Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Lisämyynti

Etusivu  »  Palvelumme  »  Asiakaskokemus ja myynti  »  Lisämyynti

Asiakaskokemus ja myynti

Lisämyynti

Aktiivinen lisämyynti erottaa usein kannattavammin toimivat organisaatiot lopuista. Entistä useammin myyjän pitää pystyä tarjoamaan asiakasta auttavia näkemyksiä sekä heidän tarpeitaan täydentäviä palveluita esim. rahoitukseen, huoltoon ja vakuuttamiseen liittyen. Myös myyjän suosittelujen merkitys korostuu perinteisissä palvelutilanteissa. Lisämyynnin valmennuksemme auttaa organisaatiosi henkilöstöä sekä esimiehiä kehittämään myynnin kannattavuutta ja tuloksellisuutta.

Valtaosa asiakkaista odottaa myyjältä asiantuntemusta ja selkeitä ehdotuksia, joista on hänelle hyötyä. Myyjän tulee tällöin tunnistaa eri palvelutilanteiden lisämyynnilliset mahdollisuudet, aktivoida asiakkaan tarve, konkretisoida asiakkaan saama hyöty lisähankinnan osalta sekä syventää asiakkaan ymmärrystä siitä, miksi lisähankinta on hänelle tärkeä.

Yksinkertaisimmillaan lisämyynti on myyntitapahtuman yhteydessä tapahtuvaa käyttöyhteystuotteiden tai suosittelutuotteiden aktiivista myyntiä. Tällainen lisämyynti esimerkiksi vaatekaupassa, ravintolassa tai kassalla onkin tehokas tapa kasvattaa toiminnan kannattavuutta.

B2B-liiketoiminnassa lisämyynti taas rakentuu kokonaisvaltaisen asiakassuhteen hoitamisen lomaan: kyky tunnistaa asiakkaan piileviä tarpeita, toimialatuntemus ja ymmärrys trendien sekä kilpailutilanteen muutoksista auttaa myyjää palvelemaan asiakasta paremmin ja avaa oven lisämyynnin tekemiselle.

Tyrkyttämisestä parempaan palvelukulttuuriin

Lisämyynnin tekeminen saattaa monella yhdistyä ajatukseen väkinäisestä tyrkyttämisestä. Todellisuudessa hyvin toteutetulla lisämyynnillä voidaan merkittävästi parantaa asiakaskokemusta ja lisämyynti onkin asiakkaan parasta palvelua, kun se perustuu asiakkaan kuuntelemiseen, tarpeiden kartoittamiseen ja piilevien tarpeiden täyttämiseen. Parhaimmillaan myyjä on asiakkaan luotettava neuvonantaja.

Valmennuksessamme kehitetään henkilöstön taitoa herättää kiinnostus, sujuvaa ja selkeää tapaa ehdottaa tai ottaa lisähankinta puheeksi sekä taitoa tukea ostopäätöstä. Pääteemoja lisämyyntivalmennuksessamme ovat mm.

  • Asiakkaan kiinnostuksen herättäminen ja tarpeen aktivointi
  • Asiakkaan saamien hyötyjen argumentointi
  • Asiakkaan ostopäätöksen tukeminen tai siihen ohjaaminen
  • Keskiostoksen nosto
  • Lisämyyntiehdotusten määrän lisääminen
  • Lisämyyntiä tukevan tuote- ja palveluvalikoiman kehittäminen
  • Lisämyyntiä tukevan palvelumallin kehittäminen
  • Suosittelu myyjän työtapana, suosittelumyynti taitona

Kehitysohjelman aluksi asetetaan konkreettiset mitattavat myynnin kehitystavoitteet, joiden saavuttamiseksi valmennuksessa laaditaan toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa määritellään käytännön toimintamallit, kuinka eri tuotteita tarjotaan ja myydään eri asiakaskohtaamisissa.

Tuemme myös organisaation esimiehiä sovittujen kehitysasioiden toimeenpanossa ja myyntitiimin tuloksellisuuden kehittämisessä, jotta lisämyyntiä tehdään systemaattisesti jatkossakin. Arjessa kehitys näkyy lisämyyntiehdotusten määrän kasvuna ja parempina onnistumisina myyntitilanteissa. Valmennuksen jälkeisellä jaksolla voidaan seurata, mikä toimipaikka tai osasto ja sen henkilökunta pystyvät parantamaan suhteellisesti eniten omaa myyntiään.

Lisämyynti kasvattaa myynnin kannattavuutta mitattavasti

Lisämyyntivalmennuksemme auttaa luomaan tuloksellisia lisämyynnin konsepteja, antaa henkilöstölle uusia taitoja lisämyynnin tekemiseen ja kasvattaa myynnin kannattavuutta muun muassa suurempien keskiostoksien, suosittelumyynnin, kanta-asiakkuuksien ja myymälämarkkinoinnin kautta.

Monessa yrityksessä erityisesti asiakaspalvelun myynnillistäminen on todella tehokas keino kasvattaa lisämyyntiä.

Ota yhteyttä

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen@balentor.fi


Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.

Asiakaskokemuksen ja myynnin referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.