image Data – pääroolissa analytiikan näyttämöllä image Etäjohtaminen: onko esimies tavattavissa?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Tuloksellisen johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen

Johtoryhmän muutos draivaavaksi johtotiimiksi – viisi onnistumistekijää

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa kaikki organisaatiot ennennäkemättömällä tavalla. Ensimmäisenä muutoshaasteiden taifuunin ytimeen asemoituvat johtoryhmät. Perinteisesti ne ovat rakentuneet toimintopohjaisten vastuualueiden ympärille pyramidiksi, mutta johtuen uudistumistarpeiden kokonaisvaltaisuudesta, tässäkin tarvitaan uutta ajattelua kohti dynaamista johtotiimiä.

Olemme Balentorilla olleet mukana kymmenissä vaativissa muutoshankkeissa, joiden pohjalta olemme tunnistaneet parhaita johtoryhmiä yhdistäviä tekijöitä. Parhaat johtoryhmät tunnistavat organisaation ja sen asiakkaiden kannalta kriittiset vaikutustekijät ja tiimiytyvät niiden ympärille. Käy siis läpi ainakin nämä viisi onnistumistekijää ollaksesi oikealla polulla johtoryhmän muutoksessa.

1. Onnistumistekijä – Pelikirjan rakentaminen

Johtotiimin perustehtävänä on varmistaa organisaation menestyminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Koska kaoottinen ympäristö repii eri suuntiin, tulee johtotiimin onnistuakseen luoda fokusoiva pelikirja. Sen tehtävänä on kytkeä organisaation strategia, ohjausrakenteet ja ihmiset yhteen.

Yksinkertaistettuna parhaat johtoryhmät löytävät ratkaisut kahteen ydinkysymykseen:

  1. Minne tahdomme ja miten? (strategia)
  2. Kuinka saamme ihmiset omistautumaan matkaan? (kulttuuri)

Yhdistettyinä nämä muodostavat organisaation vauhtipyörän, jonka avulla koko henkilöstö saadaan etenemään joukkueena haluttuun suuntaan ja maaliin.

2. Onnistumistekijä – Strategian kirkkaus

Usein edelleen näkee, että johtoryhmät eivät täysin ymmärrä, miten asiakaskeskeinen ja henkilöstöä inspiroiva strategia luodaan. Strategia tehdään usein liian historia- tai tuotantolähtöisenä, koska niin on totuttu tekemään. Tai sitten strategia kuvataan vain numeroiden kautta, ulkopuolisena konsulttityönä. Ulkopuolinen apu on aina oikein käytettynä hyödyllistä, mutta vastuu organisaation menestymisestä on lopulta itsellä.

Toimiva strategia syntyy, kun ymmärretään aidosti organisaation ulkoisten ja sisäisten voimien dynamiikka. Kirkas strategia on ainutkertainen kokonaisuus, joka yhdistää asiakkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien intressit. Se tuo asiakkaalle lisäarvoa suhteessa kilpailijoihin, merkitystä sekä kehitysmahdollisuuksia henkilöstölle ja kannattavan kasvun tuomaa arvonnousua omistajille. Ilman kokonaisuutta ohjaavaa strategiaa osat eivät kytkeydy yhteen ja tulokset ovat sen mukaisia. Hyvät johtotiimit rakentavatkin strategian tavalla, joka huomioi myös laajan omistautumisen syntymisen.

3. Onnistumistekijä – Aikaansaamista ja kehitystä ohjaava kulttuuri

Kulttuurin merkitys strategian todeksielämisen perustana on kasvanut radikaalisti. Edelleen monet organisaatiot ovat silti vanhan kulttuurinsa ja rakenteidensa vankeina. Parhaat johtotiimit ovatkin purkaneet jäykät rakenteet ja asettaneet asiakkaat ja aikaansaamisen toiminnan keskiöön.

Kyse on virtaviivaisuuden synnyttämisestä kaikilla tasoilla. Uudet rakenteet ohjaavat tulosten kannalta olennaiseen. Arjen sujuvuus on keskeinen menestystekijä niin asiakkaan kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Kaikki turha ja häiritsevä eliminoidaan ja siten vapautetaan energiaa asiakasarvon tuottamiseen. Kun toiminta selkeytyy, sitä on myös helppo tehostaa digitaalisuuden avulla. Parhaat johtotiimit ymmärtävät, että kulttuurin taustalla ovat myös henkiset rakenteet, eli asenteet ja itsensä johtaminen. Luomalla rohkeaa kokeilukulttuuria tavoitteiden saavuttamiseksi, johtotiimi tukee strategista itseohjautuvuutta.

4. Onnistumistekijä – Ihmisten voima

Ihmiset muodostavat kulttuurin moottorin. Tämän ovat parhaat johtotiimit ymmärtäneet jo pitkään. Ensimmäinen askel on mallintaa haluttuja muutoksia johtotiimin omalla esimerkillä. Johtotiimin jäsenten väliset suhteet heijastuvat kaikkialle. Inhimilliset suhteet luovat luottamuksen rakentumisen perustan ja ne mahdollistavat myös rohkean kehityskulttuurin rakentumisen läpi organisaation.

Johtotiimin tehtävänä on myös ihmiskartan rakentaminen. Oikeat ihmiset oikeille paikoille. Helppo todeta, mutta vaikeampi tehdä. Avainrekrytointien onnistuminen on aina kriittinen onnistumistekijä. Samoin tiimien valmentaminen suhteessa heidän tavoitteisiinsa sekä ihmisten kehityspolkujen sparraaminen. Hyvät johtotiimit keskustelevat paljon tärkeimmistä ihmisiin liittyvistä päätöksistä. Päämääränä on optimoida ihmisiin liittyvä potentiaali rakentamalla ja roolittamalla joukkue fiksusti.

5. Onnistumistekijä – Ydinasiat kuntoon

Menestyksen salaisuus perustuu kunkin organisaation ydinasioiden tunnistamiseen (strategia) ja toimeenpanokykyyn (kulttuuri). Ei hypettämistä tai kikkoja, vaan systemaattista tolkullista toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaat johtotiimit rakentavat tietoisesti aikaansaamisen ja kehittymisen kulttuuria seuraavan vaikutusketjun avulla:

Ei hypettämistä tai kikkoja, vaan systemaattista tolkullista toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi

Olemme Balentorilla erikoistuneet organisaatioiden vaikuttavaan kehittämiseen muutoshaasteissa. Johtoryhmän kasvu draivaavaksi johtotiimiksi on jokaisen onnistuneen uudistumisen ytimessä. Mikäli aihe tuntuu teistä ajankohtaiselta, jatkamme mielellämme keskustelua kanssanne siitä, miten voimme auttaa juuri Teitä.

Pekka T. Järvinen
Toimitusjohtaja
0400 483 792
pekka.jarvinen@balentor.fi


Lue lisää

Tutustu ajatuksiimme muutosjohtamisesta ja -viestinnästä:

Muutosjohtaminen
Muutosviestintä
Muutosviestintä vaatii pelisilmää

Tilaa uutiskirjeemme

Haluaisitko saada tuoreinta tietoa asiakkuuksien, johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisestä suoraan sähköpostiisi?

Liity avainhenkilöiden joukkoon, joille kokoamme ja toimitamme parhaat palat muutaman kerran vuodessa suoraan omaan sähköpostiin.
Halutessasi voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin vain.

Pekka T. Järvinen
Pekka T. Järvinen
Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
0400 483 792
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian
  • Tagien mukaan