensä ja osaamisensa merkitys. Perinteisesti on luotettu ihmisen osaamisen ja älykkyyden voimaan. Asiakaslähtöisen palvelun vaatimuksen korostuminen kaikilla toimialoilla johtaa kuitenkin myös…

lue lisää
Meissä kaikissa asuu loistava lihakauppias

Myyjien muuttunut rooli ja markkinoinnin uusi ajattelu ovat muuttaneet kaupallisen toiminnan perinteisiä toimintamalleja. Erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä vanhat roolit joutuvat uudelleen tarkasteluun kilpailuedun kiihkeässä etsinnässä. Menin jokin aika sitten tapaamaan vanhaa työkaveriani erään suuren monikansallisen yhtiön pääkonttoriin. Jouduin odottelemaan häntä jonkin aikaa ja odotellessani kiinnitin huomiota pöydän kulmalla olleeseen pikkuleipärasiaan jonka viereen oli laitettu lappunen…

lue lisää
Kehitysprojektit – Kokonaishallinta hukassa

Organisaatiossa käynnistetään miltei päivittäin uusia kehitysprojekteja, joiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä kilpailukykyä joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Ympäristön muutoksista johtuen joudutaan jatkuvasti reagoimaan mm. asiakkaiden vaatimuksiin, kilpailijoiden kehitykseen tai lainsäädännön muutoksiin. Jatkuvasta reagoinnista johtuen kehitystoiminta tuntuu kiireelliseltä ja sekavalta. Usein organisaation eri osat reagoivat itsenäisesti muutoksiin miettimättä miten kehitystoimet mahdollisesti vaikuttavat muuhun organisaatioon ja sen…

lue lisää
Laatu organisaation liiketoiminnan tuloksellisuuden kasvattajana

Laatua ja sen kehittämistä pidetään usein erillisinä toimintoina varsinaisesta liiketoiminnasta ja sen kehittämisestä. Sana laatu tuo usein mieleen virhekeskeisyyden ja syyllisten löytämisen näkökulman. Myös sanat laatustandardi ja sen vaatimukset saattavat osaltaan luoda kielteistä mielikuvaa laadun kehittämisestä. Laadun kehittäminen ei kuitenkaan ole organisaation liiketoiminnasta irrallinen asia vaan sen tulee kytkeytyä varsinaisen liiketoiminnan ja sen tuloksellisuuden parantamiseen.…

lue lisää
Laatujärjestelmän rakentaminen – Onnistumisen edellytykset

Nykypäivänä laadusta on tullut yrityksille tärkeä kilpailutekijä jatkuvasti kiristyvillä markkinoilla. Yhä useammat perustavat laatuprojekteja, joiden tarkoituksena on laatujärjestelmän luominen. Kilpailu- ja asiakasvaatimuksesta johtuen yritykset kiinnittävät entistä enemmän huomiota toiminnassaan laadun saavuttamisen järjestelmällisyyteen ja korkean laatutason ylläpitämiseen. Ollaan ymmärretty, ettei laatu ole itseisarvo, vaan systemaattinen toimintatapa, jonka pyrkimyksenä on jatkuva kehittäminen ja asiakkaiden odotuksien, vaatimusten ja…

lue lisää
Miten rakennetaan yrityksen brandia?

Menestyviä liiketoimintastrategioita yhdistää yksi tekijä: ne ovat asiakaslähtöisiä! Asiakaslähtöisyys tarkoittaa, että yrityksen tuotteet ja toimintamalli vetoavat tiettyyn asiakasryhmään. Kilpailun kiristyessä korostuvat yrityksen kyky erilaistaa toimintakonseptinsa sekä kyky viestiä siitä markkinoille. Onnistunut brandinrakennus pohjautuu yritysfilosofian ja sielun löytämiseen. Hyvä brandi vetoaa asiakkaiden ohella henkilöstöön ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin Systemaattisessa ja strategisessa brandin rakentamisessa voidaan tunnistaa selkeä…

lue lisää
Tiimityön tavoitteellisuus

Vaikka tiimitoiminnan kehittäminen erilaisiin organisaatioihin on hankala prosessi, vaikuttaa kehityssuunta väistämättömältä. Organisaatiot madaltuvat ja entistä useammin asiakaslähtöiset toimintaprosessit ovat kehitystyön lähtökohtana. Tiimityön ongelmista on esiintynyt viime aikoina kirjoituksia talouslehdistössä. Kehitystä lähempää seuranneet tietävät, että ongelmia on aina ollut. Lohduttavaa on myös tieto, että yleensä niihin on löytynyt ratkaisut. Erityisen ongelmalliselta tiimiprosesseissa on tuntunut yhteishengen ja…

lue lisää
Tiimivalmennuksen perusteet

Organisaatioiden kehittämisessä on tiimityöskentely osoittautunut useiden eri tutkimuksien mukaan tehokkaimmaksi välineeksi. Mutta kuinka tiimiorganisaatio rakennetaan ja henkilöstö valmennetaan työskentelemään siinä? Tiimivalmennus on organisaatioihin suunnattu kehittämismuoto, jolla pyritään parantamaan yksilöiden ja ryhmien suorituskykyä sekä organisaation itseohjautuvuutta. Tiimivalmennus voidaan jakaa neljään eri vaiheeseen, jotka seuraavat toisiaan: 1. Analysointivaihe 2. Suunnitteluvaihe 3. Toteutusvaihe 4. Arviointivaihe Analyysivaiheessa pyritään eri…

lue lisää
Myynnin johtaminen – onnistuneella kokonaisuuden hallinnalla tuloksiin

Yrityksen tuloksekkaan myynnin saavuttamiseksi on tärkeää oppia ymmärtämään myynnin johtamisen kokonaisuus sekä sen sisältämien tehtävien ja työkalujen oikea kohdentaminen ja käyttö. Myynnin johtamisen tulisi tukea koko organisaation johtamisjärjestelmän toteuttamista ja kehittämistä sekä luoda pohjaa onnistuneelle myyntitapahtumalle. Myynnin johtamisen olennainen osa on markkinoiden analysointi. Jatkuvasti muuttuvat markkinat ja toimintatilanteet tuovat omat haasteensa myynnin kehittämiselle ja suunnittelulle.…

lue lisää
Asiakaslähtöinen toimintastrategia

Markkinoilla toimivat yritykset joutuvat etsimään jatkuvasti kilpailuetua, joka saa asiakkaat valitsemaan heidän tuotteensa ja ratkaisunsa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Miten yritys voi luoda liiketoimintamallin, joka vakuuttaa nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat tekemään ostopäätöksen? Strategiasta puhutaan paljon, mutta harva on pysähtynyt todella pohtimaan, mitä se merkitsee käytännön toiminnassa. Kuitenkin hyvän strategian tärkeimmät ominaisuudet ovat sen toteuttamiskelpoisuus ja toimivuus.…

lue lisää
Palaverikäytäntöjen ryhdistämisellä ja palaverisääntöjen luomisella tehokkuutta johtamisjärjestelmään

Tehottomat ja epäselvät palaverikäytännöt ovat useiden organisaatioiden ongelma. Organisaatiossa pidettäviin palavereihin ei valmistauduta kunnolla, keskustelu harhautuu aiheesta tai osallistujat eivät ole selvillä palaverin tarkoituksista ja tavoitteista. Ajan kuluessa kustakin palaverista saattaa organisaatiossa muodostua tilaisuus, jossa käsitellään vain kulloinkin ajankohtaisia asioita. Tämä aiheuttaa helposti operatiivisen ja strategisen sekä lyhyen ja pitkän aikavälin keskustelun sekoittumisen. Toimiva ratkaisu…

lue lisää