Yksilö on liiketoiminnan laatutekijä Kuinka varmistaa laatu kasvussa?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Karismaattinen esiintyjä? Vai taitava esiintyjä?

Karismaattisuutta ei voi harjoitella, esiintymistaitoja kylläkin!

Usein kuulee puhuttavan hyvistä esiintyjistä, puhujista, poliitikoista tai johtajista, jotka ovat tehneet esiintymisellään hyvän vaikutuksen yleisöön ja jääneet positiivisesti mieleen. Usein näistä henkilöistä käytetään nimitystä karismaattinen esiintyjä. Mitä ihmettä tämä karismaattisuus sitten tarkoittaa? Ja ennen kaikkea, miten tämän karisman voi sitten saavuttaa?

Karisma kuuluu samaan sarjaan kuin monet muutkin termit, joiden avulla voidaan kuvata hyvää esiintyjää kertomatta, mikä esiintymisessä todella sytytti. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi lavasäteily, charmi ja valovoimaisuus. Näiden sanojen käyttö voitaisiin mielestäni kieltää kokonaan, sillä ne eivät kerro esiintyjälle mitään siitä, mikä hänen esiintymisestään teki hyvän tai mieleenpainuvan. Lisäksi kyseisten sanojen käyttö antaa viitteitä siitä, että ”toiset vaan ovat karismaattisempia kuin toiset”, sillä harva kokee karismaattisuuden olevan asia, jota voisi harjoitella. Tällöin voitaisiin myös lausua, että toiset ovat synnynnäisesti hyviä esiintyjiä ja toiset eivät. Asia ei kuitenkaan näin ole.

Voidaan toki sanoa, että toiset ihmiset ovat persoonaltaan enemmän esiintyjiä kuin toiset. Esiintymistilanteiden hallinta perustuu kuitenkin loppujen lopuksi erilaisiin opittavissa oleviin esiintymistaitoihin, jotka eivät ole osa kenenkään persoonaa. Kukaan ei siis synny esiintyjäksi, vaan taitava esiintyminen koostuu erilaisten esiintymisen osataitojen hallinnasta. Ajatus voi kirkastua, jos pohditaan muiden opittujen taitojen persoonasidonnaisuutta. Tuntuu vaikealta uskoa, että kukaan voisi olla persoonaltaan hyvä uimari tai persoonaltaan hyvä kitaransoittaja, vaan tietyn taitotason saavuttaminen perustuu yleensä tietoiseen tavoitteeseen pyrkimiseen riittävien toistojen kautta. Taito-sanakin viittaa itsessään harjoituksen kautta saavutettuun osaamiseen. Esiintymistaitokaan ei siis ole synnynnäistä, vaan taitotaso kehittyy riittävän useiden esiintymisharjoitusten ja -kokemusten kautta.

Miksi karisman, valovoimaisuuden ynnä muiden epämääräisten ilmaisujen käyttö on sitten niin yleistä esiintymisestä puhuttaessa? Esiintymisen osataitojen analysointi ja erittely eivät ole helppoja tehtäviä.  On vaivattomampaa todeta esiintyjän olevan karismaattinen kuin kertoa, kuinka hyvin hän otti kontaktin yleisöön tai kuinka vakuuttavasti hän puhui ja perusteli asiaansa. Karisman todellinen ”sisältö” koostuu erilaisista esiintymistilanteelle ominaisista taidoista, jotka esiintyjä hallitsee ja saa kuulijansa vaikuttumaan. Tätä voidaan kutsua karisman sijaan taitavaksi esiintymiseksi, ja se saavutetaan esiintymistaitojen kehittämisen kautta.

Suvi Tuominiemi

  Suvi Tuominiemi
  Suvi Tuominiemi
  Yritysvalmentaja
  050 361 6016
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian