Ota yhteyttä

Miten voimme olla avuksi?

  • Ratkaisumyynti

Etusivu  »  Palvelumme  »  Asiakaskokemus ja myynti  »  Ratkaisumyynti

Asiakaskokemus ja myynti

Ratkaisumyynti

Nykymarkkinoilla perinteinen tuotemyynti ei enää riitä: kilpailu on kovaa, yrityksien tarjonta on monipuolistunut ja yhä useampi tarjoaa tuotteidensa tueksi myös palvelua. Ratkaisumyynti mahdollistaa markkinoilla erottautumisen, sillä asiakastarpeiden ymmärtämisellä ja ratkaisujen tarjoamisella saavutetaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka tekevät myönteisen ostopäätöksen kerta toisensa jälkeen ja varmistavat täten tulevaisuuden myyntivirrat yrityksellesi.

Ratkaisumyynnissä myyjät eivät keskity vain tuotteisiin. Nimensä mukaisesti ratkaisumyynnillä pyritään ratkaisemaan asiakkaan ongelma – laadukkaan ratkaisumyynnin perustana on asiakkaan tarpeiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja niihin sopivien ratkaisujen löytäminen. Asiakkaan kokonaistilanteen ja tulevaisuuden tarpeiden ymmärtäminen johtaa väistämättä parempaan asiakastyytyväisyyteen ja –uskollisuuteen.

Ratkaisumyynti ei ole vain myyjille

Ratkaisumyynti edellyttää kykyä käydä dialogia, hahmottaa kokonaisuuksia ja löytää keskustelun lomasta ne asiat, joita asiakas ei itse vielä tunnista tarpeina. Kyky tuottaa ratkaisuja on tärkeää kaikille, eikä vain asiakasrajapinnassa työskenteleville. Yleisimpiä ratkaisumyynnin kehittämisen kohderyhmiä ovat yritykset, joiden myyntityössä edellytetään asiakkaan kokonaistarpeen hahmottamista sekä taitoa löytää asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ratkaisuja.

Myynnin ja asiakaspalvelun voittajat ovat niitä yrityksiä, jotka ovat mukana asiakkaan elämässä ja tarpeissa kokonaisvaltaisesti. Kun asiakkaat hakevat helppoja ja luotettavia ratkaisuja tarpeisiinsa, he hakevat lisäksi kumppania, joka osaa löytää heidän nykyisiin ja tuleviin tarpeisiinsa sopivia ratkaisuja. Ratkaisumyyjä ei ole vain myyjä, vaan ennen kaikkea asiakkaan luotettava neuvonantaja.

Asiakkaan luottamus voitetaan tuottamalla ratkaisuja nyt ja tulevaisuudessa

Ratkaisumyynnin valmennuksen jälkeen henkilöstö osaa kartoittaa asiakkaan tarpeita laajemmin ja hahmottaa ratkaisuja osana kokonaisuutta. Tämä mahdollistaa lisämyynnin tekemisen ja asiakkuuksien arvon kasvattamisen. Yksilöt kehittyvät myyjästä asiakkaan luotettavaksi neuvonantajaksi, mikä johtaa syvempään yhteistyöhön, parempaan sitoutuneisuuteen ja kasvaviin kassavirtoihin.

Katso lisää toteuttamastamme ratkaisumyyntivalmennuksesta Canonilla.

Ota yhteyttä

Teemu Kaakinen
Yritysvalmentaja
050 591 2830
teemu.kaakinen@balentor.fi


Lue lisää aiheesta

Asiakaskokemuksen ja myynnin asiakascaset

Lue toteutuksistamme tutustumalla asiakascaseihin. Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan ja saamistaan hyödyistä.

Asiakaskokemuksen ja myynnin referenssejä

Olemme toimineet yli 20 vuoden ajan lukuisten yritysten kehityskumppanina.