Karismaattinen esiintyjä? Vai taitava esiintyjä? Huipputuloksia jaetulla johtajuudella

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Kuinka varmistaa laatu kasvussa?

Organisaation kasvuun liittyvä kipuilu voidaan välttää yhteisillä pelisäännöillä, jotka tukevat ja ohjaavat yksilöiden toimintaa.

Kun organisaatio kasvaa voimakkaasti, on vaarana, että toiminnassa ilmenee laadullisia notkahduksia. Notkahdusten syynä voi olla esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämisen jääminen pintapuoliseksi, kun heidän oletetaan omatoimisesti löytävän paikkansa organisaatiossa. Toiminnan laatuhan muodostuu aina ihmisistä ja siitä mitä he tekevät arjen työssään. On siis syytä huomioida niin uudet kasvukaudella palkatut tulokkaat kuin vanhat konkaritkin organisaation kasvussa: heille on oltava olemassa yhteiset pelisäännöt ja työkalut, jotka ohjaavat ja tukevat arjessa toimimista oikealla tavalla.

Organisaatioiden kasvussa on keskeistä huomioida samaan aikaan sekä asiakasrajapintaan liittyvät prosessit että organisaation sisäiset prosessit. On tärkeää hahmottaa, mikä on organisaation tapa toimia, mitä tavoitellaan sekä mitkä arvot ja pelisäännöt tukevat liiketoimintaa. Organisaation mahdollinen kasvukipuilu vältetäänkin hyvillä raameilla: täytyy olla selkeät tavoitteet ja niiden toteutumista seuraavat mittarit. On myös hyvä pohtia mahdollisia palkitsemiskäytänteitä: laatuhan syntyy siitä, kun jokainen ihminen tekee työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän puolestaan tarvitaan hyvää motivaatiota ja oikeanlaista asennoitumista työhön.

Organisaation kasvaessa laatujärjestelmä nousee entistä tärkeämpään rooliin, sillä se tukee yhtenäistä ja laadukasta toimintaa yhtenäisten toimintamallien ja pelisääntöjen myötä. Laatujärjestelmä on organisaation tapa toimia – se ei ole siis pino dokumentteja, jotka unohdetaan mappiin pölyttymään. Täytyy muistaa, että jokaisessa organisaatiossa on jo olemassa laatujärjestelmä, koska muuten organisaatiota ei olisi olemassa. Se on sitten täysin eri juttu, onko toimintatapoja dokumentoitu vai ei.

Kert Kenner

Kert Kenner
Kert Kenner
Yritysvalmentaja
050 548 8278
Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian