Kuinka varmistaa laatu kasvussa? Haetko tarpeeksi palautetta?

Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

Huipputuloksia jaetulla johtajuudella

Kuinka uudistat fiksusti toimintaa ja synnytät entistä parempia tuloksia?

Historia on osoittanut, että talouden ja liike-elämän murrospisteissä piilee paljon mahdollisuuksia aktiivisille toimijoille, jotka uskaltavat ottaa ratkaisevan askeleen eteenpäin epävarmuudesta huolimatta. Murrostilanteissa onkin tarpeen kirkastaa tulevaisuuden onnistumistekijät oman henkilöstön kanssa – syntyväthän huipputulokset ihmisten kautta.

Miten henkilöstömme sitoutuu aidosti tavoitteisiimme?

Omaa toimintaa uudistamalla elvytetään myös henkisiä energiavarantoja. Syvä luottamus omaan työyhteisöön ja sen merkityksellisyyteen on tärkeää. Yhteiset keskustelut tulevaisuudesta vahvistavatkin näitä merkityksiä, jotka keskeisesti vaikuttavat yksilöiden sisäisen motivaation syntymiseen. Lisäksi oma työ tulee löytää uudelleen, jotta siihen voi intohimoisesti sitoutua. Kilpailuedun ydin piileekin yksilöiden sisäisessä motivaatiossa, sitoutumisessa ja vastuunotossa.

TULOS   =   Motivaatio x  Taidot x Yhteistyö

Tulevaisuudessa menestyminen edellyttää uudenlaista ajattelua kaikilla organisaatiotasoilla. Yksilötason johtajuus ja vastuunotto korostuvat jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Jatkossa ammattilaiset toimivat verkostomaisissa organisaatioissa itsenäisinä sisseinä sekä tiimeinä. Tämä jaetun johtajuuden malli edellyttää esimiehiltä valmentavaa johtamisotetta. Heidän tehtävänsä on sparrata työyhteisön jäsenten kokonaisymmärrystä ja sitoutumista. Vastaavasti yksilöiden on oivallettava, että vastuu omasta kehittymisestä on heillä itsellään. Silloin syntyy huipputuloksia ja innovaatioita.

Pekka T. Järvinen

  Pekka T. Järvinen
  Pekka T. Järvinen
  Yritysvalmentaja, toimitusjohtaja
  0400 483 792
  Kirjoitukseen liittyvät
  • Kaikki
  • Kirjoittajan
  • Kategorian