Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Myyntivalmennus

Etusivu  »  Palvelumme  »  Asiakaskokemus ja myynti  »  Myyntivalmennus

Myynti ja asiakaspalvelu

Myyntivalmennus

Riippumatta toimialasta, myynti on yrityksen kulmakivi ja tuloksen kannalta oleellisin toiminto. Balentorin myyntivalmennus kehittää myyjien osaamista sekä myyntityön vaikuttavuutta mitattavasti.

Asiakaskohtaamisen rooli myyntityössä korostuu entisestään: kun asiakas matkaa erilaisissa digitaalisissa palvelupoluissa yhä pidemmän osan ostoprosessista itsenäisesti, on myyjän ja asiakkaan vuorovaikutuksessa aivan toisenlainen lähtötaso kuin aiemmin.  Vaikuttavalla myyntityöllä yritys voikin samalla kertaa maksimoida sekä asiakaskokemukset että liiketoimintatulokset.

Myyntivalmennuksemme voidaan räätälöidä sekä B2B- että B2C-liiketoimintaan. Yleisimmin myyntivalmennuksissamme keskitytään myyjien henkilökohtaisten myyntitaitojen kehittämiseen tai johonkin olennaiseen myynnin osa-alueeseen:

Myyntivalmennus käyntiin lähtötilanteen analysoinnilla

Tärkeä vaihe myynnin valmennuksessa on lähtötilanteen analysointi.  Myynnin tärkeimmät kehitystarpeet voidaan analysoida esimerkiksi IMB Smarter Workforce myyjäarvioinneilla tai hyödyntämällä strategista asiakastietoa.

Esimerkkejä myyntivalmennuksessamme usein käsiteltävistä teemoista:

  • Eri asiakkaiden ostokriteerien ymmärrys ja niihin vaikuttaminen
  • Asiakashyötyjen argumentointi – hyötyjen konkretisointi ja merkityksen luominen
  • Asiakkaan ostamisen esteiden tunnistaminen ja niiden käsittely
  • Asiakastarpeen aktivointi – vaikuttava kysymystekniikka myyjän työkaluna
  • Kaupan klousaaminen ja lopullisen ostopäätöksen saavuttaminen
  • Näytä älä väitä – myyntiä tukevan aineiston hyödyntäminen omassa myyntityössä
  • Ratkaisun esittäminen ja asiakkaan ostopäätöksen tukeminen
  • Vaikuttava puhelintyö – asiakkaan kiinnostuksen herättäminen

Myyntivalmennuksissamme tehdään myös käytännön harjoittelua. Paljon. Harjoittelu tapahtuu sekä yhteisillä valmennuskerroilla että oikeissa asiakastilanteissa. Valmennuskertojen välillä osallistujat soveltavat opittuja asioita arjen myyntityössään ja arvioivat viikkotasolla omaa kehittymistään.

Myynnin kehittäminen ei jää vain valmennuspäiville

Balentorin myyntivalmennus vastaa suoraan myynnin arjen haasteisiin ja tarjoaa käytäntöön siirtyvää osaamista sekä toimintamalleja, mutta tukee myös kutakin yksilöä oppimaan toiminnastaan ja kehittymään edelleen myynnin ammattilaisena. Tärkeä näkökulma on juuri siinä, miten saadaan aktivoitua ihmisten halu kehittää toimintaansa jatkossakin.

Digitalisaatiosta huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, tulee myyjien pystyä jatkossakin tulkitsemaan monimuotoisia asiakastarpeita ja tuottamaan ratkaisuja, joita asiakas välttämättä ollut edes tullut ajatelleeksi.

Myyntivalmennus voidaan toteuttaa Balentorin kehitysohjelmamallin kautta, jossa kehitysohjelmalle määritellään selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla valmennuksen onnistumista arvioidaan. Kehitysohjelmassa tehdään tiivistä yhteistyötä yrityksen myynnin johdon kanssa ja varmistetaan, että valmennuksessa käsitellyt teemat siirtyvät onnistuneesti käytäntöön jokaisen osalta. Kehitysohjelmassa voidaan myös kehittää yrityksen myyntiprosessia ja myynnin malleja tai vaihtoehtoisesti käyttöönottaa luotuja, uusia toimintatapoja.

Osaamista ja toimintamalleja kehittämällä syntyvä innostus saadaan muutettua euroiksi tekemällä myyntityötä systemaattisesti, ohjaamalla myyjät arvioimaan ja kehittämään suoritustaan jatkuvasti sekä yhdistämällä myynnin aktiviteettien seuranta yrityksen tärkeimpiin liiketoimintamittareihin.

Ota yhteyttä

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen@balentor.fi


Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.

Asiakaskokemuksen ja myynnin referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.